Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 36(869) rok XIX 27. Października 2019 roku.

Trzydziesta Niedziela Zwykła - rok C


I czytanie: Syr 35,12-14. 16-18;
Psalm: Ps 34,2-3. 17-19. 23;
II czytanie: 2Tm 4,6-9. 16-18;
Aklamacja: W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania (2Kor 5,19);
Ewangelia: Łk 18,9-14

.

 
Ewangelia:

Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony

góra

.

Stare, niemodne słowo! Stara, niemodna cnota! A jednak właśnie pokorną postawę zaleca Jezus w swej przypowieści o faryzeuszu i celniku. Chodzi o to, żeby uznać, co przerasta nasze możliwości, żeby przyznać, że udane życie zawsze jest darem, żeby zdawać sobie sprawę, że również to, co najlepsze i czego mogę dokonać, nie jest dość dobre, by mogło zapewnić mi szczęśliwość. Innymi słowami: Uzmysłowić sobie nie własną wielkość, lecz własną potrzebę. Bogu ofiarować nie to, co udane, lecz to, co nieudane. Uznać własną małość i oddać wielkości Boga to, co jej się należy: "Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!"

góra

.

góra

.

góra

.

Medytacja biblijna
JAKIE PODEJŚCIE TAKA MODLITWA

Ekstaza

Modlitwa jest wyrazem ufności Bogu. Kiedy trwam przed Nim to oznacza, że Mu ufam. Człowiek przebywa z drugim gdy jest w jego sercu ufność. Brak zaufania rozbija relację i rozrywa więzi na strzępy. Jest to chwila spotkania, na które trzeba przyjść. Tak jak to uczyniło dwóch ludzi kiedy zawitali do świątyni. Oni przyszli się modlić jak to podkreśla ewangelista Łukasz.

Modlitwa nie jest do końca statyczna. Moglibyśmy powiedzieć ekstatyczna tzn. ukazująca to, co naprawdę jest w naszym sercu, z czym przychodzimy na modlitwie. Więcej nawet ukazuje z jakim nastawieniem stajemy przed Bogiem. Słowo to pochodzi od ekstazy czyli wyjścia z siebie. Też można mówić o ukazaniu siebie w całej prawdzie. Jesteśmy tego świadkami w przypadku faryzeusza i celnika, którzy znajdują się w świątyni.

Tak więc jeden z wniosków brzmi następująco. To ode mnie zależy w jaki sposób podchodzę do modlitwy. Mogę jej zaniechać. Gdy zaś staję przed Panem mogę przyjąć postawę faryzeusza lub tę, która stała się udziałem celnika. To wynika z mojego wyboru. Nikt do modlitwy mnie nie zmusza.

Kreatywność na modlitwie

To spotkanie wydaje się być nudne i nużące. Zaiste jeśli czemuś możemy przypisać tego rodzaju przymiotniki to prędzej czy później zarzucimy to, bo nie chcemy się męczyć. Zadaję sobie pytanie czy modlitwa sama w sobie jest taką czy też ja sam czynię z niej coś nudnego? Przecież mogę podchodzić do niej z wypiekami na twarzy wiedząc i wierząc z Kim się spotykam.

Myślę, że za mało kreatywności w naszej modlitwie, tej osobistej i tej wspólnotowej. Chcielibyśmy zrobić jakieś schematy i ich się trzymać, a tymczasem nie do końca się to da. Kontrola ma w sobie moc zabicia wszelkiej radości i ochoty. Tymczasem modlitwa ma być dobrze przygotowana, szczególnie ta najbardziej spontaniczna.

Faryzeusz jakże jest kreatywny. Jego kreatywność jest wyrazem jakże wielkiego skoncentrowania się na sobie. Patrzy na świat tylko z własnego punktu widzenia. Czegóż to on nie zrobił! Jakże jest wspaniały! Nikt nie może mu nic zarzucić. Zdajmy sobie sprawę z faktu, że takie skupienie się na sobie skutkuje właśnie nudą. Być może na początku jakaś przyjemność jest, ale z biegiem czasu samotność coraz mocniej puka do drzwi. Człek ślepnie!

