Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 4(882) rok XX 26. stycznia 2020 roku.

Trzecia Niedziela Zwykła - rok A


I czytanie: Iz 8,23b-9,3;
Psalm: Ps 27,1. 4. 13-14;
II czytanie: 1Kor 1,10-13. 17;
Aklamacja: Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył
wszelkie choroby wśród ludu (Mt 4,23);
Ewangelia: Mt 4,12-23

.

 
Ewangelia:

Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi.

góra

.

Mały początek

Zabulon, Neftali, Kafarnaum - to przykładowo użyte określenia zamiast nazwy krainy, która w wymiarze symbolicznym bardzo blisko leży naszego monotonnego stycznia i jego szarej codzienności. Jest to przygnębiająca kraina, depresyjny obszar. Lud, który zamieszkuje tę krainę, siedzi "w ciemności". Tak mówią ewangelista Mateusz i Izajasz: Lud siedzi tam "w ciemności i w cienistej krainie śmierci", w smutku i bez perspektyw...

Co tam ma do szukania Jezus? Co ma tam do roboty? Bóg nie posłał swojego Syna do krainy zalanej światłem. Posłał Go tam, gdzie panuje mrok. Tam, gdzie potrzeba wiele światła - bardzo wiele światła. I nasza kraina udręczona lękiem o przyszłość, nasz depresyjny smutek zimowy - to właśnie miejsce, do którego posyła Bóg swojego Syna, aby wzeszło tam światło. Jego światło.

góra

.

góra

.

Medytacja biblijna
JEDNA WIELKA RODZINA

Dwóch braci

Powołanie nosi w sobie znamiona stwórczego rzekł i stało się, które rozważamy w Księdze Rodzaju opisującej początek istnienia. Tak więc inicjatywa wychodzi od Boga, który pragnie nas w swoim Sercu. To Pan Jezus nas powołuje do życia, a nie do przeżycia, do wędrówki, a nie do zastania.

W dzisiejszej ewangelii słyszymy opis pierwszych powołań ze strony Pana Jezusa: dwa razy po dwóch braci. To jest intuicja, nad którą warto się zastanowić. Skoro Bóg jest naszym Stwórcą to wszyscy wyszliśmy z Jego ręki. Wierzymy, że Stwórca jest naszym Ojcem, co prowadzi do wniosku, że mamy jednego Ojca, a my wszyscy braćmi jesteśmy.

Wszyscy jesteśmy powołani. Nie w pojedynkę, a w braterstwie, którego fundamentem jest ojcostwo Boże. Po dwóch jest kierunkiem, iż nie ma tak, że jedni głoszą, a drudzy się zwalniają z tej misji. Dwóch braci zaś wskazaniem, że dokonuje się to w nas i między nami.

W rodzinie inaczej

Czymże skutkuje owo dwóch braci? Sięgnijmy do proroka Izajasza (rozdz. Iz 8-9). złamałeś ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu i pręt jego ciemięzcy. Te opisy mówią o byciu niewolnikiem. Tymczasem chrześcijanin jest synem Bożym, córką Bożą i jest wolny. To właśnie głoszenie królestwa Bożego (Dobrej Nowiny) przynosi wolność, a dokładniej Ten, który jest Wolnością przychodzi do nas. Oto bowiem naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło.

Gdy odkrywamy, że jesteśmy braćmi i siostrami, to wbrew niesnaskom, które mogą się pojawić tworzymy rodzinę. Rodzina zaś próbuje razem przeżywać i dobre i trudne chwile, gdy z górki i gdy pod górkę. Dlatego z całą pewnością stwierdzić możemy, że Bóg Ojciec pomnaża radość, zwiększa wesele. Serce się raduje widząc plony w czasie żniw.

Powołanie więc i pójście Jego śladami to odkrywanie przed sobą i braćmi i siostrami obdarowania, którego jesteśmy dziedzicami i spadkobiercami. Tak więc powołani idą przede wszystkim do swoich. Trzeba nam "zaplecza", wspólnoty, która żyje Dobrą Nowiną. Wtedy odkrywamy, że nie ma miejsca, do którego nie mogłaby dotrzeć wieść o tym, że w Jezusie Chrystusie jesteśmy braćmi i siostrami, że jesteśmy rodzeństwem. Czyż nie zmienia się głębia bycia sobą? Oto rybacy stają się rybakami ludzi.

