Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 13a(891a) rok XX 28. czerwca 2020 roku.

XIII Niedziela Zwykła - rok A


I Czytanie: 2Krl 4,8-12a. 14-16a;
Psalm: Psalm 89;
II Czytanie: Rz 6,3-4. 8-11
Ewangelia: Mt 10,37-42
Pieśni: 701.1; W: 329; Pd: 318; K: 244, 233; U: 294; Z: 322

.

 
Ewangelia:

Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.

góra

.

Cuda  Elizeusza
(2Krl 4,8-37)

Elizeusz i Szunemitka

 

    8 Pewnego dnia Elizeusz przechodził przez Szunem. Była tam kobieta bogata, która zawsze nakłaniała go do spożycia posiłku. Ilekroć więc przechodził, udawał się tam, by spożyć posiłek. 9 Powiedziała ona do swego męża: . 11 Gdy więc pewnego dnia Elizeusz tam przyszedł, udał się do górnego pokoju i tamże położył się do snu. 12 I powiedział do Gechaziego, swojego sługi: Zawołał ją i stanęła przed nim. 13 Rzekł do niego: Odpowiedziała: *. 14 Mówił dalej: Odpowiedział Gechazi: . 15 Rzekł więc: Zawołał ją i stanęła przed wejściem. 16 I powiedział: . Odpowiedziała: 17 Potem kobieta poczęła i urodziła syna o tej samej porze, po roku, jak jej zapowiedział Elizeusz.

    18 Chłopiec dorastał. Pewnego dnia wyszedł do swego ojca, do żniwiarzy 19 i odezwał się do ojca: On zaś rozkazał słudze: 20 Zabrał go i zaprowadził do jego matki. Pozostał on na jej kolanach aż do południa i umarł. 21 Wtedy weszła ona i położyła go na łóżku męża Bożego, zamknęła za sobą drzwi i wyszła. 22 Zawołała swego męża mówiąc: . 23 Odpowiedział: . Odrzekła: * 24 Osiodłała oślicę i rzekła do sługi swego: . 25 Wyruszyła i dotarła do męża Bożego na górze Karmel. Kiedy mąż Boży ujrzał ją z daleka, rzekł do sługi swego, Gechaziego: Odpowiedziała: .

    27 Kiedy przyszła do męża Bożego na górę, ujęła go za nogi. A Gechazi zbliżył się, żeby ją odsunąć. Lecz mąż Boży powiedział: . 28 Ona zaś rzekła:

    29 Wtedy [Elizeusz] powiedział Gechaziemu: . 30 Lecz matka chłopca rzekła: Wtedy Elizeusz wstał i poszedł za nią. 31 Gechazi zaś wyprzedził ich i położył laskę na chłopcu, lecz nie było ani głosu, ani znaku życia. Gechazi więc wrócił do niego i oznajmił mu, mówiąc: . 32 Elizeusz wszedł do domu, a oto na jego własnym łóżku chłopiec leżał martwy. 33 Wszedł, zamknął drzwi za sobą i za nim, i modlił się do Pana. 34 Następnie wszedł [na łóżko], rozciągnął się na dziecku, położył twarz swoją na jego twarzy, oczy swoje na jego oczach, dłonie swoje na jego dłoniach - i pochylony nad nim pozostawał, tak iż się rozgrzało ciało chłopca. 35 Znowu chodził po domu tam i z powrotem, wchodził [na łóżko] i pochylał się nad nim. Wtedy chłopiec ziewnął siedem razy i otworzył oczy. 36 On zaś zawołał Gechaziego, mówiąc: Kiedy ją zawołał, a przyszła do niego, powiedział: 37 Weszła, upadła do jego stóp i oddała mu pokłon aż do ziemi, następnie zabrała swojego syna i odeszła.

Źródło: (2Krl 4,8-37)

góra

.

Rozważania do Ewangelii

Z niedzielnej Ewangelii...
13. Niedziela Zwykła, rok A

 

"...Kto poda kubek świeżej wody do picia
jednemu z tych najmniejszych (...)
nie utraci swojej nagrody..."
(Mt 10,42)

I tak świętą nie będziesz, szkoda zachodu... Nikim wielkim nie jesteś, nic wielkiego nie potrafisz. Ani z ciebie męczennik, ani mistyk, ani apostoł. Nie fruwasz w czasie modlitwy i nic nie wskazuje, by się to zmieniło. Może nawet byś gdzieś działała, ale dzieci zajmują tyle czasu...

"...Kto poda kubek świeżej wody do picia
(...) nie utraci swojej nagrody..."

