Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 13c(891c) rok XX 12. lipca 2020 roku.

Piętnasta Niedziela Zwykła - rok A


I czytanie: Iz 55,10-11;
Psalm: Ps 65(64),10-14;
II czytanie: Rz 8,18-23;
Aklamacja: Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus,
każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.
Ewangelia: Mt 13,1-23 (Mt 13,1-9)

.

 
Ewangelia:

Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, niektóre ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je.

góra

.

REFLEKSJA

Wydaje się, że siewca, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia, jest mało doświadczony. Nie zna się na robocie. Rozsiewa ziarno, nie bardzo przejmując się tym, gdzie padnie i czy ma szansę na wzrost i wydanie plonu. Wiele ziaren pada na drogę, między ciernie i na skały. Z pewnością nie przyniesie plonów. Zmarnuje się. "Tak przecież nie można tego robić! Zasoby ziarna siewnego są ostatecznie ograniczone. Im więcej zmarnuje się w tym roku, tym mniej będzie w przyszłym. W końcu go zabraknie. A któż da go marnotrawcom. Trzeba fachowo wykonywać prace, mieć odpowiednie kompetencje, brać pod uwagę, co się opłaca". Taki być może byłby wniosek jakiegoś doradcy przedsiębiorstwa po lekturze tego fragmentu Ewangelii.

Ale ewangeliczny siewca nie należy do żadnego przedsiębiorstwa nastawionego na zysk i trudno byłoby go namówić do przestrzegania fachowych wytycznych jakiegoś doradcy ekonomicznego. Po prostu sieje i rozrzuca ziarno, żywiąc mocną nadzieję na bogate zbiory. Albo jest bardzo naiwny, albo wie i jest święcie przekonany, że małostkowa kalkulacja, branie przy zasiewie pod uwagę tylko żyznych poletek gwarantujących obfity plon to właśnie marnotrawstwo czasu, środków i sił. Wspaniałomyślna rozrzutność pozwala bowiem wzrosnąć zasiewowi również tam, gdzie się tego nikt nie spodziewa. Misjonarz albo wyrachowany doradca ekonomiczny- kim chcielibyśmy być?

Christina Bramkamp

góra

.

Rozważanie

Z niedzielnej Ewangelii...
15. Niedziela Zwykła, rok A

"...Niektóre ziarna padły na drogę,
nadleciały ptaki i wydziobały je..."
(Mt 13,4)

Przecież słuchasz kazań, znasz Ewangelię, przeczytałeś trochę książek... Cytaty znasz na pamięć. Znasz kontekst historyczny. Wszystko rozumiesz. Księży mógłbyś pouczać, niektórych... I wydawało ci się, że już rośnie aureolka...

"...nadleciały ptaki i wydziobały je..."

Przecież słuchasz kazań, znasz Ewangelię, przeczytałeś trochę książek... Umiałeś odpowiedzieć na każde pytanie. Nie wstydziłeś się tłumaczyć Ewangelii w szkole, w pracy. Wiedziałeś więcej niż inni... I dopiero gdy to się stało... Pokusa, cierpienie, zły prorok. Dopiero, gdy się zawiodłeś na księżach, na wierzących przyjaciołach, na sobie... Wtedy prysło... I już nie wiesz nic...

"...nadleciały ptaki i wydziobały je..."

Okazało się, że to było zbyt płytko. Tylko uczucie. Tylko duma, że wiesz więcej. Tylko radość, że jest miło. Tylko zachwyt nowym odkryciem... Zapomniałeś, że trzeba budować cegła po cegle, powoli, systematycznie. Że to, co już wiesz, dotyczy właśnie ciebie. Że to co wiesz, trzeba natychmiast zrobić. Że dopiero gdy to w sobie uczynisz - wtedy naprawdę wiesz. Gdy zmienisz siebie... Bo nie zna Ewangelii, kto zna ją tylko na pamięć. Tak łatwo zapomnieć...

"...Inne w końcu padły na ziemię żyzną
i plon wydały stokrotny..."

Teresa
bog-szew@wp.pl

https://brewiarz.pl/

Żródło: https://www.katolik.pl/

góra

.

góra

.

Niedziela, 12 lipca 2020
XV NIEDZIELA ZWYKŁA A

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Ty, który mieszkasz w chmurze pełnej ognia,
Ty, który siedzisz na tronie z szafirów,
Istot tajemnych otoczony chórem,
Boże chwały wielkiej.

