Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 40(873) rok XIX 24. listopada 2019 roku.

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata - rok C


I czytanie: 2Sm 5,1-3;
Psalm: Ps 122,1-2. 4-5;
II czytanie: Kol 1,12-20;
Aklamacja: Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie,
błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi (Mk 11,9b);
Ewangelia: Łk 23,35-43

.

 
Ewangelia:

Jezus odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem oraz: Nadszedł czas.

góra

.

Ojcze, przebacz im,
bo nie wiedzą co czynią.

Nie wiedzą, co czynią, bo nie rozumieją krzyża. A ponieważ nie rozumieją, nic już nie jest dla nich święte. Ponieważ nie rozumieją, nawet nie wiedzą, że potrzebują przebaczenia. I że krzyż oznacza przebaczenie.

.

Jezu, wspomnij na mnie,
gdy przyjdziesz do swego królestwa!

Jeden z łotrów spostrzega, że oto niespodziewanie znalazł się obok swego prawdziwego sędziego. I zarazem obok tego, który jedynie może być jego orędownikiem. Czuje, że musi stanąć przed Bogiem i że się Go boi. Nadzieja i zarazem lęk przed Bogiem w obliczu śmierci. I słowa pociechy, które płyną z ust niewinnie wiszącego tuż obok niego - Tego, którego królestwo nagle staje przed nim otworem.

góra

.

góra

.

Medytacja biblijna
KRÓL I PODDANI

(Mój/nasz) Król

O czym tak naprawdę myślę, gdy słyszę tytuł dzisiejszej uroczystości: Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata? Czyż nie ograniczono dziś pojęcia króla do bajkowych opowieści w stylu za siedmioma górami, za siedmioma rzekami? Albo czy nie mówi się o królu w czasie lekcji historii? Czyli mamy albo mit albo przeszłość historyczną.

Dumałem o innych współczesnych określeniach. Może lepiej byłoby mówić o prezesie, dyrektorze, szefie? Albo VIP-ie czy celebrycie? Albo też dyktatorze? Jaki tytuł najpełniej odkreśla w mym sercu obecność Syna Bożego i Jego działanie?

Dla pewności powtórzę, że właśnie dziś, w tę niedzielę jest uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Tutaj trzeba jasno zapytać, że to nie jest święto państwowe, że nie idzie o pochód czy orszak. Brakuje mi tylko jednego co każdy z nas winien dodać, a mianowicie zaimka dzierżawczego: mój/nasz.

Oto Król!

Dopiero w świetle zaimka dzierżawczego (jego obecności lub braku) wsłuchać się możemy w opis tegoż (mojego, naszego) Króla. Kiedy nie ma tego zaimka to mamy do czynienia z jakimś tam królem. Ewangeliczny zaś opis Króla Wszechświata odbiega jakże bardzo i daleko od baśniowej sagi czy historycznej lekcji. Nie pasuje żadną miarą do naszego wyobrażenia o królu i królowaniu. No właśnie, bo to nie ma być moje/nasze wyobrażenie o królu, ale mój/nasz Król. Co to za król, który ma być na wzór i podobieństwo poddanych? Czy chciałbyś naprawdę, żeby król, twój/nasz król, był na twoją/naszą miarę?

Oto Człowiek, zawołał Piłat wyprowadzając Jezusa ubiczowanego, w cierniowej koronie i wyświechtanym płaszczu wojskowym przed lud. My patrzymy na Ukrzyżowanego wiszącego i konającego na krzyżu i słyszymy: Oto Król! Nawet przeczytać możemy: To jest Król!

Mówi się o obieraniu króla. Istotnie, trzeba go uznać i wybrać, nie moje wyobrażenie, ale Tego, który mi się daje, który przede mną staje. Nie takiego, który misie wydaje, ale Tego, który takim a nie innym daje się mi. Ten Król chce zaangażowania, wejścia w relację, nawiązania więzi. Przymuszony? Żadną miarą.