W porównaniu z nim celnik wypada niezwykle blado. Bieda i nędza. Z tyłu, w cieniu i bije się w piersi. Zdaje sobie z tego sprawę i nie śmie oczu wznieść ku niebu. To co widzimy to fakt, iż on staje w prawdzie, a ta jest najbardziej kreatywna. Wstydzi się i ze wstydem przychodzi do Boga. Wie, że tylko w Nim może znaleźć nadzieję. Zestawienie zaiste godne rozważania.

Odnowić już znane

Tak więc modlitwa nie jest chwaleniem się, a chwaleniem Boga wszechmogącego. Jest to żywe spotkanie nacechowane odkrywaniem Jego miłosierdzia i siebie samego. Czy faryzeusz znał siebie? Nie, on był zachwycony sobą samym, stuprocentowym "narcyzem" nie widzącym świata poza sobą i żądającym, by wszyscy go chwalili. Celnik natomiast wie na czym stoi. Nie pogardza sobą, ale dostrzega swoje braki i grzechy. Staje przed Bogiem, by oddać Mu wszystko.

Nie ma kreatywności bez prawdy. Bo ta pierwsza buduje na tym, co ma, a nie na tym, co jej się wydaje, że ma. Kto wie, może tak trudno nam się modlić, bo za mało prawdy w nas, w naszych decyzjach, słowach i czynach? Słyszymy, że to celnik odchodzi do domu usprawiedliwiony, że to on doświadczył miłosierdzia. Stanięcie w prawdzie (przyznanie się) prowadzi do odkrycia, że jestem kochany, że Ojciec mi przebacza, że daje mi kolejną szansę.

Kreatywność polega też na odkrywaniu tego, co już jest nam dane. Tyle form modlitwy proponowanych jest w ramach wspólnoty Kościoła. Jak z nich korzystam? Czyż nie zapomnieliśmy o biciu się w piersi? Coraz mniej tego gestu? Częściej rozkładamy ręce i z miną niewiniątka powtarzamy: to nie ja! Nabożeństwa różnego rodzaju. W każdym domu mamy Pismo św. Wierzę, że także różaniec się znajdzie.

o. Robert Więcek SJ

góra

.

Myśli
ŚWIĘTYCH TYGODNIA

28 października
Św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza

Z Komentarza świętego Cyryla Aleksandryjskiego,
biskupa, do Ewangelii świętego Jana:

Jak Ojciec mnie posłał,
tak i Ja was posyłam

Pan nasz, Jezus Chrystus, ustanowił nauczycieli i przewodników dla świata jako szafarzy tajemnic Bożych; polecą im być światłością i oświecać nie tylko krainę żydowską, ale i wszystkich mieszkańców ziemi, i każdego człowieka, który jest pod słońcem. Prawdomównym jest Apostoł, który powiedział: "Nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga". Albowiem to Pan nasz, Jezus Chrystus, powołał swoich uczniów do zaszczytnego apostolstwa, wybierając ich spośród wszystkich innych.


św. ap. Szymon

Ci błogosławieni uczniowie stali się filarami i podporą prawdy. O nich Pan powiedział, że ich posyła, jak i On sam został posłany przez Ojca. W ten sposób ukazał zarówno godność ich posłannictwa, jak i niezrównaną wielkość przekazanej im władzy: chciał też, jak się wydaje, wskazać, na czym ma polegać ich działalność apostolska. Bo jeżeli Chrystus uważał, że powinien tak właśnie posłać uczniów, jak i Jego posłał Ojciec, to czyż nie było koniecznym, aby ci, którzy mieli być Jego naśladowcami, poznali, ku czemu Ojciec posłał Syna? Toteż Pan wielokrotnie wyłożył nam cel swojego posłania. Mówi: "Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników" oraz: "zstąpiłem z nieba nie po to, aby czynić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony".