2 Ty, co zamykasz cały wszechświat w dłoni,
Czynisz z obłoków posłuszne rydwany,
Jako swych posłów Ty kierujesz wichry,
Boże Stworzycielu.

3 Ty, któryś mówił w krzaku gorejącym,
Ojcze narodu Dawnego Przymierza,
Lud prowadziłeś przez czerwone wody,
Boże ocalenia.

4 Panie kapłanów, królów i proroków,
Złota świątynia przybytkiem Twym była,
Tyś jednak wybrał dom swój w naszych sercach,
Boże miłosierdzia.

5 Aby pojednać grzesznych ludzi z Tobą,
Dałeś nam Syna, co stał się człowiekiem;
W Nim okazałeś głębię swej miłości,
Boże odkupienia.

6 Przyjął On mękę, śmierć i pogrzebanie,
Krwi swej purpurą przywrócił nam życie,
Dnia zaś trzeciego powstał z mroków grobu,
Boże zmartwychwstania.

7 Tobie, Najwyższy, pełen majestatu,
Razem z Twym Synem i Duchem płomiennym
Sława niech będzie, cześć i dziękczynienie,
Boże zawsze wierny. Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Z Pierwszej Księgi Królewskiej (1Krl 16,29-17,16)

Początki działalności
proroka Eliasza za czasów Achaba

Achab, syn Omriego, objął władzę nad Izraelem w roku trzydziestym ósmym panowania Asy, króla Judy; i królował Achab, syn Omriego, nad Izraelem w Samarii dwadzieścia dwa lata. Achab, syn Omriego, również czynił to, co złe w oczach Pana, i stał się gorszym od wszystkich swoich poprzedników.
Doszło do tego, że nie wystarczyło mu popełnianie grzechów Jeroboama, syna Nebata, gdyż wziąwszy sobie za żonę Izebel, córkę Etbaala, króla Sydończyków, zaczął służyć Baalowi i oddawać mu pokłon. Ponadto wzniósł ołtarz Baalowi w świątyni Baala, którą zbudował w Samarii. Achab sporządził też aszerę. Wskutek tego Achab jeszcze więcej czynił złego niż wszyscy królowie, którzy przed nim byli, drażniąc Pana, Boga Izraela. Za jego czasów Chiel z Betel odbudował Jerycho według zapowiedzi Pana, którą wyrzekł przez Jozuego, syna Nuna; założył jego fundamenty na swoim pierworodnym, Abiramie, a na swoim najmłodszym, Segibie, postawił jego bramy.

Prorok Eliasz z Tiszbe w Gileadzie rzekł do Achaba: "Na życie Pana, Boga Izraela, któremu służę! Nie będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu, dopóki nie powiem". Potem Pan skierował do niego to słowo: "Odejdź stąd i udaj się na wschód, aby ukryć się przy potoku Kerit, który jest na wschód od Jordanu. Wodę będziesz pił z potoku, krukom zaś kazałem, żeby cię tam żywiły". Poszedł więc, aby uczynić według rozkazu Pańskiego, i podążył, żeby zamieszkać przy potoku Kerit na wschód od Jordanu. A kruki przynosiły mu rano chleb i mięso wieczorem, a wodę pijał z potoku. Lecz po upływie pewnego czasu potok wysechł, gdyż w kraju nie padał deszcz.

Wówczas Pan skierował do niego to słowo: "Wstań! Idź do Sarepty koło Sydonu i tam będziesz mógł zamieszkać, albowiem kazałem tam pewnej wdowie, aby cię żywiła". Wtedy wstał i zaraz poszedł do Sarepty. Kiedy wchodził do bramy tego miasta, pewna wdowa zbierała tam sobie drwa. Więc zawołał ją i powiedział: "Daj mi, proszę, trochę wody w naczyniu, abym się napił". Ona zaś zaraz poszła, aby jej nabrać, ale zawołał na nią i rzekł: "Weź, proszę, dla mnie i kromkę chleba!" Na to odrzekła: "Na życie Pana, Boga twego! Już nie mam pieczywa - tylko garść mąki w dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Właśnie zbieram kilka kawałków drewna i kiedy przyjdę, przyrządzę sobie i memu synowi strawę. Zjemy to, a potem pomrzemy". Eliasz zaś jej powiedział: "Nie bój się! Idź, zrób, jak rzekłaś; tylko najpierw zrób z tego mały podpłomyk dla mnie i przynieś mi! A sobie i twemu synowi zrobisz potem. Bo Pan, Bóg Izraela, rzekł tak: Dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie opróżni się aż do dnia, w którym Pan spuści deszcz na ziemię".

