Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 14a(892a) rok XX 26. lipca 2020 roku.

Siedemnasta Niedziela Zwykła - rok A


I czytanie: 1Krl 3,5. 7-12;
Psalm: Psalm 119;
I czytanie: Rz 8,28-30;
Ewangelia: Mt 13,44-52;
Pieśni: 701.1; W: 8; Pd: 8, 228; K: 8, 316; U: 307; Z: 609

.

 
Ewangelia:

Dalej podobne jest królestwo Boże do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją.

góra

.

Rozważanie

Z niedzielnej Ewangelii...
17. Niedziela Zwykła, rok A

"...Uradowany poszedł, sprzedał wszystko co miał i kupił tę rolę... (Mt 13,44)

Są rzeczy, które naprawdę chciałbyś mieć... Dlatego dłużej pracujesz, oszczędzasz, szukasz. Dlatego marzysz, czekasz, starasz się. Dlatego tyle w tobie radości, gdy dostaniesz...

"Uradowany poszedł, sprzedał wszystko co miał i kupił tę rolę..."

Są rzeczy, które naprawdę chciałbyś mieć... I wtedy wszystko inne staje się drobne, mniej ważne, niewystarczające. Wtedy wszystko byś dał za tamto jedno. Wtedy nie jest ci żal oddać, rozdać, sprzedać. Nawet zgubić... "...

Uradowany poszedł, sprzedał wszystko co miał i kupił tę rolę..."

Są rzeczy, które naprawdę chciałbyś mieć... Teraz. Więc Boga odkładasz na później. Odstawiasz na boczny tor. Żeby droga była wolna. Żeby nie przeszkadzał, nie zabierał drogocennego czasu... Bo właśnie rysują się pewne możliwości... Bo właśnie teraz...

"...Uradowany poszedł, sprzedał wszystko co miał i kupił tę rolę..."

Są rzeczy, które naprawdę chciałbyś mieć. Skarb ukryty w roli... Ale kiedy już sprzedasz wszystko, kupisz wszystko, zdobędziesz, posiądziesz - może się okazać, że będzie za późno. Za późno, żeby zdobyć największy Skarb. Jedyny Skarb wart twojego życia, twojego czasu, twojego zachodu. Ten, odrzucony na boczny tor. Ten, któregoś nie docenił, gdyż miałeś zbyt wiele czasu. Zbyt wiele czasu dla świata...

"...Królestwo Niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek..."

Teresa 
bog-szew@wp.pl

Źródło: https://brewiarz.pl/

Źródło: https://www.katolik.pl/refleksja

góra

.

góra

.

góra

.

Niedziela, 19 lipca 2020
XVII NIEDZIELA ZWYKŁA A
Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Oto dzień już wschodzi wielki,
Spośród innych wywyższony,
Bo uświęca go Twe światło,
Jezu, pierwszy zmartwychwstały.

2 Spraw, by duch i ciało nasze,
Obudzone Twoją mocą,
Wolne od powtórnej śmierci,
Dziś dla Ciebie tylko żyły.

3 Wkrótce porwą nas obłoki
Na spotkanie z Tobą, Chryste;
Zmartwychwstały Wodzu życia,
Daj nam z Tobą śmierć pokonać.

4 O światłości i pokoju,
Gdy ujrzymy Twe oblicze
I poznamy, jakim jesteś,
Daj nam udział w Twojej chwale.

5 Kiedy przyjdzie Twe królestwo,
Niech znajdziemy radość w Tobie,
Gdy nas oddasz Bogu Ojcu
Pełnych darów Twego Ducha. Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Z Drugiego Listu
św. Pawła Apostoła do Koryntian
(2Kor 7,2-16)

Paweł doznał pociechy z pokuty Koryntian

Bracia! Otwórzcie się dla nas! Nikogośmy nie skrzywdzili, nikogo nie uwiedli, nikogo nie oszukali. Nie mówię tego, żeby was potępiać. Powiedziałem już, że pozostajecie w sercach naszych na wspólną śmierć i wspólne z nami życie. Z wielką ufnością odnoszę się do was, chlubię się wami bardzo. Pełen jestem pociechy, opływam w radość w każdym ucisku.

Kiedyśmy przybyli do Macedonii, nasze ciało nie doznało żadnej ulgi, lecz zewsząd byliśmy dręczeni: zewnątrz walki, wewnątrz obawy. Lecz Pocieszyciel pokornych, Bóg, podniósł i nas na duchu przybyciem Tytusa. Nie tylko zresztą jego przybyciem, ale i pociechą, jakiej doznał wśród was, gdy nam opowiadał o waszej tęsknocie, o waszych łzach, o waszym zabieganiu o mnie, tak że radowałem się jeszcze bardziej.