Problem rodzinny

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że powołanie jest oderwaniem się, zerwaniem relacji z najbliższymi. Otóż bowiem głoszenie Pana Jezusa sprawia, że ludzie pozostawiają "wszystko" (i wszystkich). Przede wszystkim nie każdy jest zaproszony do tego rodzaju drogi. To spojrzenie Pańskie daje siły do pójścia. A idąc nie mogę dźwigać ze sobą zbyt wiele bagażu, bo nigdzie nie dojdę. Tak więc zostawiam. Nie odrzucam. Nie niszczę relacji. Jeśli bowiem będę miłował Boga całym sobą i na pierwszym miejscu to nie będę miał przeszkód w miłowaniu najbliższych i każdego człowieka.

Dotykamy tematu najważniejszego w powołaniu, a mianowicie pójścia za Panem, za Tym, który jest Miłością. To bowiem daje nam pewność, że każdego mamy miłować, bo każdy jest moim bratem i siostrą. Problemy w rodzinie były, są i będą. Jednak rozwiązuje się je inaczej z rodzeństwem, a inaczej z "obcymi". Oczywiście nie sposób ich podejmować i rozwiązywać bez rozmowy z Ojcem. Słyszymy o tym w świadectwach Apostoła Narodów (1Kor 1,10-13. 17). Pisze do braci, a dokładnie upomina ich. Znakiem firmowym braterstwa jest zgodność i jedność. To zaś oznacza byśmy byli jednego ducha i jednej myśli. Spory, o których pisze świadczą o łatwości z jaką na miejsce Jezusa Chrystusa możemy stawiać innych.

Zadajmy sobie to pytanie, my, bracia i siostry, chrześcijanie. Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Ten, który za nas został ukrzyżowany, w którego imię zostaliśmy ochrzczeni nie jest najważniejszy? Idźmy więc za i z Chrystusem. Zostawmy to, co mogłoby nas opóźniać w drodze, co mogłoby nas skłócić. Idźmy i nauczajmy to czego sami doświadczamy i nieśmy zdrowie.

o. Robert Więcek SJ

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA III NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

26.01.2020r.

Ojciec Święty Franciszek postanowił, że trzecia niedziela zwykła będzie obchodzona w całym Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. Ma ona być poświęconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego. Posłuszni decyzjom Ojca Świętego przyjmijmy dzisiejsze słowo Boże jako Boży Dar, który oświeca nasze oczy, oczyszcza sumienia i daje łaskę do owocnego realizowania chrześcijańskiego powołania.

Dzisiejsza kolekta na potrzeby naszej parafii.
Za ofiary Bóg zapłać.

1. Dzisiaj o godz. 16.00 zapraszamy na Nieszpory Kolędowe. Uświetni je Koncert Kolęd w wykonaniu Chóru z parafii na Goduli. Zebranymi ofiarami chór wspiera wyjazd młodych gimnastyczek na zawody do Stanów Zjednoczonych. Serdecznie zapraszamy.

2. We wtorek wspominamy św. Tomasza z Akwinu,
w piątek - św. Jana Bosko.

3. We wtorek Czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy zapraszamy na nabożeństwo i Mszę wieczorną.

4. W czwartek od godz. 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

5. W I sobotę o godz. 7.30 Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
Chorych parafian odwiedzimy od godz. 9.00. Prosimy o zgłoszenia w kancelarii i zakrystii.

6. W przyszłą niedzielę przypada Święto Ofiarowania Pańskiego - Matki Bożej Gromnicznej obchodzone jako światowy dzień Życia Konsekrowanego. Kolekta przeznaczona jest na zakony kontemplacyjne. Na Mszach św. święcimy gromnice. Na Mszy św. o godz. 11.00 poświęcimy dzieciom, które przygotowują się do I Komunii św. ich świece komunijne.
Dzień życia konsekrowanego 2020r; 2019r.; 2018r.; 2017r; 2016r.; 2015r.; 2014r. 2013r. 2012r. 2011r. 2010r. 2008r. 2006r. 2005r. 2004r.

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

następny Nr 883

"PARAFIANIN" Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie Śląskiej
Redaguje: Mirosław Riedel. W numerze wykorzystano rozważania i grafikę pochodzącą z miesięcznika "image" pod redakcją referatu Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie.

.