KSIĘGA PIĄTA

PSALM 117(116)*

.

Wszystkie narody chwalcie Pana!


1 Alleluja.
Chwalcie Pana, wszystkie narody,
wysławiajcie Go, wszystkie ludy*,
2 bo Jego łaskawość nad nami potężna,
a wierność Pańska trwa na wieki.

Następny Psalm