Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 7(885) rok XX 16. lutego 2020 roku.

Szósta Niedziela Zwykła - rok A


I czytanie: Syr 15,15-20;
Psalm: Ps 119,1-2. 4-5. 17-18. 33-34;
II czytanie: 1Kor 2,6-10;
Aklamacja: Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.
Ty masz słowa życia wiecznego (J 8,12);
Ewangelia: Mt 5,17-37

.

 
Ewangelia:

Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla.

góra

.

Przebaczenie nie potrzebuje żadnych moderatorów ani publiczności. Przebaczenie wymaga jedynie otwartego serca i gotowości do przebaczenia i prośby o przebaczenie.

góra

.

góra

.

Małe kłamstwo z konieczności, nie powiedzieć całej prawdy. Sport numer 1: trochę oszukać przy podatkach - uczciwy jest głupi, a kto chciałby być głupi?!

* * *

Uczciwość popłaca; dla większości jednak ta zapłata nie wydaje się wystarczająca.

Kin Hubbard

góra

.

Medytacja biblijna
BÓG DAŁ CZAS NA NADZIEJĘ

Bóg dał nam czas

Nie możemy go znieść czy też znosić. Zadaniem, które przed nami stoi to wypełnienie tegoż czasu tym, co Boże, co dobre, co związane z miłością. Prawo i Prorocy, jak również Dekalog są narzędziami tego wypełniania. Z reguły wypełnia się treścią, a nie śmieciami.

Dokąd? Dopóki niebo i ziemia nie przeminą. Przeminą w dniu Paruzji, powtórnego przyjścia Syna Człowieczego, Jezusa Chrystusa. To jest perspektywa czasowa wypełniania czasu danego nam tu, na ziemi od Boga. I odnosząc do czasu możemy powiedzieć, że ani jedna sekunda, ani jedna minuta nie są dane na próżno. Bóg daje nam czas, aż się wszystko spełni.

Jakie owoce? Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Wielkość w królestwie niebieskim związana jest z wypełnianiem tego, co Boże w codzienności, tu, na ziemi. Małość świadczy o niewdzięczności i głupocie, bo jakże inaczej nazwać postawę, która odrzuca narzędzia do wypełnienia misji?

Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie przysięgaj fałszywie

Mówi się o zabijaniu czasu. Ileż tego jest w ciągu dnia? Zabijanie oznacza zniszczenie sensu. Dopuszczanie do siebie narzekania, skrupulatnego rachowania, by wyszło więcej dla mnie. Tutaj prawo od czasu dla siebie także ma swoje miejsce. Zauważmy, że prawo stara się wprowadzić równowagę. Gdy jej nie ma to "zabijamy" siebie lub innych. Rodzice, którzy nie mają czasu dla dzieci, a dzieci dla rodzicieli kiedy dorosną. Człowiek, który nie ma czasu dla siebie "spalając się" dla innych nie wypełnia przykazania miłości. Dar ma być czysty we wszystkich wymiarach. Nie chodzi tylko o czyste ręce.

Nie słyszałem o tym, by mówiono o cudzołożeniu czasem. Jeśli jednak cudzołóstwo oznacza pożądliwe patrzenie, to zbytnie zajmowanie się czasem innych, układanie im jak to ma wyglądać, wtrącanie się nagminne jest formą cudzołożenia. Przecież wtedy nie mam czasu na zajmowanie się sobą i najbliższymi. Mąż-kochanek nie daje odpowiedniego czasu swej żonie i rodzinie. Naucz się patrzeć oczyma Jezusa na relacje i wydarzenia. Dzięki temu zachowasz porządek. Nie będziesz oddalał nikogo ani też nikt niepotrzebnie nie zbliży się do ciebie.

Co ma przysięga do wykorzystania czasu? Drugi cytat biblijny ogłasza: dotrzymasz Panu swej przysięgi. Bo przysięgę składa się w czasie i na czas. Początkiem jest obietnica złożona przez Boga, który jest jej wierny na wieki. Stąd Jego wielkie dzieła poprzez które troszczy się o dotrzymanie słowa. Fałszywa przysięga niszczy czas drugiego człowieka. Tak więc nie wciągaj Boga w swoje gierki, w których tak naprawdę człek staje się niewolnikiem złego. Zobacz swe możliwości, a one bez Boga niczym są! Wszak nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym (farbowanie jest fałszem!).

