Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 13d(891d) rok XX 19. lipca 2020 roku.

Szesnasta Niedziela Zwykła - rok A


I czytanie: Mdr 12,13.16-19;
Psalm: Ps 86(85),5-6. 9-10. 15-16a;
II czytanie: Rz 8,26-27;
Aklamacja: Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus,
każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki;
Ewangelia: Mt 13,24-43 (Mt 13.24-30)

.

 
Ewangelia:

A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Rzekli mu słudzy: "Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?" A on im odrzekł: "Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy:.

góra

.

REFLEKSJA

Porównania kuleją... i niektóre przypowieści też. Przypowieść o chwaście w pszenicy można by zinterpretować całkowicie w duchu fatalistycznym: na świecie jest dobre ziarno i chwast, są dobrzy i źli. Do których kto należy, być może dowiemy się dopiero przy końcu życia albo w ogóle na końcu świata, ale ostatecznie los każdego jest już z góry przesądzony, o wszystkim decyduje przeznaczenie. Z dobrego ziarna wyrasta pszenica, z chwastu - chwast. Nic nie da się zrobić. Trzeba tylko czekać.

Nie ulega jednak wątpliwości, że taka interpretacja całkowicie wypacza tę przypowieść Jezusa. Istotne słowa, które mogą naprowadzić nas na ślad właściwego jej rozumienia, brzmią: "Pozwólcie obojgu róść aż do żniw". Ze słów tych wynika nie tylko zdecydowane odrzucenie wszelkiego rodzaju totalitaryzmu ("precz z chwastem"), ale także i przede wszystkim niezachwiana ufność, że każdy może wciąż wzrastać i - całkowicie wbrew genetyczno - biologicznej interpretacji - się zmienić. Z chwastu w pszenicę! Na niwie Bożej jest możliwe takie wzrastanie i taka zmiana. Niewątpliwie dzięki tajemniczo działającej mocy Bożej, która dokonuje rzeczy zdumiewających, o czym przypominają nam i każą nie zapominać także włączone w dzisiejsze pytanie przypowieści o ziarnku gorczycy i zaczynie. W tym sensie mogę - niezależnie, jak bardzo już "wyrosłem" i jak bardzo jestem "zaprawiony w dobrem" - nadal robić tylko jedno, mianowicie ciągle wzrastać. I dlatego nigdy nie powinienem powątpiewać w możliwość ustawicznego wzrastania własnego i innych, bo przecież nie mogę powiedzieć, że Ten, który daje wszystkiemu wzrost, jest bezsilny.

Hans Reithofer

góra

.

Rozważanie

Z niedzielnej Ewangelii...
16. Niedziela Zwykła, rok A

"...Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa..." (Mt 13,30)

Trzeba usunąć z Kościoła wszystkich grzeszników... Złych księży, złych organistów, złych parafian. Złych rodziców, złe ciotki, złą teściową. Żeby nie gorszyli. Żeby nie obniżali poziomu. Żeby nie przeszkadzali...

"...Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa..."

Trzeba usunąć z Kościoła wszystkich grzeszników... Wtedy byś rozkwitł. Wtedy byś zabłysnął. Wtedy by warto było... Pośród świętych. Pośród doskonałych. Pośród prawdziwych chrześcijan...

"...Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa..."

Trzeba usunąć z Kościoła wszystkich grzeszników... Z wyjątkiem ciebie. Bo tak naprawdę nie jesteś zły. Nie taki zły, jak czasem widać. Masz piękne pragnienia. Wielkie cele... Tak w głębi - czujesz się dobry. Naprawdę dobry... Więc z wyjątkiem ciebie. Bo zniszczą również to, co w tobie piękne, jasne, czyste...
...Nie. Nie tylko z wyjątkiem ciebie... Oni czują tak samo, jak ty...

"...Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa,
byście, zbierając chwast,
nie wyrwali razem z nim i pszenicy..."

Teresa 
bog-szew@wp.pl

Źródło: https://brewiarz.pl/

Źródło: https://www.katolik.pl/

góra

.

góra

.

góra

.

Niedziela, 19 lipca 2020
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA A
Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Na początku było Słowo
Równe Ojcu pełnią bóstwa;
W Nim jest życie, światło ludzi,
Jaśniejące wśród ciemności.

2 Tyś jest Słowem, Zbawicielu,
W Tobie wszystko zaistniało;
Cały wszechświat dzierżysz w dłoni:
Niebo, ziemię i otchłanie.

3 Jesteś Pierwszy i Ostatni,
Król i Sędzia panujących:
Miecz w Twych ustach obosieczny,
By oddzielić zło od dobra.

4 Kościół Boży, Miasto Nowe,
Lśniące złotem i perłami,
Dzięki Twojej krwi wzniesione,
Stało się mieszkaniem naszym.

5 Sam oświecasz Miasto swoje,
Zaślubione Tobie w chwale;
Tam nakarmisz nas w wieczności
Owocami z drzewa życia.

6 Tobie chwała, Zmartwychwstały,
Twemu Ojcu i Duchowi;
Byłeś, jesteś, znów powrócisz,
Więc wołamy: "Przybądź, Panie!" Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Początek Drugiego Listu
św. Pawła Apostoła do Koryntian
(2Kor 1,1-14)

Dziękczynienie wśród utrapień

Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, do Kościoła Bożego, który jest w Koryncie, ze wszystkimi świętymi, jacy są w całej Achai. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.

Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga. Jak bowiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak też wielkiej doznajemy przez Chrystusa pociechy. Ale gdy znosimy udręki - to dla pociechy i zbawienia waszego; a gdy pocieszani jesteśmy - to dla waszej pociechy, sprawiającej, że z wytrwałością znosicie te same cierpienia, których i my doznajemy. A nadzieja nasza co do was jest silna, bo wiemy, że jak cierpień jesteście współuczestnikami, tak i naszej pociechy.

Nie chciałbym bowiem, bracia, byście nie wiedzieli o udręce doznanej przez nas w Azji; jak do ostateczności i ponad siły byliśmy doświadczani, tak iż zwątpiliśmy, czy uda się nam wyjść cało z życiem. Lecz właśnie w samym sobie znaleźliśmy wyrok śmierci: aby nie ufać sobie samemu, lecz Bogu, który wskrzesza umarłych. On to wybawił nas od tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci i będzie wybawiał. Tak, mamy nadzieję w Nim, że nadal będzie nas wybawiał przy współudziale waszych za nas modlitw, aby w ten sposób wielu dzięki składało za dar dla wielu w nas złożony.

Chlubą bowiem jest dla nas świadectwo naszego sumienia, bo w prostocie serca i szczerości wobec Boga, a nie według mądrości doczesnej, lecz według łaski Bożej postępowaliśmy na świecie, szczególnie względem was. Nie piszemy wam bowiem czegoś innego niż to, coście czytali i coście zrozumieli. Mam nadzieję, że i do końca będziecie nas rozumieć tak, jak już po części zostaliśmy przez was zrozumiani: mianowicie, że w dzień Pana naszego Jezusa ja będę waszą chlubą, tak jak i wy moją.

RESPONSORIUM
(Ps 94,18-19; 2Kor 1,5)

W. Wspiera mnie Twoja łaska, Panie; * Gdy w moim sercu mnożą się niepokoje, / Twoja pociecha orzeźwia mą duszę.

K. Jak bowiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak też wielkiej doznajemy przez Chrystusa pociechy. W. Gdy w moim sercu mnożą się niepokoje, / Twoja pociecha orzeźwia mą duszę.

góra

.

II CZYTANIE

Z listu św. Ignacego Antiocheńskiego,
biskupa i męczennika, do Magnezjan
(nr 1,1 - 5,2)

Trzeba być chrześcijaninem
nie tylko z imienia

Zakładki: 1. 2. 3. 4.

Ignacy, zwany również Teoforem, Kościołowi w Magnezji nad Meandrem, błogosławionemu łaską Boga Ojca w Chrystusie Jezusie, naszym Zbawicielu, pozdrowienie oraz życzenia obfitego zbawienia w Bogu Ojcu i w Jezusie Chrystusie.

Skoro tylko dowiedziałem się o waszej doskonałej miłości względem Boga, uradowany wielce, postanowiłem przemówić do was w wierze Jezusa Chrystusa. Ozdobiony zaszczytnym imieniem, ja, więzień, śpiewam chwałę Kościołów i życzę im jedności z ciałem i duchem Jezusa Chrystusa, życiem naszym wiekuistym, życzę zjednoczenia w wierze i miłości, która jest ponad wszystkim, a zwłaszcza jedności z Jezusem i Ojcem. W Nim, opierając się i wyzwalając od wszelkich zakusów Księcia tego świata, zdołamy dojść do Boga.

Doznałem radości zobaczenia was w osobie waszego biskupa, zasłużonego przed Bogiem, Damasa, a także w osobach zacnych kapłanów: Bassusa i Apoloniusza oraz mego współsługi diakona Zotiona, którego obecnością obym się zawsze mógł cieszyć. Jest bowiem poddany biskupowi jak łasce Bożej, a kolegium prezbiterów - jak przykazaniom Jezusa Chrystusa.

Ale i wam nie godzi się nadużywać młodego wieku waszego biskupa, lecz ze względu na moc Boga, otoczyć go wszelką czcią. Dowiedziałem się zresztą, że święci kapłani nie nadużyli jego młodego wieku, ale roztropni w Bogu, poddali się biskupowi, nie tyle jemu, ale Ojcu Jezusa Chrystusa, który jest Biskupem wszystkich. Przeto dla chwały Tego, który nas umiłował, należy zachować posłuszeństwo bez jakiegokolwiek udawania; bo nie widzialnego biskupa się okłamuje, ale usiłuje się wprowadzić w błąd niewidzialnego. Sprawy te nie dotyczą tylko człowieka, ale Boga, który zna rzeczy ukryte.