Poszła więc i zrobiła, jak Eliasz powiedział, a potem zjadł on i ona oraz jej syn, i tak było co dzień. Dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy nie opróżniła się według obietnicy, którą Pan wypowiedział przez Eliasza.

RESPONSORIUM (Jk 5,17. 18; Syr 48,1. 3)

W. Prorok Eliasz modlił się usilnie, + aby deszcz nie padał; * I znów błagał, i niebiosa spuściły deszcz.

K. Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia. Słowem Pańskim zamknął niebo. W. I znów błagał, i niebiosa spuściły deszcz.

góra

.

II CZYTANIE

Z dzieła św. Ambrożego, biskupa, O misteriach (nr 1-7)

Źródło odrodzenia

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5.

Każdego o (e08bz1) dnia, gdy odczytywano dzieje Patriarchów albo zalecenia Księgi Przysłów, przemawiałem na tematy etyczne. Chciałem, abyście w ten sposób pouczeni i kształtowani, przyzwyczaili się do wstępowania w ślady przodków oraz zachowywania Bożych przykazań, abyście odnowieni przez chrzest, przestrzegali takiego sposobu życia, jaki przystoi oczyszczonym.

Teraz z (e08bz2) natomiast nadszedł czas, abyśmy powiedzieli wam o świętych obrzędach i ujawnili znaczenie sakramentów. Gdybyśmy próbowali uczynić to wcześniej, zanim jeszcze zostaliście wprowadzeni, byłoby to raczej zdradą niż objaśnieniem. A zresztą światło misteriów bardziej przenika nie przygotowanych niż wówczas, kiedy poprzedzone jest wstępnym pouczeniem.

Otwórzcie więc swe uszy i rozkoszujcie się zapachem życia wiecznego, przekazanego wam za pośrednictwem sakramentów. Właśnie to mieliśmy na uwadze podczas wstępnego obrzędu otwarcia. Mówiliśmy wtedy: "Effetha", to jest "otwórz się". Mówiliśmy tak, aby każdy, kto się zbliża do łaski, pojął, o co jest pytany, i pamiętał, co o (e08bz3) ma odpowiedzieć. Czytamy w Ewangelii, iż Chrystus dokonał tego obrzędu, kiedy uleczył głuchoniemego.

Z kolei otwarto przed tobą Miejsce Najświętsze i wszedłeś do sanktuarium odrodzenia. Przypomnij sobie, o co cię pytano, i rozważ, co odpowiedziałeś. Wyrzekłeś się szatana, jego spraw, świata, jego przepychu i rozkoszy. Twa odpowiedź została zamknięta na zawsze nie w grobie umarłych, ale w Księdze żywych.

Zobaczyłeś tam m (e08bz4) diakona, zobaczyłeś kapłana, zobaczyłeś biskupa. Nie zważaj na ich wygląd, ale na charyzmat ich posługiwania. Przemówiłeś w obecności aniołów, jak to jest napisane: "Wargi kapłana strzegą wiedzy i u niego szuka się pouczeń, bo jest aniołem Pana wszechmocnego". Nie można się tu pomylić ani zaprzeczyć: aniołem jest ten, kto zwiastuje królestwo Chrystusa, kto zwiastuje życie wieczne. Nie oceniaj go według wyglądu, ale według zadania. Rozmyślaj nad tym, co ci przekazał, uszanuj jego posługiwanie, uznaj godność.

Wszedłszy y (e08bz5) zatem, aby spotkać nieprzyjaciela, któremu postanowiłeś sprzeciwić się w twarz, zwracasz się ku Wschodowi, ponieważ ten, kto wyrzeka się szatana, zwraca się ku Chrystusowi i patrzy w Jego oblicze.

RESPONSORIUM (Tt 3,3. 5; Ef 2,3)

W. Niegdyś bowiem i my byliśmy nierozumni, + oporni, błądzący, żyjąc w złości i zawiści, / godni obrzydzenia, pełni nienawiści jedni ku drugim. * Lecz z miłosierdzia swego zbawił nas Bóg / przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym.

K. Wszyscy niegdyś postępowaliśmy według żądz naszego ciała i byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew. W. Lecz z miłosierdzia swego zbawił nas Bóg / przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym.

góra

.

