Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 16(894) rok XX 6. września 2020 roku.

Dwudziesta Trzecia Niedziela Zwykła - rok A


I czytanie: Ez 33,7-9;
Psalm: Ps 95[94],1-2. 6-7c. 7d-9;
II czytanie: Rz 13, 8-10;
Aklamacja: W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania (2Kor 5,19);
Ewangelia: Mt 18,15-20

.

 
Ewangelia:

Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.

góra

.

Ks. Ezechiela (Ez 33,7-9)

Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, byś słysząc z mych ust napomnienia przestrzegał ich w moim imieniu. Jeśli do występnego powiem: "Występny musi umrzeć" - a ty nic nie mówisz, by występnego sprowadzić z jego drogi - to on umrze z powodu swej przewiny, ale odpowiedzialnością za jego śmierć obarczę ciebie. Jeśli jednak ostrzegłeś występnego, by odstąpił od swojej drogi i zawrócił, on jednak nie odstępuje od swojej drogi, to on umrze z własnej winy, ty zaś ocaliłeś swoją duszę.

góra

.

Rozważanie

Z niedzielnej Ewangelii...
23. Niedziela Zwykła, rok A

"...Jeśli twój brat zgrzeszy
idź i upomnij go..."
(Mt 18,15)

Człowiek jest wolny, więc niech robi co chce. Zamykasz oczy... Nie wymusisz dobroci na złym. Nie przekonasz zawziętego. Sam podpadniesz... Trzeba być tolerancyjnym. Uszanować inne przekonania.

"...Jeśli twój brat zgrzeszy
idź i upomnij go..."

Człowiek jest wolny, więc niech robi co chce. Tolerancja... Więc nie będziesz się wtrącał. Ciebie to nie dotyczy. Każdy zajmuje się sobą. Na przykład o aborcji niech decydują młode matki, a nie księża i staruszki. Nie ich sprawa...

Tolerancja? A może konsekwentnie:
- O kradzieży niech decydują złodzieje. Znają się na tym.
- O zabójstwach niech decydują mordercy. To ich działka.
- O gwałtach niech decydują zboczeńcy. Są w tym najlepsi.
- O aferach, oszustwach, niech decydują "specjaliści". Uczciwy człowiek przecież się na tym nie zna.
- Prawo karne niech ustanawiają przestępcy. Są bezpośrednio zainteresowani. Tylko ich dotyczy...
...Tolerancja?

"...Jeśli twój brat zgrzeszy
idź i upomnij go..."

Człowiek jest wolny, więc niech robi co chce... Spokojnie słuchasz, patrzysz, nie upomnisz... A potem opowiadasz. Opowiadasz co mówił co robił jak mógł jak śmiał... Opowiadasz kto co kiedy z kim gdzie i jak... Obmawiasz, osądzasz, zaocznie wydajesz wyrok... Tolerancja?

...Bo nagle uświadamiasz sobie, że sam już nie wiesz. Że tak łatwo pomylić słowa. Że to zwykle strach przed wyśmianiem, lenistwo, swoją nieumiejętność, bezradność - zasłaniasz tolerancją... Że twoja tolerancja, to zwykłe tchórzostwo. Bo nie masz odwagi powiedzieć prosto w oczy...
... Obmowa, to uciszanie własnego sumienia...

"...Jeśli twój brat zgrzeszy
idź i upomnij go w cztery oczy..."

Bogumiła Szewczyk
https://rozwazaniabogumily.wordpress.com 

Źtódło: https://www.katolik.pl/

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

Nie czekajcie, aż ci inni przyjdą. Sami się pofatygujcie. Idźcie do nich. To jest wasza odpowiedzialność. Próbujcie sobie wszystko wyjaśnić. Budujcie mosty, choćby tylko z jednej strony. Jeśli pofatygujesz się pierwszy, nie stracisz twarzy, ale zyskasz - brata, siostrę.

góra

.

Najważniejsze przychodzi na koniec

"Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich" - mówi Jezus. Oto co jest najważniejsze: wspólnota. Kościół nie jest żadną czysto ludzką organizacją, ale najpierw i przede wszystkim wspólnotą z Jezusem Chrystusem.