I tak świętą nie będziesz, szkoda zachodu... Nie masz żadnych szczególnych talentów. Nie rozumiesz dogmatów, nie znasz dobrze historii Kościoła i ciągle się na kimś potykasz. Cóż... nie ujęto cię w planie na świętego. Żyjesz więc tylko dla siebie, z dnia na dzień, szaro. Coraz bardziej szaro. Coraz bardziej dla siebie...

"...Kto poda kubek świeżej wody do picia,
nie utraci swojej nagrody..."

I tak świętą nie będziesz... I może prawda. Bo nie chcesz. Bo tak naprawdę to wcale nie chcesz być zwyczajną szarą świętą. Taką, o której nikt nie wie. Taką w kąciku Nieba. Taką małą, przycupniętą u stóp Boga... Masz zbyt wysokie ambicje. Być świętą znaną całemu światu. Albo w ogóle. A to drugie jest pewniejsze. I masz satysfakcję, że sama podjęłaś decyzję. Nikt nie powie, że ci się nie udało...

"...Kto poda kubek świeżej wody do picia,
nie utraci swojej nagrody..."

I tak świętą nie będziesz. Bo nie chcesz... A tak naprawdę, to chętnie podajesz kubek świeżej wody. Tak naprawdę, to z serca podajesz kubek świeżej wody. Problem w tym, że często nie ma w nim Boga...

"...Kto poda kubek świeżej wody do picia
jednemu z tych najmniejszych, dlatego, że jest uczniem

ZAPRAWDĘ, POWIADAM WAM,
NIE UTRACI SWOJEJ NAGRODY..."

Teresa 
bog-szew@wp.pl 

Źródło: https://brewiarz.pl/

https://www.katolik.pl/

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Niedziela, 28 czerwca 2020
XII NIEDZIELA ZWYKŁA (rok A)

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Oto dzień już wschodzi wielki,
Spośród innych wywyższony,
Bo uświęca go Twe światło,
Jezu, pierwszy zmartwychwstały.

2 Spraw, by duch i ciało nasze,
Obudzone Twoją mocą,
Wolne od powtórnej śmierci,
Dziś dla Ciebie tylko żyły.

3 Wkrótce porwą nas obłoki
Na spotkanie z Tobą, Chryste;
Zmartwychwstały Wodzu życia,
Daj nam z Tobą śmierć pokonać.

4 O światłości i pokoju,
Gdy ujrzymy Twe oblicze
I poznamy, jakim jesteś,
Daj nam udział w Twojej chwale.

5 Kiedy przyjdzie Twe królestwo,
Niech znajdziemy radość w Tobie,
Gdy nas oddasz Bogu Ojcu
Pełnych darów Twego Ducha. Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Z Pierwszej Księgi Samuela (1Sm 28,3-25)

Saul u wróżki w Endor

W owych dniach Samuel umarł, a wszyscy Izraelici obchodzili po nim żałobę. Pochowany on został w swym mieście Rama. A Saul usunął wróżbitów i czarnoksiężników z kraju.

Tymczasem Filistyni zgromadziwszy się, wkroczyli i rozbili obóz w Szunem. Saul też zebrał wszystkich Izraelitów i rozbił obóz w Gilboa. Saul jednak na widok obozu filistyńskiego przestraszył się: serce jego mocno zadrżało. Radził się Saul Pana, lecz Pan mu nie odpowiadał ani przez sny, ani przez proroków.

Zwrócił się więc Saul do swych sług: "Poszukajcie mi kobiety wywołującej duchy, chciałbym pójść i jej się poradzić". Odpowiedzieli mu jego słudzy: "Jest w Endor kobieta, która wywołuje duchy". Dla niepoznaki Saul przebrał się w inne szaty i poszedł w towarzystwie dwóch ludzi. Przybywając do tej kobiety w nocy rzekł: "Proszę cię, powróż mi przez ducha i spraw, niech przyjdzie ten, którego ci wymienię". Odpowiedziała mu kobieta: "Wiesz chyba, co uczynił Saul: wyniszczył wróżbitów i czarnoksiężników w kraju. Czemu czyhasz na moje życie, chcąc mnie narazić na śmierć". Saul przysiągł jej na Pana mówiąc: "Na życie Pana! Nie będziesz ukarana z tego powodu". Spytała się więc kobieta: "Kogo mam wywołać?" Odrzekł: "Wywołaj mi Samuela".

Gdy zobaczyła kobieta Samuela, zawołała głośno do Saula: "Czemu mnie oszukałeś? Tyś jest Saul!" Odezwał się do niej król: "Nie obawiaj się! Co widzisz?" Kobieta odpowiedziała Saulowi: "Widzę istotę pozaziemską, wyłaniającą się z ziemi". Zapytał się: "Jak wygląda?" Odpowiedziała: "Wychodzi starzec, a jest on okryty płaszczem". Saul poznał, że to Samuel, i upadł przed nim twarzą na ziemię, i oddał mu pokłon.

