Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 37(870) rok XIX 1. listopada 2019 roku.

Uroczystość Wszystkich Świętych - rok C


I czytanie: Ap 7,2-4. 9-14;
Psalm: Ps 24,1-6;
II czytanie: 1J 3,1-3;
Psalm: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście
utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię (Mt 11,28);
Ewangelia: Mt 5,1-12a

.

 
Ewangelia:

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albo wiem oni na własność posiądą ziemię.

góra

.

Szansa dla wszystkich

Bycie świętym, podobnie jak bycie chrześcijaninem, nie jest jakimś stanem, który się osiąga i już zawsze ma. Raczej trzeba mówić o "stawaniu się chrześcijaninem" i "stawaniu się świętym", Chodzi zawsze o proces, drogę, którą ma szansę przebyć każdy: "Życie nie polega na byciu pobożnym, ale na stawaniu się pobożnym, nie na byciu zdrowym, ale na stawaniu się zdrowym, nie na byciu, ale na stawaniu się, nie na odpoczynku, ale na ćwiczeniu. Jeszcze nie jesteśmy, ale się stajemy. Jeszcze się nie stało ani wydarzyło, ale jest przy nadziei. Nie jest końcem, ale jest drogą."

(Marcin Luter)

góra

.

Medytacja biblijna
BLISKOŚĆ BŁOGOSŁAWIEŃSTW

Tekst o błogosławieństwach należy do najbardziej znanych fragmentów Nowego Testamentu. Cytuje się go we wszystkich możliwych - i niemożliwych - kontekstach. Tym samym grozi wielkie niebezpieczeństwo, że gdy je znowu słyszymy, nie przysłuchujemy się im już dokładnie. Może zatem dobrze byłoby spokojnie je sobie samemu przeczytać i zapytać siebie, czy i co mają one wspólnego ze mną. I to konkretnie, aby uniknąć niebezpieczeństwa sytuowania ich w jakiejś utopijnej sferze, w sferze dostępnej tylko dla świętych, ale już nie dla mnie.

Pytanie musi być sformułowane bardzo osobiście: Co owe "błogosławieństwa" mają konkretnie wspólnego z moim życiem, i to tu i teraz? Niewątpliwie, tak stawiając sprawę, trudno będzie mi się w nich odnaleźć. Nie przystają do mnie. W niewielkim stopniu przypominam tych, o których mówią. Nie jestem taki, jakim powinienem według nich być. Ale łatwo odnajduję w nich kogoś innego, mianowicie Jezusa Chrystusa.

Błogosławieństwa te kreślą wyrazisty portret Jezusa. Taki właśnie jest On. Dzięki temu błogosławieństwa te - paradoksalnie - nie mogą wydawać się czymś bardzo odległym, prawie nierealnym, a właśnie bliższym mi, niż mogłoby się wydawać. Nie mogę już ich odczytywać jedynie jako obietnic, które ziszczą się w tamtym świecie. Przeciwnie, muszę spojrzeć na nie jako na zasady, które powinny kierować moim życiem. Powinny być orientacją w życiu, a nawet programem życia.

Naśladowanie Jezusa nie oznacza przecież nic innego jak usiłowanie żyć tak, jak żył On sam. I trzeba nam wierzyć, że skoro Jezus nas zachęca do tego, to jedynie dlatego, że nam ufa. Bóg ma o nas wielkie wyobrażenie! Nie ma powodu, by pomniejszać siebie i swoje możliwości. Zaufajmy Bogu, który nie jest małostkowy. Jeśli Mu zaufamy, możemy być pewni, że Jego duch jest w stanie nas zmienić, że przez Niego możemy stać się błogosławionymi. Jak święci, których dzisiaj wspominamy. Oni też zaczynali od tego, co nie-pozorne.

Michael Tillmann

góra

.

O początkach
Uroczystość Wszystkich Świętych

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa w Kościele nie wspominano żadnych świętych. Najwcześniej zaczęto oddawać cześć Matce Bożej. Potem kultem otoczono męczenników, nawiedzając ich groby w dniu narodzin dla nieba, czyli w rocznicę śmierci. W IV wieku na Wschodzie obchodzono jednego dnia wspomnienie wszystkich męczenników. Z czasem zaczęto pamiętać o świątobliwych wyznawcach: papieżach, mnichach i dziewicach. Większego znaczenia uroczystość Wszystkich Świętych nabrała za czasów papieża Bonifacego IV (+ 615), który zamienił pogańską świątynię, Panteon, na kościół Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich Męczenników. Uroczystego poświęcenia świątyni wraz ze złożeniem relikwii męczenników dokonano 13 maja 610 roku.

Rocznicę poświęcenia obchodzono co roku z licznym udziałem wiernych, a sam papież brał udział we mszy św. stacyjnej. Już ok. 800r. wspomnienie Wszystkich Świętych obchodzone było w Irlandii i Bawarii, ale 1 listopada. Za papieża Grzegorza IV [828-844) cesarz Ludwik rozciągnął święto na całe swoje państwo. W 935r. Jan XI rozszerzył je na cały Kościół. W ten sposób lokalne święto Rzymu i niektórych Kościołów stało się świętem Kościoła powszechnego.

Po Nieszporach lub niezależnie od nich, na cmentarzu odprawia się procesję żałobną ze stacjami. Od południa dnia Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny w kościołach i kaplicach publicznych można uzyskać odpust zupełny, ale tylko jeden raz. Warunki zyskania odpustu są następujące:
1) pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy,
2) odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga",
3) dowolna modlitwa w intencjach Ojca św.,
4) Spowiedź i Komunia św.