On jest tam, gdzie ludzie zbierają się w Jego imię. Jest obecny, gdy chrześcijanie wspólnie się modlą. Jest duchem blisko przy tych, którzy starają się tak żyć, jak On sam. czyli całkowicie zawierzając Bogu, odpowiedzialnie obchodząc się z samymi sobą i z innymi. i ze światem i mając świadomość, że nic ani nikt nie może oddzielić ich od miłości Boga.

góra

.

góra

.

góra

.

Medytacja biblijna
SIŁA PRAWDY I MODLITWY

Dzisiejsze czytania mszalne wskazują na aktualność i siłę odpowiedzialnych upomnień, modlitwy i wzajemnej miłości.

W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy słowo Pana Boga skierowane do proroka Ezechiela: "Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela po to, byś słysząc z mych ust napomnienia, przestrzegał ich w moim imieniu" (Ez 33,7). Bóg nieustannie upominał ludzi przez proroków, aby przestali grzeszyć i zachowywali przykazania. W Nowym Testamencie ten trudny obowiązek upominania Chrystus zlecił swoim uczniom i Kościołowi, mówiąc: "Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata" (Mt 18,15). To braterskie upomnienie zawsze należy spełniać z miłością. Tego wymagają odpowiedzialność za bliźniego oraz troska o jego zbawienie. Chociaż jesteśmy świadomi, że nie jest łatwo przyjąć upomnienie, które ujawnia nieraz trudną prawdę o nas.

Tekst Listu świętego Pawła do Rzymian podkreśla nierozdzielność prawa i miłości. Zauważmy, że w tym krótkim fragmencie słowo "prawo" wymienione jest trzy razy, natomiast "miłość" - pięć razy. W rzeczywistości bowiem każdy człowiek odkrywa w swej głębi "głos Boga", "głos sumienia". Św. Paweł w swoim pouczeniu, idąc za Jezusem, za Jego nauką, podsumuje, że wszelkie prawo człowieka wypełnia się przez wzajemną miłość. "Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością" (Rz 13,8). Jakżeż ten program Apostoła Narodów może się stać bardzo aktualnym programem dla nas! Nie potwierdzajmy więc wewnętrznych podziałów wśród nas, które bazują na kłamstwie i totalnej negacji dobra.

Apostoł i Ewangelista św. Mateusz porusza tajemnicę wspólnej modlitwy. "Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich" (Mt 18,19-20). Jest w tych słowach zapewnienie obecności Bożej dla zbawienia tych, których kochamy i którzy są powierzeni naszej drodze życia. Nie pracujemy sami, posługując się tylko siłami ludzkimi - jesteśmy apostołami łaski Bożej dla naszych braci, aby ich zbawić i ocalać od zguby, nieraz może w formie upomnień, w formie wypowiadania prawdy w cztery oczy czy we wspólnocie. Jezus jest nie tylko pośród nas, ale w nas samych, modląc się za nas. I to przez Niego zanosimy każdą modlitwę do Ojca. Albowiem Chrystus samego Siebie dał jako Dar dla życia i zbawienia świata.

Niech 140. rocznica objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie będzie dla nas darem umocnienia w wierze i zobowiązaniem do wierności łasce.

Abp Wacław Depo
za "Niedziela Ogólnopolska" 37/2017

góra

.

12 września
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z PIEKAR

Z kazania papieża Jana Pawła II wygłoszonego w Katowicach przed obrazem Najświętszej Maryi Panny z Piekar.

Matka sprawiedliwości
i miłości społecznej

Wchodzę tutaj w wielką modlitwę, która trwa nie tylko od ostatniej niedzieli maja, nie tylko dziś od rana - ale trwa od pokoleń, wypełnia każdy rok, każdy tydzień i każdy dzień.

Niegdyś - gdy jeszcze nie było współczesnego Śląska, ale był już wizerunek Matki Bożej w Piekarach - w tę modlitwę włączył się król polski Jan III Sobieski, gdy szedł na odsiecz Wiednia.

Dziś ja - biskup Rzymu, a równocześnie syn polskiego Narodu - pragnę się włączyć w modlitwę współczesnego Śląska, który w wizerunek Pani Piekarskiej wpatruje się jako w obraz Matki sprawiedliwości i miłości społecznej.

Kiedy przy pracy pozdrawiamy się wzajemnie słowami "Szczęść Boże", wyrażamy w ten sposób naszą życzliwość wobec bliźniego, który pracuje, a równocześnie odnosimy jego pracę do Boga Stwórcy, do Boga Odkupiciela.