Samuel rzekł do Saula: "Dlaczego nie dajesz mi spokoju i wywołujesz mnie?" Saul odrzekł: "Znajduję się w wielkim ucisku, bo Filistyni walczą ze mną, a Bóg mię opuścił i nie daje mi odpowiedzi ani przez proroków, ani przez sen; dlatego ciebie wezwałem, abyś mi wskazał, jak mam postąpić". Samuel odrzekł: "Dlaczego więc pytasz mnie, skoro Pan odstąpił cię i stał się twoim wrogiem? Pan czyni to, co przeze mnie zapowiedział: odebrał Pan królestwo z twej ręki, a oddał je innemu - Dawidowi. Dlatego Pan postępuje z tobą w ten sposób, ponieważ nie usłuchałeś Jego głosu, nie dopełniłeś płomiennego gniewu Jego nad Amalekiem. Dlatego Pan oddał Izraelitów razem z tobą w ręce Filistynów, jutro ty i twoi synowie będziecie razem ze mną, całe też wojsko izraelskie odda w ręce Filistynów". W tej chwili upadł Saul na ziemię jak długi, przeraził się bowiem słowami Samuela, brakowało mu też sił, gdyż nie jadł przez cały dzień i całą noc.

Tymczasem wyszła do Saula owa kobieta i spostrzegłszy, że jest bardzo przerażony, rzekła do niego: "Oto służebnica twoja posłuchała twojego rozkazu; naraziłam swe życie, będąc posłuszną twym słowom, które do mnie wyrzekłeś. Posłuchaj więc - proszę - i ty głosu twej służebnicy! Położę przed tobą kęs chleba; posil się i wzmocnij, aby wyruszyć w drogę". Wzbraniał się mówiąc: "Nie będę jadł". Gdy namawiali go słudzy wraz z tą kobietą, posłuchał ich głosu, podniósł się z ziemi i usiadł na łóżku. Kobieta miała tuczne cielę w swym domu, pospiesznie je zabiła, a potem wziąwszy mąkę, rozczyniła ją i upiekła przaśne chleby. Położyła potem to wszystko przed Saulem i jego sługami. Posilili się i powstawszy odeszli jeszcze tej samej nocy.

RESPONSORIUM
por. 1Krn 10,13. 14

W. Saul umarł na skutek własnego przewinienia, + ponieważ przekroczył przykazanie Pana. * Bóg przekazał jego królestwo Dawidowi.
K. Zasięgał on nawet rady u wróżbiarki, a nie radził się Pana. W. Bóg przekazał jego królestwo Dawidowi.

góra

.

II CZYTANIE

Homilia papieża Pawła VI
(Homilia wygłoszona w Manili, 29 listopada 1970r.)

Całemu światu głosimy Chrystusa

"Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii". Od Niego bowiem, od samego Chrystusa otrzymałem to polecenie. Jestem apostołem, jestem świadkiem. Im odleglejszy cel, im trudniejsze zadanie, tym gorętsza jest "miłość, która przynagla nas". Mam obowiązek głosić Jego imię: Jezus jest "Chrystusem, Synem Boga żywego". On to objawił nam niewidzialnego Boga, On jest pierworodnym wobec wszelkiego stworzenia, w Nim wszystko istnieje. On Nauczycielem ludzi i Odkupicielem; dla nas narodził się, umarł i zmartwychwstał. On jest ośrodkiem dziejów świata. On zna nas i miłuje. On towarzyszem i przyjacielem w życiu, mąż boleści i nadziei. On przyjdzie ponownie, aby być naszym Sędzią oraz - jak ufamy - wiekuistą pełnią życia i naszym szczęściem.

Obym nigdy nie przestał o Nim mówić: On jest światłem, On prawdą, owszem, "drogą, prawdą i życiem". On chlebem i źródłem wody żywej: zaspokaja głód i gasi pragnienie. On pasterzem, przewodnikiem, wzorem, naszą pociechą i bratem. Tak jak my, owszem, bardziej niż my, był zapoznany, ubogi, pogardzany, utrudzony, prześladowany, doznający cierpień. Dla nas przemawiał, czynił cuda, założył nowe królestwo, w którym ubodzy są błogosławieni, gdzie pokój jest podstawą życia wspólnotowego, gdzie ci, którzy są czystego serca i którzy płaczą, będą wywyższeni i pocieszeni, gdzie łaknący sprawiedliwości będą nasyceni, gdzie grzesznicy mogą uzyskać przebaczenie, gdzie wszyscy są sobie braćmi.