Wierni poddani

To właśnie przed Krzyżem dokonuje się obieranie Króla, mojego/naszego Króla. Ci, którzy Go wybierają stają się poddanymi. Nie są niewolnikami. Stają się sługami na wzór Sługi. Nie chcą, by im służono, lecz na wzór Króla służą. Mówi się o wiernych poddanych. Wierni czyli wierzący. Św. Ignacy w medytacji o Wołaniu Króla takie słowa wkłada w usta Jezusa Chrystusa: ten, co zechciałby pójść za mną, powinien ze mną się trudzić, aby idąc za mną w cierpieniu, szedł też za mną i w chwale. Wierny idzie pod Krzyż i na krzyż (jeśli trzeba) i uczestniczy w Zmartwychwstaniu. Idzie, bo to jest Droga.

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Modlimy się psalmem oto lud wierny szukający Pana. Czy można coś innego zrobić wobec tej Tajemnicy? Oczywiście, można drwić, naigrawać się, urągać. Obyśmy się opamiętali w odpowiednim czasie. Obyśmy mieli pokorę i odwagę zwrócenia się do Niego: Jezu, mój Królu, nasz Królu wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Obyśmy usłyszeli: Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju.

Na koniec wspomnianej medytacji z Ćwiczeń duchownych skierowana jest do rekolektanta następująca zachęta: Ci zaś, co chcieliby więcej [go] kochać i odznaczyć się we wszelakiej służbie swego Króla wiecznego i Pana wszech rzeczy, nie tylko ofiarują się całkowicie na trud, ale nadto działając przeciw własnej zmysłowości i przeciw swej miłości cielesnej i światowej, złoża z siebie ofiarę większej wartości i większej wagi, tak mówiąc: Odwieczny Panie wszystkich rzeczy! Oto przy twej łaskawej pomocy składam ofiarowanie swoje w obliczu nieskończonej Dobroci twojej i przed oczami chwalebnej Matki twojej i wszystkich świętych dworu niebieskiego, [oświadczając], że chcę i pragnę i taka jest moja dobrze rozważona decyzja, jeśli to tylko jest ku twojej większej służbie i chwale, naśladować Cię w znoszeniu wszystkich krzywd i wszelakiej zniewagi i we wszelkim ubóstwie, tak zewnętrznym jak i duchowym, jeśli tylko najświętszy Majestat twój zechce mię wybrać i przyjąć do takiego rodzaju i stanu życia. A co ja uczynię? A co ty uczynisz? A co my uczynimy?

o. Robert Więcek SJ

góra

.

Myśli
ŚWIĘTYCH TYGODNIA

30. listopada
Świętego Andrzeja Apostoła

Homilia św. Jana Chryzostoma,
biskupa, do Ewangelii św. Jana:

Znaleźliśmy Mesjasza

Andrzej pozostał więc u Jezusa i nauczył się wiele. Tego skarbu nie zachował jednak wyłącznie dla siebie, ale udał się spiesznie do swego brata, aby podzielić się tym, co otrzymał. Zastanów się nad słowami, jakie wypowiedział do brata: "Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa". Zauważ, że w tych słowach zawiera się wszystko, czego się nauczył w krótkim czasie. Wskazuje bowiem zarówno na niezwykłą moc Nauczyciela, który przekonał idących za Nim o tej wielkiej prawdzie, jak też na gorliwość i pilność, z jaką uczniowie starali się o niej dowiedzieć.

Słowa te pochodzą z duszy, która gorąco pragnie pojawienia się Mesjasza, oczekuje Jego przyjścia z nieba na ziemię, która skoro już przyszedł, przyjmuje Go z radością i weselem i śpieszy, aby oznajmić wszystkim pozostałym wspaniałą wiadomość. To wzajemne pomaganie w sprawach duchowych jest wyrazem braterskiej życzliwości, serdecznej przyjaźni i szczerego uczucia.

Zauważ także, jak bardzo otwarte i ochocze było od samego początku nastawienie Piotra. Wyrusza natychmiast nie zwlekając. "Przyprowadził go" - powiada ewangelista - "do Jezusa". Niech jednak nikt nie gani jego łatwości i tego, że bez dokładnego zbadania przyjmuje wiadomość. Bardzo prawdopodobne, że Andrzej opowiedział wszystko dokładnie i obszernie, ale ewangeliści w trosce o zwięzłość wypowiedzi przedstawiają wszystko w wielkim skrócie. Zresztą nie powiedziano, że uwierzył natychmiast, ale że Andrzej "przyprowadził go do Jezusa", pragnąc przekazać go Jezusowi, aby od Niego wszystkiego się dowiedział. Był bowiem jeszcze inny uczeń i także brał udział w spotkaniu.

