Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 26b(859b) rok XIX 4. sierpnia 2019 roku.

Osiemnasta Niedziela Zwykła - rok C


I czytanie: Koh 1,2; 2,21-23;
Psalm: Ps 95,1-2. 6-9;
II czytanie: Kol; 3,1-5. 9-11;
Aklamacja: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem
do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5,3);
Ewangelia: Łk 12,13-21

.

 
Ewangelia:

Powiedział też do nich: "Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia".

góra

.

REFLEKSJA

Nic nie jest w stanie tak zniszczyć jedności rodziny jak kłótnie o spadek. Zaledwie zostanie pochowany ojciec, matka albo ciotka, po których dzieci albo krewni mogą coś odziedziczyć, zaczynają się targi. To mnie się należy! Ja mam do tego prawo! Ty nie powinnaś dostać nic! A jeśli sporów tych nie da się rozwiązać polubownie, nie mówiąc nawet, że po dobroci, na scenę wkraczają adwokaci.

W dzisiejszej Ewangelii czytamy, że ktoś z tłumu zwraca się do Jezusa z prośbą, aby został jego adwokatem i przekonał brata, żeby podzielił się z nim spadkiem. Ma poczucie krzywdy, która go spotkała, i uważa, że wszystko powinno zostać naprawione. Dobry adwokat powinien zadbać o jego finansową przyszłość. Jezus jednak nie czuje się upoważniony, by być sędzią czy rozjemcą w sporach rodzinnych.

A następnie zwraca się do otaczającego go tłumu, czyli do nas. Ostrzega przed chciwością, bo życie nie zależy od mienia. Tym samym pyta nas o przyszłość. Powinniśmy sobie sami odpowiedzieć, słuchając Jego przypowieści o zamożnym człowieku, co tak naprawdę jest ważne w tym życiu? Co tak naprawdę chcielibyśmy zebrać w czasie żniw i zgromadzić w stodole swojego życia? Z jakich nadmiarów, zebranych w dobrych czasach, chcielibyśmy żyć, gdy nastanie sroga zima codzienności?

Christina Bramkamp

góra

.

Rozważania do Ewangelii na
XVIII Niedzielę Zwykłą
4. sierpnia 2019r.

MARNOŚĆ I SKARBY

Dobra materialne

Zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj! - Tymi słowy Jezus nakreślił portret człowieka przedsiębiorczego i zapobiegliwego.

Dzięki ludziom gospodarnym i zaradnym, aktywnym i obrotnym świat staje się lepiej urządzony, bezpieczniejszy, nowocześniejszy. Oni tworzą miejsca pracy dla innych i oni powiększają społeczny kapitał. Społeczeństwo takich potrzebuje. Dzięki nim pomnażają się dobra, które służą wszystkim. A że przy okazji ten czy ów przedsiębiorczy człowiek powie sobie "odpoczywaj, jedz, pij i używaj" - niech też ma coś z tego, co wypracował i zdobył, mówimy. W końcu to jego - dodajemy.

Wszelako to co człowiek nazywa swoim jest nie tylko owocem jego pracy i zapobiegliwości. Wszystko ma początek w Bożych darach. Świat i życie otrzymaliśmy od Stwórcy. Nasze umiejętności i wiedza wyrastają z daru rozumu. Cnotom - także pracowitości i umiejętności oszczędzania - błogosławi Bóg. Zatem świat dóbr materialnych nie jest tylko prywatnym podwórkiem człowieka, ale jest Bożym wyzwaniem i trudnym zadaniem. O skali trudności przekonujemy się na własnej skórze, żyjąc w kraju, który przez dziesięciolecia był rządzony przez ludzi nieudolnych. Jakże trudno to teraz naprawić.

Wyzwaniem dla ludzkiej społeczności jest także potrzeba zapewnienia sprawiedliwego dostępu do dóbr materialnych. Nieraz czujemy się oszukani. Na przedsiębiorczego i bogatego człowieka przywykliśmy patrzyć podejrzliwie jak na złodzieja. Dosięga nas pokusa, by pozostać biernym, nie wysilać się zbytnio i oszczędzać siły, bo nie warto. Czy na pewno nie warto? - To kolejne wyzwanie.

Skarby i świecidełka

Marność nad marnościami, wszystko marność - słuchaliśmy refleksji starożytnego mędrca. Jest nieraz człowiek, który w swej pracy odznacza się mądrością, wiedzą i dzielnością, a udział swój musi on oddać człowiekowi, który nie włożył w nią trudu - dodaje starożytny mędrzec Kohelet. Dobrze wiemy że tak bywa.

Wiemy też, że wielu skarbów ludzkiego życia nie kupimy za żadne pieniądze. Ot, choćby zdrowie - prędzej czy później każdego dopadnie choroba, której w najdroższej klinice wyleczyć się nie da. Albo i rodzinne szczęście. Trudno budować je w ubóstwie. Ale jeszcze częściej początkiem końca miłości stają się zamożność i bogactwo. Nie kupisz przyjaźni, nie ma sklepów z radością, nie ma hurtowni dobrych serc, nie ma magazynów ze spokojem sumienia, nie ma promocyjnej wyprzedaży życzliwości.