HYMN CIEBIE, BOŻE, CHWALIMY

Ciebie, Boże, chwalimy,
Ciebie, Panie, wysławiamy.
Tobie, Ojcu Przedwiecznemu,
wszystka ziemia cześć oddaje.
Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie niebiosa i wszystkie Moce:
Tobie Cherubini i Serafini
nieustannym głoszą pieniem:
Święty, Święty, Święty
Pan Bóg Zastępów!
Pełne są niebiosa i ziemia
majestatu chwały Twojej.
Ciebie przesławny chór Apostołów,
Ciebie Proroków poczet chwalebny,
Ciebie wychwala
Męczenników zastęp świetlany.
Ciebie po wszystkiej ziemi
wysławia Kościół święty:
Ojca niezmierzonego majestatu,
godnego uwielbienia, prawdziwego
i Jedynego Twojego Syna,
Świętego także
Ducha Pocieszyciela.
Tyś Królem chwały, o Chryste,
Tyś Ojca Synem Przedwiecznym.
Ty, dla zbawienia naszego biorąc człowieczeństwo,
nie wahałeś się wstąpić w łono Dziewicy.
Ty, skruszywszy żądło śmierci,
otworzyłeś wierzącym królestwo niebios.
Ty po prawicy Boga zasiadasz
w Ojcowskiej chwale.
Ty przyjdziesz jako Sędzia:
tak wszyscy wierzymy.
Błagamy Cię przeto: dopomóż swym sługom,
których najdroższą Krwią odkupiłeś.
Policz ich między świętych Twoich
w wiekuistej chwale.

Módlmy się. Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości, + spraw, niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą wszystko, co się sprzeciwia tej godności, * a zabiegają o to, co jest z nią zgodne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

https://brewiarz.pl/

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA XIV Niedzielę Zwykłą

12.07.2020r.

Słowo Boże, którego słuchamy każdej niedzieli, jest jak ziarno, które Bóg rzuca w glebę naszych serc, by przemieniało nasze życie. Słuchajmy go uważnie, radośnie dziękujmy za wszystkie obietnice zbawienia.

Kolekta na potrzeby naszej parafii.
Za złożone ofiary składamy Bóg zapłać.

Dzisiaj o godz. 16.00 Nieszpory. Zapraszamy serdecznie.

W poniedziałek Dzień Fatimski. Rozpoczniemy o 17.40 rozśpiewaniem ku czci Matki Bożej. Po Mszy Różaniec i procesja z figurą Matki Bożej i relikwiami św. Pastuszków wokół kościoła. Serdecznie zapraszamy.

We wtorek wieczorem Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

W czwartek od 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

W piątek 17 lipca przypada w naszej parafii coroczna wieczna adoracja Najświętszego Sakramentu. Rozpocznie się po Mszy św. o godz. 8.00, a zakończy się uroczystym błogosławieństwem przed Mszą o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian na osobiste spotkanie z Chrystusem Eucharystycznym. Propozycja adoracji ulicami:
08.30 - Szczęść Boże, Bujoczka,
09.30 - Starowiejska, Janasa, Plac Chopina,
10.30 - Mickiewicza,
11.30 - Kościelna, Staszica, Promienna, Porębska,
12.30 - Nałkowskiej,
13.30 - Norwida,
14.30 - Wolności,
15.30 - Wieniawskiego,
16.30 - Curie-Skłodowskiej, Ligonia, Macieja, Miarki, Mielęckiego, Miłosza, Morcinka,
17.30 - Sieronia, Smołki, Żeleńskiego.

W sobotę od godz. 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

W przyszłą niedzielę kolekta na budowę kościoła p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Katowicach Piotrowicach, któremu to dziełu patronujemy.

Parafia św. Józefa zaprasza 17.07.2020r. o godz. 18.30 na spotkanie z Panią Agnieszką Huf, autorką książki "Zawsze pamiętaj o niebie. Historia Hanika - ks. Jana Machy (1914-1942)" w domu  parafialnym. Spotkanie promocyjne poprzedzi Msza św. o godzinie 17.30 w intencji ks. Jana Machy, którą celebrować będzie ks. dr hab. Henryk Olszar.

W sobotę 25 lipca razem z parafią św. Józefa organizujemy ślubowaną pielgrzymkę do Piekar Śląskich. Dla osób starszych będzie autokar o godz. 8.45 z parafii św. Józefa. Msza św. w Bazylice Piekarskiej o godz. 10.00. Zapisy na autokar w parafii św. Józefa. Powrót nastąpi po nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00. Koszt wyjazdu 20 zł.

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

następny Nr 891d

"PARAFIANIN" Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie Śląskiej
Redaguje: Mirosław Riedel. W numerze wykorzystano rozważania i grafikę pochodzącą z miesięcznika "image" pod redakcją referatu Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie.

.