Trzeba więc nie tylko nazywać się chrześcijaninem, ale być nim w rzeczywistości. Tymczasem istnieją tacy, którzy się powołują wprawdzie na biskupa, ale wszystko czynią bez niego. Tacy nie mogą mieć dobrego sumienia, a ich zgromadzenia nie są ważne ani zgodne z przykazaniem Pana.

Wszystko bowiem ma swój koniec i dwie rzeczy stoją przed nami: "śmierć i życie", a każdy pójdzie na "swoje miejsce". Podobnie jak dwie monety, jedna Boża, druga należąca do świata, a każda z nich ma własny swój znak: niewierni - znak tego świata, wierni zaś, którzy trwają w miłości - znak Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa. Jeśli na wzór Jego Męki nie jesteśmy gotowi umrzeć dla Niego, to nie ma w nas Jego życia.

RESPONSORIUM
(1Tm 4,12. 16. 15)

W. Wzorem bądź dla wiernych + w mowie, w obejściu, / w miłości, w wierze, w czystości. * To bowiem czyniąc i siebie samego zbawisz, / i tych, którzy cię słuchają.

K. W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby twój postęp widoczny był dla wszystkich. W. To bowiem czyniąc i siebie samego zbawisz, / i tych, którzy cię słuchają.

góra

.

HYMN CIEBIE, BOŻE, CHWALIMY

Ciebie, Boże, chwalimy,
Ciebie, Panie, wysławiamy.
Tobie, Ojcu Przedwiecznemu,
wszystka ziemia cześć oddaje.
Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie niebiosa i wszystkie Moce:
Tobie Cherubini i Serafini
nieustannym głoszą pieniem:
Święty, Święty, Święty
Pan Bóg Zastępów!
Pełne są niebiosa i ziemia
majestatu chwały Twojej.
Ciebie przesławny chór Apostołów,
Ciebie Proroków poczet chwalebny,
Ciebie wychwala
Męczenników zastęp świetlany.
Ciebie po wszystkiej ziemi
wysławia Kościół święty:
Ojca niezmierzonego majestatu,
godnego uwielbienia, prawdziwego
i Jedynego Twojego Syna,
Świętego także
Ducha Pocieszyciela.
Tyś Królem chwały, o Chryste,
Tyś Ojca Synem Przedwiecznym.
Ty, dla zbawienia naszego biorąc człowieczeństwo,
nie wahałeś się wstąpić w łono Dziewicy.
Ty, skruszywszy żądło śmierci,
otworzyłeś wierzącym królestwo niebios.
Ty po prawicy Boga zasiadasz
w Ojcowskiej chwale.
Ty przyjdziesz jako Sędzia:
tak wszyscy wierzymy.
Błagamy Cię przeto: dopomóż swym sługom,
których najdroższą Krwią odkupiłeś.
Policz ich między świętych Twoich
w wiekuistej chwale.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, okaż miłosierdzie swoim wiernym i pomnażaj w nich dary swojej łaski, + aby pełni wiary, nadziei i miłości * zawsze wiernie zachowywali Twoje przykazania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na XVI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

19.07.2020r.

Żyjemy w świecie, w którym zło i dobro są tak bardzo zmieszane ze sobą, że przychodzimy do świątyni po pomoc. Pragniemy od Chrystusa otrzymać siłę, aby dobro zwyciężyło. Przychodzimy do Boga, aby otrzymać przebaczenie i miłosierdzie. On zaś łaskawie czeka na nasze nawrócenie.

Dzisiaj gościmy ks. Grzegorza Węglorza - proboszcza parafii p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Katowicach Piotrowicach, budowniczego kościoła, któremu to dziełu patronujemy. Za ofiary - serdeczne Bóg zapłać.

Dzisiaj o godz. 16.00 Nieszpory Niedzielne.

W tym tygodniu obchodzimy:
- w środę - święto św. Marii Magdaleny
- w czwartek - święto św. Brygidy zakonnicy - patronki Europy
- w piątek - wspomnienie św. Kingi
- w sobotę - święto św. Jakuba Apostoła

We wtorek po Mszy św. o godz. 18.00 nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

W czwartek o godz. 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

W sobotę Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi od godz. 17.30

W przyszłą niedzielę archidiecezjalne uroczystości ku czci św. Krzysztofa. U nas po nieszporach obrzęd błogosławieństwa kierowców i pojazdów.

Bóg zapłać wszystkim, którzy włączyli się w coroczną wieczną adorację Najświętszego Sakramentu.

W sobotę 25 lipca razem z parafią św. Józefa organizujemy ślubowaną pielgrzymkę do Piekar Śląskich. Dla osób starszych będzie autokar o godz. 8.45 z parafii św. Józefa. Msza św. w Bazylice Piekarskiej o godz. 10.00. Do wtorku zapisy na autokar w parafii św. Józefa. Powrót nastąpi po nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00. Koszt wyjazdu 20 zł

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

następny Nr 892a

"PARAFIANIN" Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie Śląskiej
Redaguje: Mirosław Riedel. W numerze wykorzystano rozważania i grafikę pochodzącą z miesięcznika "image" pod redakcją referatu Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie.

.