A wszystko to odnieść możemy do jeszcze jednego przykazania: nie kradnij!

Wierność źródła

Jak więc podchodzić do daru czasu? Jedno zdanie z ewangelii tak wiele nas może nauczyć: Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi. Powiedzieć czasowi tak, ale i umieć mówić nie. Zauważmy, że w pierwszym rzędzie idzie o słowo. Słowem można zabić. Spojrzeniem też można zabić. Jakże trzeba nam ważyć mowę.

Po drugie, uświadomić sobie, że jesteśmy obdarowani, że nie brakuje nam czasu. Jeśli chcemy ten dar dobrze wykorzystać (odkryć sens i treść) to trzeba przynieść go przed ołtarz. Wszyscy jesteśmy obdarowani, a więc jeśli ktoś ma coś przeciw tobie to zanim dar ofiarujesz idź i pojednaj się z bratem swoim. Tylko w takiej równowadze jesteśmy w stanie dar swój ofiarować.

Dopóki jesteśmy w drodze mamy możność nawrócenia, powrotu do źródeł. Dzieje się to we wspólnocie. Nie potrzebujemy przeciwników, wszak idziemy w tym samym kierunku. Stawanie przeciw prowadzi do więzienia, do niemożności wypełnienia czasu, misji, zadania. Do ostatniego grosika przełóżmy na do ostatniej sekundy będziemy rozliczeni. Refren znanej piosenki o darze czasu brzmi: Mogę dzielić się wiatrem i chlebem, tyle wspólnych znajdować spraw, a na miłość pod Twoim niebem tyle miejsc... pod tym niebem, na tej ziemi.

o. Robert Więcek SJ

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA VI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

16.02.2020r.

Bóg wzywa nas, byśmy nie szukali wykrętów, ale poważnie traktowali Boże prawo. Niech udział w Eucharystii, będącej uwielbieniem przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie Boga Ojca, i karmiącej nas Ciałem Pańskim, uzdalnia nas do takiego życia, byśmy zawsze podobali się Bogu.

Kolekta na potrzeby naszej parafii.
Za ofiary - Bóg zapłać.

1. Dzisiaj o 16.00 Nieszpory. Zapraszamy.

2. We wtorek Czcicieli Matki Bożej zapraszamy na Mszę św. i nowennę o godz. 18.00.

4. W czwartek o godz. 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.
O godz. 18.00 dla Narzeczonych Poradnia Życia Rodzinnego.

5. W piątek po porannej Mszy św. Herbatka u Tadka.
O 16.15 spowiedź dla dzieci, a
o 16.30 Msza szkolna.
O godz. 21.00 Nabożeństwo Nocnej Adoracji Wynagradzającej. Zapraszamy.

6. W sobotę przypada Święto Katedry św. Piotra Apostoła
Okazja do spowiedzi i Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.30.

7. W przyszłą niedzielę kolekta specjalna na fundusz remontowy naszej parafii - remont całego dachu naszego kościoła, który w najbliższym czasie musimy przeprowadzić.

8. Dzieci naszej parafii zapraszamy na bal, który odbędzie się w sobotę 22.02. w  godzinach 16:00-18:30 w salkach. Mile widziane przebranie w dowolnym temacie. Zapraszamy do wspólnej zabawy.

9. KURIA KATOWICKA ZACHĘCA WIERNYCH ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ DO UDZIAŁU W NARODOWEJ PIELGRZYMCE DO RZYMU Z OKAZJI 100 ROCZNICY URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II w terminie: 15.05.2020 - 17.05.2020
Szczegóły na plakacie w gablocie i na stronie parafialnej oraz w gazetce.

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

następny Nr 886

"PARAFIANIN" Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie Śląskiej
Redaguje: Mirosław Riedel. W numerze wykorzystano rozważania i grafikę pochodzącą z miesięcznika "image" pod redakcją referatu Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie.

.