W dniach 1-8 listopada można także pozyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza pod wyżej wymienionymi warunkami. W pozostałe dni roku za nawiedzenie cmentarza pozyskuje się odpust cząstkowy.

góra

.


Nr 37a(870a) rok XIX 3. listopada 2019 roku.

Trzydziesta Pierwsza Niedziela Zwykła - rok C


I czytanie: Mdr 11,22-12,2;
Psalm: Ps 145,1-2. 8-11. 13-14;
II czytanie: 2Tes 1,11-2,2;
Aklamacja: Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego
Syna Jednorodzonego, każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne (J 3,16);
Ewangelia: Łk 19,1-10

.

 
Ewangelia:

Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło.

góra

.

Jezus nie wspomina ani słowem, że Zacheusz powinien się zmienić. Spogląda na niego z miłością - na takiego, jakim jest. I w świetle tego spojrzenia również Zacheusz potrafi inaczej spojrzeć na samego siebie, zobaczyć siebie w lepszym świetle i dostrzec, co zrobić, by siebie doprowadzić do porządku. Ponieważ nikt, nawet Jezus, nie chce Zacheusza przerobić, dlatego może się zmienić!

góra

.

Zacheusz chciał zobaczyć Jezusa. Tak postanowił. Ale wspinając się na drzewo, chciał przede wszystkim zostać dostrzeżonym. Jezus spojrzał na niego życzliwie. Został dostrzeżony. Życzliwe spojrzenia sprawiają, że rzeczy i ludzie zostają dostrzeżeni i być może także docenieni. A zatem ten, kto tego potrafi dokonać, dodaje ludziom wartości. A kto dodaje ludziom wartości, oddaje cześć Bogu.

góra

.

Medytacja biblijna
ZNOWU TEN ZACHEUSZ!

Zapewne niejeden kaznodzieja, przygotowując homilię na dzisiejszą niedzielę, jęknie: "Znowu ten Zacheusz!" Ta uwaga, zdradzająca pewną niecierpliwość czy bezradność, jest wyrazem pewnego szerszego problemu, który pojawia się przy przygotowywaniu kazania objaśniającego bardziej znane fragmenty Ewangelii: Co można jeszcze na ten temat powiedzieć?

Czyżby już wszystko powiedziano o Zacheuszu? O owym celniku z Jerycha, który byt niskiego wzrostu i jakby zapomniał o swej godności i swym urzędzie, wdrapując się na drzewo jak urwis, żeby tylko zobaczyć Jezusa? O owym wyrzutku, z którym żaden uczciwy człowiek nie chciał mieć nic wspólnego, bo przecież dla znienawidzonych okupantów ściągał podatki, które w pogańskim Rzymie trwonił półbóg? O owym grzeszniku, który mógł jedynie cieszyć się, że nie został znieważony i osądzony? O owym zdziercy, który okazuje się dobroczyńcą? O wszystkim tym wiemy już wszystko. Nie ma nawet potrzeby dokładnie temu się przysłuchiwać. Tak jest z wieloma tekstami Ewangelii: Ach, znowu to! Może jednak warto i w tę niedzielę jeszcze raz dokładnie się wsłuchać w słowa Ewangelii. Jakie słowo, jakie zdanie szczególnie mnie uderzy? Jakiego Zacheusza widzę przed oczyma duszy? Jakie wołanie Chrystusa mnie zachęca, żeby Go zaprosić do siebie?

Christina Bramkamp

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA XXXI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

3.11.2019r.

 

Już w Starym Testamencie pierwszym i największym przykazaniem była miłość. Dopiero ona opromienia życie, nadaje mu sens i wartość. Miłość sprawia, że życie jest godne Miłości.

Kolekta na renowację katowickiej katedry.
Za ofiary - Bóg zapłać.

1. Dzisiaj o godz. 16.00 odmówimy różaniec za zmarłych zalecanych.
W tygodniu modlimy się za zmarłych o godz. 7.30. Zalecki można składać w zakrystii.

2. W poniedziałek o 20.00 zapraszamy do Wspólnotowej Modlitwy Spontanicznej.

3. We wtorek nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zapraszamy do uczestnictwa.

4. W I czwartek miesiąca
o godz. 8.00 Msza św. w intencji Ojca Św., biskupów i kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
O godz. 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

5. W piątek
o godz. 16.15 spowiedź dla dzieci,
a o godz. 16.30 Msza św. szkolna.

6. W sobotę
o godz. 9.00 Msza na ul. Szczęść Boże.
Od 17.30 okazja do spowiedzi św.
O godz. 19.00 nauka chrzcielna.

7. Obchody liturgiczne:
Poniedziałek - wspomnienie św. Karola Boromeusza,
sobota - Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

8. Za tydzień nasza parafia obchodzi Kiermasz - 150 - lecie konsekracji kościoła. O godz. 12.15 uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Metropolity Katowickiego Ks. Abpa Wiktora Skworca. Serdecznie zapraszamy Poczty Sztandarowe i Wszystkich Parafian oraz Gości. Zaproszeni są Księża Jezuici i nasi byli wikarzy.
Po mszach zbiórka na Fundację Papieską Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

9. Za tydzień w poniedziałek przypada Święto Niepodległości.
O godz. 10.30 w parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela na Goduli Msza św. w intencji Ojczyzny i mieszkańców Rudy Śl. Zapraszamy.

10. Informacja o korespondencyjnym kursie biblijnym

11. Przedsięwzięcia związane z obchodami 150-tej rocznicy
Kościoła Matki Bożej Różańcowej w Rudzie Śląskiej

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

następny Nr 871

"PARAFIANIN" Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie Śląskiej
Redaguje: Mirosław Riedel. W numerze wykorzystano rozważania i grafikę pochodzącą z miesięcznika "image" pod redakcją referatu Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie.

.