PISMO ŚWIĘTE

STARY TESTAMENT

NOWY TESTAMENT

Księga Hioba (Hi)

Wstęp
CZĘŚĆ  WSTĘPNA:
1,1 Zamożność Hioba
1,6 Pierwsza rozmowa ...
1,13 Hiob traci bogactwa
2,1 Druga rozmowa ...
2,7 Hiob dotknięty chorobą trądu
2,11 Odwiedziny trzech przyjaciół
.
POEMAT
3,1 Skarga Hioba
4,1 Pierwsza mowa Elifaza:; 5,1
6,1 Odpowiedź Hioba:; 7,1 Cd
8,1 Pierwsza mowa Bildada: ...
9,1 Odpowiedź Hioba:; 10,1 Cd
11,1 Pierwsza mowa Sofara: ...
12,1 Odpowiedź Hioba:; 13,1; 14,1
.
DRUGI  SZEREG  MÓW
15.1 Druga mowa Elifaza: ...
16,1 Odpowiedź Hioba:; 17,1 Cd
18,1 Druga mowa Bildada: ...
19,1 Odpowiedź Hioba : ...
20,1 Druga mowa Sofara: ...
21,1 Odpowiedź Hioba: ...
.
TRZECI SZEREG MÓW
22,1 Trzecia mowa Elifaza: ...
23,1 Odpowiedź Hioba: ...
24,1 Satyra społeczna: ...
25,1 Trzecia mowa Bildada: ...
26,1 Odpowiedź Hioba:; 27,1 Cd
27,13 Trzecia mowa Sofara: ...
28,1 Hymn o mądrości*
.
CZĘŚĆ  DRUGA
29,1 Mowa Hioba: Skarga i obrona
30,1 Cd; 31,1 Cd
.
MOWY  ELIHU
32,1 Pierwsza mowa Elihu:; 33,1
34,1 Druga mowa Elihu: ...
35,1 Trzecia mowa Elihu: ...
36,1 Czwarta mowa Elihu: ...
36,22 Hymn na cześć Boga; 37,1
.
MOWA  BOGA
38,1Pierwsza mowa Boga: ...
39,1; 40,1;
40,6 Druga mowa Boga: 41,1
.
42,1 ODPOWIEDŹ  HIOBA
.
ZAKOŃCZENIE
42,7 Bóg gani przyjaciół Hioba
42,10 Hiob przywrócony do dawnego stanu

.