KSIĘGA PIĄTA

PSALM 124(123)*

.

Bóg nas ocalił

1 Pieśń stopni. Dawidowa.

Gdyby Pan nie był
po naszej stronie -
niech to już przyzna Izrael* -
2 gdyby Pan nie był
po naszej stronie*,
gdy ludzie przeciw nam powstawali,
3 * wtedy połknęliby nas żywcem,
gdy ich gniew przeciw nam zapłonął:
4 wówczas zatopiłaby nas woda,
przepłynąłby nad nami potok;
5 wówczas przelałyby się nad nami
wezbrane wody.
6 Błogosławiony Pan,
który nas nie wydał
na pastwę ich zębom.
7 Dusza nasza jak ptak się wyrwała
z sidła ptaszników,
sidło się porwało,
a my jesteśmy wolni.
8 Nasza pomoc jest w imieniu Pana*,
który stworzył niebo i ziemię.

Następny Psalm