Są za to tysiące miejsc, gdzie można kupić miliony świecidełek. Reklama i moda robią swoje i kupujemy świecidełka, nie skarby. To właśnie jest ta marność nad marnościami. Tak było za życia Koheleta kilkaset lat przed narodzeniem Chrystusa, tak jest i dzisiaj. Podejrzewam, że i w przyszłości tak będzie.

Na co dzień potrzebujemy wielu rzeczy. Nasze oczekiwania i wymagania zmieniają się i rosną. To, co wczoraj było kaprysem, dziś staje się standardem. Życie kosztuje coraz więcej nie tylko dlatego, że rosną ceny - ale dlatego, że powszechne oczekiwania są coraz większe. Trudno odnaleźć się w tym wszystkim.

Dlatego niejeden człowiek się zgubił. Niejeden goniąc za świecidełkami, stracił skarby. Zaprzepaścił przyjaźń, podział gdzieś dobroć, zawieruszył miłość. I ten największy skarb, jakim jest przyjaźń z Bogiem i wieczność - utracił. Przed roztrwonieniem prawdziwych skarbów ostrzega Jezus, gdy mówi: Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem.

Zaufać Ewangelii

Mądry ten człowiek, który potrafi tak spożytkować dobra materialne, by stały się początkiem dóbr duchowych. Mądry i prawdziwie bogaty ten, kto umie obracać pieniądzem tak, by wokół niego pomnażało się dobro i radość. Życie uczy, że nie łatwo o taką mądrość. Chrześcijanie mają dobrego nauczyciela, mają doświadczonego przewodnika i mają bogatą tradycję prawdziwej mądrości. Tym nauczycielem i przewodnikiem jest Jezus. Tradycję tworzyły pokolenia - a w każdym pokoleniu wielu ludzi wielkich i bogatych przed Bogiem.

Co mówi Jezus? Wskazuje na Boga, nazywając Go Ojcem. Powiada tak: "Nie pytajcie, co będziecie jedli i co będziecie pili, i nie bądźcie o to niespokojni!... Ojciec wasz wie, że tego potrzebujecie. Starajcie się raczej o Jego królestwo, a te rzeczy będą wam dodane" (Łk 12,29nn).

A więc najważniejsze jest zaufanie do Boga i przekonanie, że Boże królestwo - czyli życie, dobro, sprawiedliwość, miłość, radość są najważniejsze. Wertując księgę ewangelii, znajdziemy przypowieść o talentach, czyli o sporych pieniądzach, które otrzymują słudzy bogatego pana. I mają je pomnażać, mają we wręcz kapitalistyczny sposób nimi zarabiać, i to dużo zarabiać. Przed chwilą pytałem, czy nie lepiej pozostać biernym nie wysilając się zbytnio. Odpowiedź jest jedna: chrześcijaninowi nie wolno pozostać biernym, także w sprawach materialnych.

Ale nie wolno mu na nich się zatrzymać. Nie wolno z pieniądza i posiadanych rzeczy uczynić sobie bożka. Innymi słowy - trzeba własnym wysiłkiem, uczciwie pomnażać materialne dobra i używać ich jako narzędzia, jako środka dla zapewnienia godnego życia nie tylko sobie. Najpierw swoim bliskim, rodzinie. A jeśli starcza - pomagać wszędzie tam, gdzie tylko można, nie odkładając czynienia dobra na jutro.

Apostoł Paweł dorzuca takie napomnienie: Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi... Zadajcie śmierć temu, co przyziemne: rozpuście, nieczystości, złej żądzy i chciwości. Aby nie zostać na wieczność z garścią świecidełek, które nasycić nie mogą.

ks. Tomasz Horak

Źródło: http://www.tohorak.opole.opoka.org.pl/liturg.html

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA XVIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

4.08.2019r.

Nie znamy "dnia ani godziny..." Warto więc zatroszczyć się o bogactwa, które podobają się Bogu - dobro i miłość okazywane drugiemu człowiekowi, czyste sumienie, życie zgodne z przykazaniami. Niech Msza św. nas w tym umocni.

Kolekta przeznaczona jest na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego. Za wszystkie ofiary "Bóg zapłać".

1. Dzisiaj o godz. 15.50 zmiana tajemnic różańcowych i wyjaśnienie Papieskich Intencji Misyjnych. O godz. 16.00 Nieszpory. Serdecznie zapraszamy.

2. W tym tygodniu obchodzimy:
- we wtorek - święto Przemienienia Pańskiego
- w czwartek - wspomnienie św. Dominika,
- w piątek - święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) patronki Europy,
- w sobotę - święto św. Wawrzyńca,

3. We wtorek na Mszę wieczorną i nabożeństwo zapraszamy Czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a w czwartek od 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu.

4. W sobotę od godz. 17.30 okazja do spowiedzi św.
O godz. 19.00 Nauka Chrzcielna.

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

C.D. Nr 859c

"PARAFIANIN" Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie Śląskiej
Redaguje: Mirosław Riedel. W numerze wykorzystano rozważania i grafikę pochodzącą z miesięcznika "image" pod redakcją referatu Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie.

.