św. Juda
św. ap. Juda Tadeusz

Wyłożywszy więc w paru słowach zadania apostolstwa. Pan mówi do uczniów, że ich posyła tak, jak On został posłany przez Ojca: mają więc wiedzieć, że ich zadaniem jest wzywać grzeszników do nawrócenia, uzdrawiać na ciele jak i na duchu tych, którzy się źle mają, w swoich poczynaniach na pewno nie szukać woli własnej, lecz woli Tego, który ich posłał, i głosić Jego naukę, aby zbawić świat. Jak zaś dalece Apostołowie przykładali się do tego, aby wiernie spełnić to posłannictwo, łatwo można poznać czytając Dzieje Apostolskie albo listy świętego Pawła.

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA XXX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

27.10.2019r.

Niedziela dla chrześcijanina jest dniem szczególnym. To dzień, gdy na Eucharystii spotykamy Pana, cieszymy się życiem naszych najbliższych, mamy więcej czasu na osobistą modlitwę, refleksję, czytanie Bożego słowa. Nie zmarnujmy tego.

Kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszego kościoła.
Za ofiary składamy Bóg zapłać.

1. Różaniec dzisiaj o godz. 16.00 - ZAPRASZAMY.

2. W poniedziałek obchodzimy święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Rano kancelaria parafialna będzie nieczynna. Zapraszamy popołudniu.

3. We środę obchodzimy święto rocznicy poświęcenia Katedry w Katowicach.

4. W czwartek ostatnie nabożeństwo różańcowe o godz. 17.15. Zapraszamy. Na nabożeństwie różańcowym wszystkie dzieci zapraszamy do zabawy "Święty zwycięża" - "Holy wins": należy przebrać się za świętego lub anioła. Najlepiej przebrani będą po Mszy św. nagrodzeni.

5. W piątek przypada Uroczystość Wszystkich Świętych.
O godz. 14.30 Nieszpory żałobne z kazaniem i procesja na cmentarz z trzech rudzkich parafii.
Od południa i przez cały Dzień Zaduszny, zyskujemy odpust zupełny, który ofiarujemy za bliskich nam zmarłych. Warunki odpustu: - nawiedzenie kościoła, modlitwa Pańska i Wierzę - spowiedź i komunia św. oraz modlitwa w intencjach Ojca św. - wolność od przywiązania do grzechu.
Największym darem, jaki możemy ofiarować naszym zmarłym jest ofiara Mszy św. Dlatego zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych, przypominając też, że przyjmujemy już intencje mszalne na przyszły rok.
Z racji I piątku o godz. 8.00 msza św. do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Parafian.

6. W sobotę wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych - Dzień Zaduszny.
Kościół wspomina tych, którzy w czyśćcu pokutują za grzechy.
W tym dniu o godz. 15.00 msza św. na cmentarzu za wszystkich zmarłych.
W listopadzie o godz. 7.30 odmawiamy różaniec za wszystkich bliskich nam zmarłych. Zalecki składamy w zakrystii lub w kancelarii.
Z racji I soboty miesiąca o godz. 8.00 Msza św. za ++ członków Żywego Różańca.
Chorych parafian odwiedzać będziemy od godz. 9.00. Prosimy o zgłoszenie.
Okazja do spowiedzi od godz. 17.30.

8. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona jest na renowację katowickiej katedry.
W tym dniu ks. Proboszcz na Mszy św. o godz. 12.15 z racji swoich urodzin pragnie podziękować Panu Bogu za dar życia i powołania kapłańskiego.

9. Przedsięwzięcia związane z obchodami 150-tej rocznicy
Kościoła Matki Bożej Różańcowej w Rudzie Śląskiej

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

następny Nr 870

"PARAFIANIN" Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie Śląskiej
Redaguje: Mirosław Riedel. W numerze wykorzystano rozważania i grafikę pochodzącą z miesięcznika "image" pod redakcją referatu Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie.

.