A chociaż może i zasmuciłem was moim listem, to nie żałuję tego; nawet zresztą gdybym i żałował, widząc, że list ów napełnił was na pewien czas smutkiem, to teraz raduję się - nie dlatego, żeście się zasmucili, ale żeście się zasmucili ku nawróceniu. Zasmuciliście się bowiem po Bożemu, tak iż nie ponieśliście przez nas żadnej szkody. Bo smutek, który jest z Boga, dokonuje nawrócenia ku zbawieniu, którego się potem nie żałuje, smutek zaś tego świata sprawia śmierć. To bowiem, że zasmuciliście się po Bożemu - jakąż wzbudziło w was gorliwość, obronę, oburzenie, bojaźń, tęsknotę, zapał i potrzebę wymierzenia kary! We wszystkim okazaliście się bez nagany. Dlatego też choć napisałem wam, to nie z powodu tego, który dopuścił się niesprawiedliwości, ani nie przez wzgląd na pokrzywdzonego, lecz by okazać nasze wobec Boga zatroskanie o was. Tak więc doznaliśmy pociechy.

A radość nasza spotęgowała się jeszcze bardziej tą radością, jakiej doznał Tytus, przez was wszystkich podniesiony na duchu. Przeto jeśli się wami chlubiłem przed nim, nie doznałem zawstydzenia. Podobnie jak wszystko mówiliśmy wam zgodnie z prawdą, tak też prawdziwą jest nasza chluba wobec Tytusa. Serce zaś jego jeszcze bardziej lgnie ku wam, gdy wspomina wasze posłuszeństwo i to, jak przyjęliście go z bojaźnią i drżeniem. Cieszę się, że we wszystkim mogę wam ufać.

RESPONSORIUM
(2Kor 7,10. por. 9)

W. Smutek, który jest z Boga, + dokonuje nawrócenia ku zbawieniu; * Smutek zaś tego świata sprawia śmierć.

K. Zasmuciliśmy się po Bożemu, tak iż nie ponieśliśmy przez to żadnej szkody. W. Smutek zaś tego świata sprawia śmierć.

góra

.

II CZYTANIE

Homilia św. Jana Chryzostoma, biskupa,
do Drugiego Listu do Koryntian
(Homilia 14,1-2)

Pełnia radości pośród utrapień

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5.

Na nowo święty Paweł podejmuje temat miłości, łagodząc surowość napomnień. Kiedy bowiem upomniał ich i zganił, iż tak bardzo umiłowani, nie odpłacili mu podobną miłością, ale się od niego odwrócili i złączyli z ludźmi przewrotnymi, od razu łagodzi ostrość swych upomnień, mówiąc: "Otwórzcie się dla nas", to znaczy: Miłujcie nas. Prosi o niewielką łaskę, w dodatku bardziej pożyteczną dla tych, którzy wyświadczają, niż tych, którzy przyjmują. Nie powiedział: "Miłujcie nas", ale z wielką delikatnością: "Otwórzcie się dla nas".

Któż - powiada - usunął mnie z waszych serc? Kto wyrzucił? Dlaczego jest nam tak ciasno w waszych sercach? Ponieważ uprzednio powiedział: "Ciasno jest w waszych sercach", dlatego teraz wyraźnie mówi: "Otwórzcie się dla nas". W ten sposób na nowo zdobywa ich dla siebie. Nic bowiem tak bardzo nie skłania umiłowanego do miłości, jak świadomość, iż miłujący gorąco jej pragnie.

"Powiedziałem wam wcześniej - rzecze - iż jesteście w naszych sercach na wspólną śmierć i wspólne z nami życie". Potęga miłości wyraża się w tym, że nawet odrzucony przez ludzi, pragnie z nimi żyć i umierać. Nie jesteście w naszym sercu w zwyczajny sposób, ale tak, jak powiedziałem wcześniej. Zdarza się bowiem, iż ktoś kocha, ale w obliczu niebezpieczeństw odchodzi: otóż z nami tak nie jest.

"Pełen jestem pociechy". Jakiej pociechy? Tej, która pochodzi od was. Skoro bowiem powróciliście na właściwą drogę, sprawiliście radość swym postępowaniem. Rzeczą właściwą dla kochającego jest się żalić, iż nie dość jest się miłowanym, oraz obawiać, aby nadmiernymi wymówkami nie przysporzyć przykrości temu, kogo się kocha. Dlatego powiada: "Pełen jestem pociechy, opływam w radość".

