Okładka
.
Słowo wstępne do książki
.
Od Autora + mapa
.
Wprowadzenie + mapa
.
Zarys dziejów miejscowości
Od zarania do połowy XVIII wieku

Ruda kolebką górnictwa węglowego
na Górnym Śląsku

Zasłużony dla Rudy ród Ballestremów
Rola Karola Goduli w rozwoju Rudy
w latach 1801 - 1848

Początki szkolnictwa
Rozwój gospodarczy i przestrzenny
Okres I wojny światowej,
powstań śląskich i plebiscytu

Lata międzywojenne
Czasy II wojny światowej
Okres powojenny
Lata współczesne
Jubileusz 700-lecia Rudy
.
Życie religijne w Rudzie przed powstaniem kościoła Matki Boskiej Różańcowej
.
Początki duszpasterstwa jezuickiego w Rudzie
.
Kościół Matki Boskiej Różańcowej
Budowa i poświęcenie kościoła.
Akt fundacyjny

Wzniesienie neogotyckiej kaplicy
pw. św. Józefa

Rozbudowa kościoła
Współczesne wnętrza świątyni i jej najbliższe otoczenie
Jubileusz 125-lecia kościoła
Dzwony kościelne
.
Plebania
.
Życie religijne w Rudzie po wzniesieniu kościoła Matki Boskiej Różańcowej
Rezydencja jezuicka w latach 1870-1872

Kuracja w latach 1872-1906
Ważniejsze wydarzenia w dziejach kuracji

Pielgrzymki
Bractwa i stowarzyszenia
.
Cmentarz
.
Budowa kościoła Świętego Józefa
i przekształcenie się
rudzkiej kuracji w parafię

.
Kościół Matki Boskiej Różańcowej
świątynią pomocniczą (1906-1928)

Od powstania parafii św. Józefa
do powrotu jezuitów w 1922 roku

Tworzenie się wspólnoty wiernych
wokół rezydencji jezuickiej
przy kościele Matki Boskiej Różańcowej

.
Kościół parafialny od 1929 roku
Powstanie parani Matki Boskiej Różańcowej

Zarys dziejów parafii
Ważniejsze wydarzenia
w latach 1929-1939

Lata II wojny światowej
Czasy powojenne
Zmiany obszaru i granic parafii
w związku z erygowaniem nowej parafii
w Rudzie i budową kościoła
Świętego Piusa X

Rozwiązanie rezydencji jezuickiej w 1987 roku. Przejęcie kościoła oraz opieki nad parafią przez duszpasterzy diecezjalnych
Najnowsze wydarzenia w życiu parani
.
Księża, zakonnicy i siostry zakonne
Superiorzy, kuratusi, administratorzy i proboszczowie

Ks. Karol Pressfreund
Ks. Karol Schaff SJ
Ks. Andrzej Peterek SJ
Ks. Józef Wawreczka
Ks. Teofil Schöneich
Ks. Franciszek Klein
Ks. Antoni Robota
Ks. Emanuel Buchwald
Ks. Antoni Ogan
Ks. Józef Gołębiewski SJ
Ks. Stanisław Mieloch SJ
Ks. Józef Mastaj SJ
Ks. Antoni Rybka SJ
Ks. Józef Balcarek SJ
Ks. Franciszek Kałuża SJ
Ks. Jan Kopeć SJ
Ks. Pauł Urmitzer SJ
Ks. Władysław Augustynek SJ
Ks. Stefan Rząsa SJ
Ks. Wincenty Pudełko SJ
Ks. Marian Kępka SJ
Ks. Józef Domaradzki SJ
Ks. Józef Mazur
Wikariusze, komoranci i bracia zakonni
Ks. Józef Czempiel
Księża i zakonnicy
pochodzący z kuracji i parafii

Siostry zakonne wywodzące się z parani
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza

.
Życie religijne wspólnoty parafialnej
Sprawowanie sakramentów

Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa
Kult Maryjny
Pielgrzymki
Stowarzyszenia i grupy parafialne
Działalność charytatywna
Górnicy w życiu parafii
.
Kalendarium
.
Streszczenie
.
Zusammenfassung