Oto (e08bz3) Jezus Chrystus, o którym już słyszeliście, owszem, większość z was należy do Niego, bo jesteście chrześcijanami. Wam przeto, o chrześcijanie, powtarzam Jego imię, do wszystkich zaś ludzi wołam: Jezus Chrystus jest początkiem i końcem, alfą i omegą, Królem nowego świata, tajemnym i ostatecznym wyjaśnieniem naszego losu i dziejów ludzkości. On jest pośrednikiem, jakby mostem między niebem a ziemią. On jest Synem Człowieczym w najpełniejszy i najdoskonalszy sposób, ponieważ jest Synem Boga, odwiecznym, nieskończonym, oraz Synem Maryi, błogosławionej między niewiastami Jego Matki według ciała i naszej Matki przez łączność z Duchem Ciała Mistycznego.

Jezus Chrystus! Pamiętajcie: Jego to głosimy wam na wieczność; chcemy, by imię Jego rozbrzmiewało aż po krańce świata i na wieki wieków.

RESPONSORIUM
2Tm 1,10; J1,16; Kol 1,16-17

W. Nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. * A z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali, / łaskę po łasce.

K. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. * A z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali, / łaskę po łasce.

góra

.

HYMN CIEBIE, BOŻE, CHWALIMY

.
Ciebie, Boże, chwalimy,
Ciebie, Panie, wysławiamy.
Tobie, Ojcu Przedwiecznemu,
wszystka ziemia cześć oddaje.
Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie niebiosa i wszystkie Moce:
Tobie Cherubini i Serafini
nieustannym głoszą pieniem:
Święty, Święty, Święty
Pan Bóg Zastępów!
Pełne są niebiosa i ziemia
majestatu chwały Twojej.
Ciebie przesławny chór Apostołów,
Ciebie Proroków poczet chwalebny,
Ciebie wychwala
Męczenników zastęp świetlany.
Ciebie po wszystkiej ziemi
wysławia Kościół święty:
Ojca niezmierzonego majestatu,
godnego uwielbienia, prawdziwego
i Jedynego Twojego Syna,
Świętego także
Ducha Pocieszyciela.
Tyś Królem chwały, o Chryste,
Tyś Ojca Synem Przedwiecznym.
Ty, dla zbawienia naszego biorąc człowieczeństwo,
nie wahałeś się wstąpić w łono Dziewicy.
Ty, skruszywszy żądło śmierci,
otworzyłeś wierzącym królestwo niebios.
Ty po prawicy Boga zasiadasz
w Ojcowskiej chwale.
Ty przyjdziesz jako Sędzia:
tak wszyscy wierzymy.
Błagamy Cię przeto: dopomóż swym sługom,
których najdroższą Krwią odkupiłeś.
Policz ich między świętych Twoich
w wiekuistej chwale.

Módlmy się. Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś nas dziećmi światłości, + nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności błędu, * lecz spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na XIII Niedzielę Zwykłą

28.06.2020r.

Prawdziwy chrześcijanin nie jest jakimś fanatykiem. Jest szczęśliwy, bo znalazł Jezusa i Jezus go odnalazł. Nie może milczeć o tym, co przepełnia jego serce. Nie ma żadnych pretensji. A Bóg podziękuje za każdą najmniejszą przysługę oddaną Jezusowi.

Kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii.
Bóg zapłać.

Dzisiaj o godz. 16.00 Nabożeństwo Czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Do wtorku - po Mszy wieczornej.

W poniedziałek przypada Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła. Kolekta tego dnia to tzw. Świętopietrze - na Stolicę Apostolską.

We wtorek nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po Mszy wieczornej.

W środę przypada święto św. Tomasza Apostoła.

W I czwartek lipca
8.00 Msza św. w intencji Ojca św. i duchowieństwa oraz o nowe powołania; po Mszy nabożeństwo.
17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

W I piątek lipca - święto św. Tomasza Apostoła
8.00 Msza św. do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Parafian; po Mszy nabożeństwo.

W I sobotę lipca
8.00 Msza św. wynagradzająca do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny; po Mszy nabożeństwo.
Chorych odwiedzimy od godz. 9.00. Prosimy o zgłoszenia.

Przypominamy, że spowiadamy 15 min. przed każdą Mszą św., a w sobotę od godz. 17.30.

W miesiącu lipcu i sierpniu mamy jeszcze wolne intencje mszalne. Zachęcamy do zamawiania.

Zachęcamy Rodziców wysyłających dzieci na kolonie i obozy letnie, by kierowali do kierownictwa sformułowane na piśmie żądanie, aby ich dzieciom umożliwiono spełnianie praktyk religijnych, a szczególnie udział w niedzielnej Mszy św.

W gablocie i na stronie internetowej znajdziemy Informację Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób, które otrzymały lub w najbliższym czasie otrzymają skierowanie na leczenie uzdrowiskowe.

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

CD Nr 891b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.