To tak jak gdyby powiedział: "Bardzo się martwiłem z waszego powodu, ale oto uczyniliście dla mnie więcej, niż należało, a przez to sprawiliście mi radość. Nie tylko bowiem usunęliście przyczynę smutku, ale napełniliście obfitą pociechą".

Swą wielkość okazuje Paweł nie tylko w słowach: "opływam w radość", ale także dodanych zaraz potem: "w każdym ucisku". Tak wielka jest radość, której od was doznałem, iż największe nawet utrapienia nie są w stanie jej przysłonić; swą wielkością przewyższa wszystkie spotkane przykrości i nie pozwala poddać się zniechęceniu.

RESPONSORIUM
(2Kor 12,12. 15)

W. Dowody mojego apostolstwa okazały się pośród was * Przez wielką cierpliwość, / a także przez znaki i cuda, i przejawy mocy.

K. Ja zaś bardzo chętnie poniosę wydatki i nawet samego siebie wydam za dusze wasze. W. Przez wielką cierpliwość, / a także przez znaki i cuda, i przejawy mocy.

góra

.

HYMN CIEBIE, BOŻE, CHWALIMY

Ciebie, Boże, chwalimy,
Ciebie, Panie, wysławiamy.
Tobie, Ojcu Przedwiecznemu,
wszystka ziemia cześć oddaje.
Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie niebiosa i wszystkie Moce:
Tobie Cherubini i Serafini
nieustannym głoszą pieniem:
Święty, Święty, Święty
Pan Bóg Zastępów!
Pełne są niebiosa i ziemia
majestatu chwały Twojej.
Ciebie przesławny chór Apostołów,
Ciebie Proroków poczet chwalebny,
Ciebie wychwala
Męczenników zastęp świetlany.
Ciebie po wszystkiej ziemi
wysławia Kościół święty:
Ojca niezmierzonego majestatu,
godnego uwielbienia, prawdziwego
i Jedynego Twojego Syna,
Świętego także
Ducha Pocieszyciela.
Tyś Królem chwały, o Chryste,
Tyś Ojca Synem Przedwiecznym.
Ty, dla zbawienia naszego biorąc człowieczeństwo,
nie wahałeś się wstąpić w łono Dziewicy.
Ty, skruszywszy żądło śmierci,
otworzyłeś wierzącym królestwo niebios.
Ty po prawicy Boga zasiadasz
w Ojcowskiej chwale.
Ty przyjdziesz jako Sędzia:
tak wszyscy wierzymy.
Błagamy Cię przeto: dopomóż swym sługom,
których najdroższą Krwią odkupiłeś.
Policz ich między świętych Twoich
w wiekuistej chwale.

Módlmy się. Boże, Obrońco ufających Tobie, bez Ciebie nic nie jest mocne ani święte, + spraw w swoim wielkim miłosierdziu, abyśmy pod Twymi rządami i Twoim przewodnictwem dobrze używali rzeczy przemijających * i nieustannie ubiegali się o dobra wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na XVII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

26.07.2020r.

Prawdziwa mądrość jest czymś więcej niż sztuką życia. Mądrość jest darem Boga, darem nieodzownym, aby nasze życie było udane. Bóg udziela jej każdemu, kto jej szuka na właściwych drogach i pokornie o nią prosi.

Kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii.
Za ofiary - serdeczne Bóg zapłać.

Dzisiaj o godz. 16.00 Nieszpory.
W ramach archidiecezjalnych uroczystości ku czci św. Krzysztofa po nieszporach obrzęd błogosławieństwa kierowców i pojazdów. Serdecznie zapraszamy.

W tym tygodniu obchodzimy:
- środa - wspomnienie św. Marty,
- piątek - wspomnienie św. Ignacego z Loyoli,
- sobota - wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego.

Czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy zapraszamy na msze św. i nowennę we wtorek o godz. 18.00.

W czwartek o godz. 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi..

W I sobotę o godz. 8.00 Msza św. wynagradzająca do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny; po Mszy nabożeństwo.
Od godz. 9.00 będziemy odwiedzać chorych. Prosimy o zgłoszenie ich w zakrystii lub w kancelarii.

W sobotę rozpoczniemy miesiąc sierpień - miesiąc abstynencji i trzeźwości. Będzie wystawiona Księga Trzeźwościowa. Zachęcamy do deklaracji.

W niedzielę przypada odpust Porcjunkuli. Wierni mogą uzyskać odpust zupełny, gdy nawiedzą kościół parafialny, odmówią Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo oraz spełnią zwykłe warunki odpustu.

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

następny Nr 892b

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.