Ewangelia według św. Jana, Księga 21

PO ZMARTWYCHWSTANIU

.

Zmartwychwstały ukazuje się w Galilei*

1 Potem znowu ukazał się Jezus nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: 2 Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. 3 Szymon Piotr powiedział do nich: <<Idę łowić ryby>>. Odpowiedzieli mu: <<Idziemy i my z tobą>>. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. 4 A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. 5 A Jezus rzekł do nich: <<Dzieci, czy macie co na posiłek?>> Odpowiedzieli Mu: <<Nie>>. 6 On rzekł do nich: <<Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie>>. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. 7 Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował*: <<To jest Pan!>> Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę - był bowiem prawie nagi - i rzucił się w morze. 8 Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko - tylko około dwustu łokci*.

9 A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. 10 Rzekł do nich Jezus: <<Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili>>. 11 Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości, sieć się nie rozerwała. 12 Rzekł do nich Jezus: <<Chodźcie, posilcie się!>> Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: <<Kto Ty jesteś?>> bo wiedzieli, że to jest Pan. 13 A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im - podobnie i rybę. 14 To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał.

.

Piotr otrzymuje władzę pasterską*

15 A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: <<Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?>> Odpowiedział Mu: <<Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham>>. Rzekł do niego: <<Paś baranki moje!>> 16 I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: <<Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?>> Odparł Mu: <<Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham>>. Rzekł do niego: <<Paś owce moje!>>. 17 Powiedział mu po raz trzeci: <<Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?>> Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: <<Czy kochasz Mnie?>> I rzekł do Niego: <<Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham>>. Rzekł do niego Jezus: <<Paś owce moje! 18 * Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz>>. 19 To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: <<Pójdź za Mną!>>

.

Odmienny los umiłowanego ucznia

20 Piotr obróciwszy się zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi i powiedział: <<Panie, kto jest ten, który Cię zdradzi?>> 21 Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: <<Panie, a co z tym będzie?>> 22 Odpowiedział mu Jezus: <<Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę*, co tobie do tego? Ty pójdź za Mną!>> 23 Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz: <<Jeśli Ja chcę, aby pozostał aż przyjdę, co tobie do tego?>>

.

Drugi epilog - Ewangelii

24 Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. 25 Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać.