Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 33(866) rok XIX 6. października 2019 roku.

Uroczystość Odpustowa
ku czci Matki Bożej Różańcowej


I czytanie: Dz 1,12-14;
Psalm: Łk 1,46-55;
Aklamacja: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami (Łk 1,28)
Ewangelia: Łk 1,26-38

.

 
Ewangelia:

Anioł Jej odpowiedział: "Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym."

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Maryja w myślach
ŚWIĘTYCH

Z Wykładu Pozdrowienia Anielskiego
św. Tomasza z Akwinu, prezbitera:

Pełnia łaski Maryi przelewa się
na wszystkich łudzi

Pozdrowienie to składa się z trzech części. W części pierwszej są zawarte słowa Anioła, mianowicie: "Bqdź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami". Druga część to słowa Elżbiety, matki Jana Chrzciciela: "Błogosławiony jest owoc Twojego łona". Kościół dołączył trzecią część - "Maryjo", Anioł bowiem nie powiedział "Bądź pozdrowiona, Maryjo", ale "Bądź pozdrowiona, pełna łaski". Imię zaś "Maryja" odpowiada słowom Anioła, jak to niżej zostanie wyjaśnione.

Przy pierwszej części należy pamiętać, że w dawnych czasach pojawienie się Anioła ludziom było wydarzeniem niebywałym; oddanie zaś mu czci było uważane za godne szczególnej pochwały. Stąd na chwałę Abrahama zapisano, że gościnnie i z szacunkiem przyjął Aniołów. Nigdy zaś nie słyszano o tym, aby Anioł człowiekowi składał hołd, dopóki nie pozdrowił Błogosławionej Dziewicy, ze czcią wypowiadając słowo "zdrowaś".

Pełnia łaski Maryi przelewała się z duszy na ciało. Posiadanie takiej łaski, że uświęca ona dusze, jest rzeczą wielką u świętych, ale u Błogosławionej Dziewicy dusza była tak pełna łaski, że przelała się ona na ciało, dzięki czemu z ciała swego poczęła Bożego Syna. Jak to wyjaśnia Hugo ze św. Wiktora: "Skoro miłość Ducha Świętego szczególnie w Jej sercu płonęła, to i w Jej ciele przedziwnie zaowocowała, tak że z Niej zrodził się Bóg i człowiek". Jak podaje Ewangelia: "Dlatego też święte, które się z Ciebie i narodzi, będzie nazwane Synem Bożym".

Pełnia Jej łaski przelewa się na wszystkich ludzi. Jest rzeczą wspaniałą, gdy któryś święty posiada tyle łaski, że starczy ona dla zbawienia wielu; ale nie ma wspanialszej rzeczy niż to, że ktoś posiada tyle łaski, że starczy ona na zbawienie wszystkich ludzi na świecie - a tak jest u Chrystusa i Błogosławionej Dziewicy. W każdym bowiem niebezpieczeństwie możesz od tej chwalebnej Dziewicy otrzymać zbawienie. Stąd "tysiąc tarcz - to znaczy zabezpieczeń - wisi na Niej". A więc w dziele każdej cnoty możesz mieć w Niej wspomożenie. I dlatego mówi Ona: "We Mnie wszystka nadzieja życia i cnoty".

Jest Ona zatem pełna łaski i tą pełnią przewyższa Aniołów. Słusznie więc ma na imię Maryja, co się tłumaczy "od wewnątrz oświetlona", "napełni jasnością swoją duszę" albo "oświecająca innych", czyli cały świat Dlatego też porównuje się Ją do słońca i księżyca.

"Pan z Tobą" to najszlachetniejsze określenie, jakie Anioł mógł Jej dać. Słusznie uszanował on Błogosławioną Dziewicę jako Matkę Pana, a więc Panią. Stosownie też ma Ona na imię Maryja, co w języku syryjskim oznacza "Pani".

Maryja przewyższa Aniołów czystością, bo nie tylko sama była czysta, ale i innym jej udzieliła. Czystość Jej najwyższa obejmuje zarówno uwolnienie od winy, gdyż ta Dziewica nie popełniła żadnego ciężkiego ani lekkiego grzechu, jak i od kary. Tak więc oczyszczona Ona była z wszelkiego przekleństwa i dlatego jest "błogosławiona między niewiastami". To Ona sama zdjęła klątwę, przyniosła błogosławieństwo i otworzyła bramę niebios. Pasuje więc do Niej imię Maryja, które się tłumaczy jako "Gwiazda Morza". Jak żeglarze kierują się gwiazdą morza do portu, tak chrześcijanie przez Maryję docierają do chwały.

o. Robert Więcek SJ

góra

.

Litania do Matki Bożej Różańcowej

Kyrie eleison.
Chryste eleison.
Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże. Zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata. Boże. Zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże. Zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże. Zmiłuj się nad nami.

Św. Maryjo, Orędowniczko Różańca świętego. Módl się za nami.

Św. Maryjo, zwierciadło czyste, tajemnice życia i śmierci, Syna Boskiego w sobie pokazujące. Módl się za nami.

Św. Maryjo, piękna jak księżyc przy okrutnej Męce Zbawiciela. Módl się za nami.

Św. Maryjo, wybrana jak słońce przy Zmartwychwstaniu Pańskim. Módl się za nami.

Św. Maryjo, jako obóz uszykowany przeciw nieprzyjaciołom Kościoła świętego. Módl się za nami.

Św. Maryjo, tęczo przymierza, mająca w sobie rozliczne kolory tajemnic Boskich w Różańcu świętym. Módl się za nami.

Św. Maryjo, harfo Dawidowa, o strunach dziesięciu rozpędzająca czartów. Módl się za nami.

Św. Maryjo, drzewo rozkoszne, błogosławiony owoc żywota wydające. Módl się za nami.

Św. Maryjo, ołtarzu Świętego Świętych, o piętnastu stopniach tajemnic Boskich wystawiony. Módl się za nami.

Św. Maryjo, zegarze słoneczny króla Achasa, w pozdrowieniach anielskich nazad się cofający. Módl się za nami.

Św. Maryjo, Arko korabiu Noego, grzeszników od potopu, ognia wiecznego zachowujący, a piętnastu tajemnicach unoszący się nad górami. Módl się za nami.

Św. Maryjo, raju rozkoszy, w liliach i różach Męki Syna Boskiego w Różańcu świętym wystawiony. Módl się za nami.

Św. Maryjo, z Różańcem świętym dusze ludzkie z mąk czyśćcowych wyciągająca. Módl się za nami.

Św. Maryjo, Różańcem świętym jako tarcza, wiernych sług swoich od sideł czartowskich i złych przygód zasłaniająca. Módl się za nami.

Św. Maryjo, Panno najczystsza. Módl się za nami.

Św. Maryjo, Matko i Pani nasza. Módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko,

O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Modlitwa:

Boże, którego Opatrzność nie myli się w Swoim rozporządzeniu, pokornie Cię prosimy, abyś wszystkie szkodliwe rzeczy od nas oddalił. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

góra

.

Krótka historia
NASZEGO KOŚCIOŁA

W 1869 roku, ówczesny właściciel Rudy, hr. Karol Wolfgang von Ballestrem, Niemiec włoskiego pochodzenia i gorliwy katolik, postanowił wznieść w Rudzie pierwszy kościół, a w zachowanym Akcie Fundacyjnym napisał między innymi: "Dla Twojej chwaty o Panie i ze szczególnej troski o duchowe dobro mieszkańców pracujących w moich majątkach (...) Błogosław te ręce, które (...) były czynne przy budowie kościoła. Oddal od nas wszystkich według świętej woli Twojej każde zło, bądź zawsze dla nas ratunkiem (...) i litościwym Sędzią!".

Ta bezwieżowa świątynia pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej, w stylu neogotyckim, murowana z kamienia łamanego i cegły, została zbudowana w okresie od kwietnia do listopada 1869 roku na podstawie projektu opracowanego i realizowanego przez budowniczego Wachtela z Gliwic. Uroczystość benedykcji kościoła miała miejsce 10 listopada tegoż roku.

Duszpasterzami od początku byli - zaproszeni przez Ballestrema - Ojcowie Jezuici z Krakowa, a pierwszym był O. Karol Schaff, który przybył do Rudy już w sierpniu 1869 roku, jeszcze w czasie budowy kościoła. Ojcowie Jezuici prowadzili działalność duszpasterską przez 118 lat, to jest do 1987 roku, ale z dwoma przerwami. W sierpniu 1987 roku parafianie uroczyście pożegnali Ojców Jezuitów na czele z proboszczem O. Józefem Domaradzkim T.J. a powitali pierwszego proboszcza diecezjalnego ks. Józefa Mazura, który prowadził parafię przez wiele lat. Obecnie Proboszczem parafii jest ks. Tadeusz Pukocz.

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA ODPUST PARAFIALNY KU
CZCI MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ

6.10.2019r.

Z radością obchodzimy dzisiaj Uroczystość Odpustową naszej parafii ku czci Matki Bożej Różańcowej. To Opatrzność daje nam różaniec jako broń i narzędzie naszych zwycięstw. Kaznodzieją odpustowym jest były wikary ks. Marcin Maszczyk, którego serdecznie witamy. Serdecznie witamy wszystkich parafian i gości, którzy przybyli na naszą uroczystość i życzymy im wielu łask Bożych za pośrednictwem naszej patronki.

Kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszego kościoła.
Za ofiary składamy Bóg zapłać.

1. Nieszpory odpustowe z modlitwą różańcową o godz. 16.00 na które serdecznie zapraszamy.

2. W poniedziałek w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej Msza wieczorna o godz. 16.00 na cmentarzu parafialnym. Później o 17.15 w kościele Modlitwa różańcowa i Msza wieczorna. Kancelaria popołudniu nie będzie czynna. O godz. 20.00 Wspólnotowa Modlitwa Spontaniczna. Zapraszamy

3. Zachęcamy do licznego udziału w nabożeństwach różańcowych. Różaniec odprawiamy codziennie o godz. 17.15 a w niedzielę o godz. 16.00. Wtorkowa nowenna do Matki Bożej, będzie w czasie nabożeństwa różańcowego.

4. W czwartek - o tydzień wcześniej - o godz. 18.00 dla narzeczonych Poradnia Życia.

5. W piątek o 16.15 spowiedź dla dzieci,
a o godz. 16.30 Msza św. szkolna.

6. W sobotę o godzinie 9.00 Msza św. na ul. Szczęść Boże!
O godz. 19.00 Nauka Chrzcielna.

7. Za tydzień - Dzień Papieski. Przed kościołem zbiórka na Fundusz Stypendialny. W tym dniu młodzież oazowa zaprasza na Papieskie Kremówki.
Również w tym dniu o godz. 16.00 Nieszporami rozpoczniemy ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. Po Nieszporach krótkie maryjne rozśpiewanie, rozważanie, modlitwy, Różaniec i procesja z Figurą Matki Bożej i relikwiami Świętych Pastuszków.

8. Przedsięwzięcia związane z obchodami 150-tej rocznicy
Kościoła Matki Bożej Różańcowej w Rudzie Śląskiej

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

następny Nr 867

"PARAFIANIN" Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie Śląskiej
Redaguje: Mirosław Riedel. W numerze wykorzystano rozważania i grafikę pochodzącą z miesięcznika "image" pod redakcją referatu Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie.

.