Podobnie jak Jan Chrzciciel mówiąc: "Oto Baranek Boży" oraz "On chrzci Duchem Świętym", pozostawił pełniejsze wyjaśnienie tej nauki samemu Chrystusowi, tak też i Andrzej tym bardziej się nie uważał za odpowiedniego do wyjaśniania tych spraw. Zaprowadził więc brata do samego źródła światła bez żadnej zwłoki z wielką radością i weselem.

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA UROCZYSTOŚĆ
JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA
WSZECHŚWIATA

24.11.2019r.

Jezus Chrystus, Król Wszechświata zaprasza nas do swego królestwa, do pojednania, do wolności od grzechu, do szczęścia. Warto zadać sobie pytanie: jakim królem jest dla nas Jezus i czym jest dla nas Jego Królestwo? Odmawiając Akt poświęcenia rodziny ludzkiej Chrystusowi Królowi można zyskać odpust zupełny.

Kolekta specjalna na ogrzewanie naszego kościoła.
Za ofiary składamy Bóg zapłać.

1. Dziś z racji kolędy - nie ma nabożeństwa popołudniowego.

2. Do soboty o godz. 7.30 odmawiamy różaniec za zmarłych zalecanych.

3. Czcicieli Matki Bożej zapraszamy na Mszę św. i nowennę we wtorek o godz. 18.00.

4. W czwartek o godz. 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

5. W piątek
o godz. 16.15 spowiedź dla dzieci klas 7 i 8 SP ,
a o godz. 16.30 msza św. szkolna

6. Sobota - święto św. Andrzeja Ap.
o 17.30 okazja do spowiedzi.

7. W sobotę rozpoczęliśmy Odwiedziny Duszpasterskie. Przypominamy, że plan kolędy zamieszczony jest w gablotce parafialnej oraz na stronie internetowej.

Poprawiono pomyłkę z
ul. Nałkowskiej 4a (15.12 - niedziela) i
ul. Powstańców i Wolności - dawna Kołłątaja (29.12 - niedziela)
W soboty i niedziele początek kolędy o godz. 14.00

8. Na przyszła niedzielę rozpoczynamy ADWENT - nowy rok liturgiczny.
Zachęcamy do przygotowania symboli adwentowych: wieńca, kalendarza czy też lampionów.
Roraty tradycyjnie: pon.-czw.:18.00, pt.: 16.30, sob.: 8.00. Zapraszamy.
I Niedziela Adwentu jest Niedzielą Trzeźwości. Będzie wyłożona Księga Trzeźwościowa. Zapraszamy do deklaracji na czas Oczekiwania.

9. Można zaopatrzyć się w kancelarii w opłatki i świece wigilijne. Przypominamy też, że ofiary ze świec przeznaczone są na biedne dzieci.

10. Z racji likwidacji Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci przy ul. Bujoczka, po raz ostatni organizujemy Anielską Paczkę dla tych najbardziej potrzebujących. Tym razem wcześniej. W kancelarii można wylosować dziecko, dla którego chcenie przygotować paczkę. Ostateczny termin dostarczenia paczki na probostwo to następna niedziela 1 grudnia.

11. 7i8 grudnia - sobota i niedziela - przy naszej parafii jest organizowany Jarmark Bożonarodzeniowy. Wśród atrakcji kulinaria, lokalne wyroby dzieci i dorosłych, występy artystyczne, warsztaty dla dzieci itp.

12. Odwiedziny duszpasterskie - kolęda 2019/2020

13. Informacja o korespondencyjnym kursie biblijnym

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

następny Nr 874

"PARAFIANIN" Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie Śląskiej
Redaguje: Mirosław Riedel. W numerze wykorzystano rozważania i grafikę pochodzącą z miesięcznika "image" pod redakcją referatu Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie.

.