Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 45(878) rok XX 29. grudnia 2019 roku.

Święto Świętej Rodziny
Jezusa, Maryi i Józefa - rok A


I czytanie: Syr 3,2-6. 12-14;
Psalm: Ps 128,1-5;
II czytanie: Kol 3,12-21;
Aklamacja: Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój, słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem (Kol 3,15a. 16a);
Ewangelia: Mt 2,13-15. 19-23;

.

 
Ewangelia:

Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: "Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu".

góra

.

Ewangelista Mateusz zwraca się do judeochrześcijańskich czytelników. Dla niego ucieczka i powrót "Świętej Rodziny" to historia paralelna do starotestamentowej Księgi Wyjścia. Jezus jest w pewnym sensie nowym Mojżeszem, a Herod przypomina egipskiego faraona. Jak w przypadku Mojżesza mówi też o prowadzeniu przez Boga, który ratuje Dzieciątko Jezus przed mordem zaplanowanym przez władzę. I jak Bóg wyprowadził swój lud Izraela z Egiptu, tak też "Świętej Rodzinie" udaje się przy pomocy Bożej powrócić do Izraela, Bóg jest wiemy - wczoraj i dziś.

góra

.

Przez całe dziesięciolecia, jeśli nie wieki, obraz Świętej Rodziny doznawał szczególnego zafałszowania, bo z całą mocą starano się podkreślać, że była to rodzina nadzwyczaj pobożna i że na tym właśnie polegała jej świętość. W rezultacie powstał jej obraz obcy światu obraz zafałszowany i kiczowaty. Nie ma powodu oprawiać ją w takie fałszywe ramki. Czas z tym skończyć. Święta Rodzina była "święta" dzięki swej otwartości na wolę Bożą, dzięki posłuszeństwu Jego słowu, dzięki odwadze swego zaufania, które pozwalało jej mimo niebezpieczeństw iść drogą, którą prowadził ją Bóg.

góra

.

Wszyscy w jednej łodzi

W rodzinie wszyscy siedzą w jednej łodzi, Tylko gdy wiosłują w takim samym rytmie i w tym samym kierunku mogą - mimo wszystkich nieuniknionych konfliktów - płynąć do przodu. W łodzi tej siedzi też całe społeczeństwo jako - jeśli tak można powiedzieć - "pasażer na gapę". Bez rodzin społeczeństwo utraciłoby bowiem wiele ze swego człowieczeństwa i ostatecznie nie mogłoby przetrwać.

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY
JEZUSA MARYI I JÓZEFA

29.12.2019r.

Dzisiaj wielbimy Boga w Jego świętej Rodzime. Powierzmy Bogu naszych bliskich i całą rodzinę ludzką, prosząc o umiejętność wiernego naśladowania przykładu świętej Rodziny i o to, aby On "utwierdził nasze rodziny w swojej łasce i pokoju".

Kolekta na potrzeby naszej parafii.
Za ofiary składamy Bóg zapłać.

1. We wtorek o godz. 17.00 - w ostatni dzień roku kalendarzowego zostanie odprawiona Msza św. na której podziękujemy Bogu za mijający rok. Po tej Mszy św. będzie nabożeństwo dziękczynne i przebłagalne połączone z duszpasterskim sprawozdaniem rocznym. Serdecznie na tę Mszę św. zapraszamy.

2. W środę - 1 stycznia w Nowy Rok obchodzimy Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
Nieszpory kolędowe o godz. 16.00 - a o godz. 15.50 wyjaśnienie papieskich intencji misyjnych i zmiana tajemnic różańcowych.
Kolekta w tym dniu przeznaczona jest na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne.

3. W związku z odwiedzinami duszpasterskimi wprowadzamy Msze św. o godz. 7.00, natomiast nie będzie mszy św. wieczornej w poniedziałek, czwartek i piątek. Przypominamy, iż w tygodniu kolędę rozpoczyna się o godz. 15.30.

4. W tym tygodniu przypada
I czwartek miesiąca - z nabożeństwem o powołania,
I piątek - z nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa i
I sobota z nabożeństwem różańcowym do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny - po mszy o 7.00.

5. Przypominamy że dodatkowa kolęda jest 19 stycznia od godz. 14.00

6. Pamiętajmy, aby w nowym roku zamówić sobie Mszę św. w intencjach dziękczynne - błagalnych jak i za swoich bliskich zmarłych.

7. W dniach 27.06 - 04.07. 2020r. organizujemy pielgrzymkę do Medjugorie. Cena 1100zł i 50 euro. Szczegóły i zapisy u ks. Proboszcza. Równocześnie informujemy, iż osoby, które już się zapisały, proszone są po nowym roku o uzupełnienie danych i wypłatę zaliczki 200 zł.

8. Odwiedziny duszpasterskie - kolęda 2019/2020

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

następny Nr 879

"PARAFIANIN" Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie Śląskiej
Redaguje: Mirosław Riedel. W numerze wykorzystano rozważania i grafikę pochodzącą z miesięcznika "image" pod redakcją referatu Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie.

.