Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 12f(890f) rok XX 19. kwietnia 2020 roku.

II Niedziela Wielkanocna
Niedziela Miłosierdzia Bożego - rok A


I Czytanie: Dz 2,42-47;
Psalm: Psalm 118;
II Czytanie: 1P 1,3-9;
Ewangelia: J 20,19-31
Pieśni: 701.1; W: 566, 179; Pd: 169, 567; K: 160; U: 306; Z: 175, 593

.


Pan mój i Bóg mój

 
Ewangelia:

Następnie rzekł do Tomasza: "Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!" Tomasz Mu odpowiedział: "Pan mój i Bóg mój!" Powiedział mu Jezus: "Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyl".

góra

.

góra

.

Niedziela, 19 kwietnia 2020
OKTAWA WIELKANOCY

II NIEDZIELA WIELKANOCNA
CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO (rok A)

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

1  Niebiańskim blaskiem pogodny
Ten dzień prawdziwie jest Boży,
Bo w nim występki ludzkości
Obmyła krew Chrystusowa.

2  Przywraca wiarę zbłąkanym
I niewidomych oświeca,
Napełnia winnych otuchą,
Gdy przebaczono łotrowi.

3  Aniołów podziw przejmuje,
Bo widzą łotra pokutę,
Co do Chrystusa przylgnąwszy,
Dosięga pełni żywota.

4  To cud przedziwny, gdy Ciało,
Co grzechy ciała zmazuje,
Uwalnia wszystkich od winy
I dźwiga świat z upodlenia.

5  Czyż jest coś bardziej wzniosłego
Nad łaskę, co grzech zwycięża,
Nad miłość większą od lęku
I śmierć rodzącą do życia?

6  O stań się, Jezu, dla duszy
Radością Paschy wieczystej
I nas, wskrzeszonych Twą mocą,
Do swego przyłącz orszaku.

7  Niech Ciebie, Panie promienny,
Powstały z martwych po męce,
I Twego Ojca, i Ducha
Wysławia rzesza zbawionych. Amen.

góra

.

Kazanie św. Augustyna, biskupa
(Kazanie 8 na Oktawę Wielkanocy, 1. 4)

Nowe stworzenie w Chrystusie

Zwracam się do was wszystkich, dzieci nowo narodzone, niemowlęta Chrystusowe, nowe potomstwo Kościoła. Jesteście łaską Ojca i płodnością Matki-Kościoła, świętą latoroślą, świeżym zastępem, kwiatem naszej czci i owocem trudów, radością i nagrodą naszą, wy wszyscy, którzy trwacie w Panu.

Przemawiam do was słowami Apostoła: "Przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie dogadzajcie ciału idąc za jego pożądliwościami", abyście waszym życiem przyoblekli się w Tego, w którego przyoblekliście się przez sakrament. "Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani Greka, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie".

Na tym polega moc sakramentu. Jest on bowiem sakramentem nowego życia, życia, które w tym czasie zaczyna się w chwili odpuszczenia wszystkich dotychczasowych grzechów, a osiąga swoją pełnię w powstaniu z martwych. "Przyjmując bowiem chrzest zanurzający nas w śmierć, zostaliśmy razem z Chrystusem pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych".

Kroczycie teraz drogą wiary, dopóki pozostajecie w tym śmiertelnym ciele i jesteście pielgrzymami daleko jeszcze od Pana, lecz Jezus Chrystus, do którego zdążacie i który raczył dla nas stać się człowiekiem, jest dla nas drogą niezawodną. Pan zachował wielką słodkość dla tych, którzy się Go boją. Wyleje ją w obfitości na tych, którzy w Nim pokładają nadzieję, gdy dostąpimy tej rzeczywistości, którą obecnie posiadamy przez nadzieję.

Dzisiaj jest ósmy dzień waszych narodzin w Bogu; dziś dopełnia się w was znamię wiary. Dla naszych ojców tym znamieniem było niegdyś obrzezanie, któremu ich poddawano w ósmym dniu po przyjściu na świat. Podobnie i nasz Pan, zmartwychwstając wyzbył się śmiertelnego ciała, wskrzeszając je już nieśmiertelnym, a dzień Pański naznaczył swoim zmartwychwstaniem. Był to trzeci dzień po Jego męce, ósmy zaś licząc od dnia szabatu, dlatego też jest nazwany pierwszym.

Toteż i wy otrzymaliście ten dar jeszcze nie w pełni, lecz posiadacie pewną nadzieję, ponieważ przyjęliście sakrament, który go przynosi, i otrzymaliście zadatek Ducha.

"Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co jest w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale".

Módlmy się. Boże zawsze miłosierny, Ty przez doroczną uroczystość wielkanocną umacniasz wiarę Twojego ludu, + pomnóż łaskę, której udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni, * jak potężny jest Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni, i jak cenna jest Krew, przez którą zostaliśmy odkupieni. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/iv_20/1904/index.php3

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA II Niedzielę Wielkanocną
Niedzielę Miłosierdzia Bożego

19.04.2020r.

Pan pochwala wiarę tych, którzy zachowują ją mimo prób, ale pochyla się także nad tymi, którzy błądzą i grzeszą, nie umiejąc lub nie chcąc wśród utrapień życia dostrzec Jego miłości. Dlatego chciał, by w Jego Kościele grzesznik spotkał się nie z odrzuceniem czy poniżającą litością, ale z miłosierdziem, które przywraca godność. Tego miłosierdzia potrzebujemy wszyscy, szczególnie w obecnym, bardzo trudnym czasie. Uwielbiajmy więc dziś Pana wychodzącego nam naprzeciw ze swoim błogosławieństwem.

KOCHANI PARAFIANIE!

Nie ukrywam, iż pisanie przychodzi mi z maleńkim problemem, gdyż z powodu wzruszenia ręce mi drżą i ściska mnie w gardle. Wasza troska o Parafię i nasz kościół, Wasza miłość i miłosierdzie jest nie do opisania i nie do wyrażenia. Bardzo, bardzo dziękuję Wam za każde dobre słowo, za łączność duchową, za to, że czujemy, iż mimo pustych ławek nie jesteśmy sami.

Wielkie Bóg zapłać za Wasze wsparcie materialne, bo dzięki Waszym wpłatom na konto parafialne możemy opłacić wszystkie rachunki i dajemy radę. To wielka sprawa. Z wdzięcznością codziennie pamiętamy o Was w naszych modlitwach. Wasz proboszcz.

Dzisiaj o godz. 15.00 odmówimy koronkę do Miłosierdzia Bożego. Zachęcamy do duchowej łączności Wszystkich Parafian.
Również dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia.

W czwartek obchodzimy uroczystość św. Wojciecha bpa, głównego patrona Polski.
Od godz. 17.30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy na adorację.

W sobotę obchodzimy święto św. Marka Ewangelisty. O godz. 17.30 w kościele modlitwy o urodzaje i błogosławieństwo Boże w pracy.

Przyszłą niedzielę będziemy obchodzić jako Niedzielę Biblijną.

Na stronie parafialnej znajdziemy List Caritas z zaproszeniem i prośbą https://mbrruda.pl/wp-content/uploads/2020/04/Komunikat-Caritas-1.pdf.

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

CD Nr 890g

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.