KSIĘGA PIĄTA

PSALM 123(122)*

.

Wzgardzony lud ufa swojemu Bogu

1 Pieśń stopni.

Do Ciebie wznoszę me oczy,
który mieszkasz w niebie*.
2 Oto jak oczy sług
są zwrócone na ręce ich panów
i jak oczy służącej
na ręce jej pani,
tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu,
dopóki się nie zmiłuje nad nami.
3 Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami,
bo wzgardą jesteśmy nasyceni*.
4 Dusza nasza jest nasycona
szyderstwem zarozumialców
i wzgardą pyszałków*.

Następny Psalm