Księgi Hioba (Hi)

.

ODPOWIEDŹ  HIOBA

.
1  Hiob na to odpowiedział Panu, i rzekł:
2  <<Wiem, że Ty wszystko możesz,
    co zamyślasz, potrafisz uczynić.
3  Kto przesłania zamiar nierozumnie?*
    O rzeczach wzniosłych mówiłem.
    To zbyt cudowne. Ja nie rozumiem.
4  Posłuchaj, proszę. Pozwól mi mówić!
    Chcę spytać. Racz odpowiedzieć!
5  Dotąd Cię znałem ze słyszenia,
    obecnie ujrzałem Cię wzrokiem,
6  stąd odwołuję, co powiedziałem,
    kajam się w prochu i w popiele>>.

.

ZAKOŃCZENIE

.

Bóg gani przyjaciół Hioba

7 Skoro Pan te słowa powiedział do Hioba, przemówił i do Elifaza z Temanu: <<Zapłonąłem gniewem na ciebie i na dwóch przyjaciół twoich, bo nie mówiliście o Mnie prawdy*, jak sługa mój, Hiob. 8 Weźcie teraz siedem młodych cielców i siedem baranów, idźcie do sługi mego, Hioba, i złóżcie ofiarę całopalną za siebie. Mój sługa, Hiob, będzie się za was modlił. Ze względu na niego nic złego wam nie zrobię, choć nie mówiliście prawdy o Mnie, jak sługa mój, Hiob>>.
    9 Poszli więc, Elifaz z Temanu, Bildad z Szuach i Sofar z Naamy. Uczynili, jak mówił im Pan, a Pan miał wzgląd na Hioba.

.

Hiob przywrócony do dawnego stanu

10 I Pan przywrócił Hioba do dawnego stanu, gdyż modlił się on za swych przyjaciół*. Pan oddał mu całą majętność w dwójnasób.
    11 Przyszli do niego wszyscy bracia, siostry i dawni znajomi, jedli z nim chleb w jego domu i ubolewali nad nim, i pocieszali go z powodu nieszczęścia, jakie na niego zesłał Pan. Każdy mu dał jeden srebrny pieniądz* i jedną złotą obrączkę.
    12 A teraz Pan błogosławił Hiobowi, tak że miał czternaście tysięcy owiec, sześć tysięcy wielbłądów, tysiąc jarzm wołów i tysiąc oślic.
    13 Miał jeszcze siedmiu* synów i trzy córki.
    14 Pierwszą nazwał Gołębicą, drugą Kasją, a trzecią Rogiem Antymonu. 15 Nie było w całym kraju kobiet tak pięknych jak córki Hioba. Dał im też ojciec dziedzictwo między braćmi.
    16 I żył jeszcze Hiob sto czterdzieści lat, i widział swych potomków - w całości cztery pokolenia. 17 Umarł Hiob stary i pełen lat.

Następny Rozdział