Aby odkupić człowieka, Syn Boży stał się człowiekiem w łonie Maryi Dziewicy z Nazaretu za sprawą Ducha Świętego. Chrystus odkupił nas przez krzyż i zmartwychwstanie swoje, stawszy się posłusznym aż do śmierci. W dzieło Odkupienia wchodzi też całe ziemskie życie Syna Bożego, Jego misja mesjańska związana z przepowiadaniem Ewangelii, a przed tym trzydzieści lat życia ukrytego, które to życie od wczesnych lat było poświęcone pracy przy warsztacie u boku Józefa z Nazaretu. Tak więc w słowo Bożego objawienia wpisana jest ewangelia pracy, którą Kościół stale na nowo odczytuje i na nowo głosi wszystkim ludziom. Praca bowiem jest podstawowym powołaniem człowieka na tej ziemi.

Praca ludzka stoi w pośrodku całego życia społecznego. Poprzez nią kształtuje się sprawiedliwość i miłość społeczna, jeżeli całą dziedziną pracy rządzi właściwy ład moralny.

Wzywając Maryję jako Matkę sprawiedliwości i miłości społecznej, pragniecie wyrazić, jak bardzo leży wam na sercu ów ład moralny, który winien rządzić dziedziną ludzkiej pracy.

Praca posiada swoją zasadniczą wartość dlatego, że jest spełniana przez człowieka. Na tym opiera się też godność pracy, która winna być uszanowana bez względu na to, jaką pracę człowiek wykonuje. Ważne jest to, że wykonuje ją człowiek. Wykonując jakąkolwiek pracę, wyciska na niej znamię osoby: obrazu i podobieństwa Boga samego. Ważne jest także to, że człowiek wykonuje pracę dla kogoś, dla drugich.

Praca jest powinnością człowieka: zarówno wobec Boga, jak też wobec ludzi, zarówno wobec własnej rodziny, jak też wobec narodu-społeczeństwa, do którego należy. Tej powinności, czyli obowiązkowi pracy, odpowiadają też uprawnienia człowieka pracy. Należy je ujmować w szerokim kontekście praw człowieka. Sprawiedliwość społeczna polega na poszanowaniu i urzeczywistnianiu praw człowieka w stosunku do wszystkich członków danego społeczeństwa.

Zwracamy się do Maryi jako Matki sprawiedliwości społecznej, ażeby te podstawowe zasady ładu społecznego, od których zależy prawdziwy sens ludzkiej pracy, a wraz z nią sens bytowania człowieka, przyoblekały się w realny kształt życia społecznego na naszej ziemi. Człowiek nie jest bowiem w stanie pracować, gdy nie widzi sensu pracy, gdy sens ten przestaje być dla niego przejrzysty, gdy zostaje mu niejako przesłonięty. I dlatego gorąco prosimy Matkę sprawiedliwości społecznej, ażeby pracy wszystkich ludzi w Polsce przywróciła sens, poczucie sensu.

Równocześnie zaś wzywamy Maryję jako Matkę miłości społecznej. Poprzez wprowadzenie w czyn zasad sprawiedliwości społecznej możliwa staje się ta miłość, o której mówił Chrystus swoim uczniom: "Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali".

Miłość jest większa od sprawiedliwości. I miłość społeczna jest większa od sprawiedliwości społecznej. Jeżeli prawdą jest, że sprawiedliwość musi przygotować grunt dla miłości, to jeszcze głębszą prawdą jest, że tylko miłość może zabezpieczać pełnię sprawiedliwości.

Trzeba więc, ażeby naprawdę miłowany był człowiek, jeżeli w pełni mają być zabezpieczone prawa człowieka. To jest pierwszy i podstawowy wymiar miłości społecznej.

Wymiarem drugim jest rodzina. Rodzina też jest pierwszą i podstawową szkołą miłości społecznej. Trzeba uczynić wszystko, ażeby ta szkoła mogła pozostawać sobą. Równocześnie zaś rodzina musi być na tyle silna Bogiem, czyli miłością wzajemną wszystkich, którzy ją tworzą, że potrafi pozostać ostoją dla człowieka pośród wszystkich niszczycielskich prądów i bolesnych doświadczeń.

Dalszym wymiarem miłości społecznej jest ojczyzna: synowie i córki jednego narodu trwają w miłości wspólnego dobra, jakie czerpią z kultury i historii, znajdując w nich oparcie dla swej społecznej tożsamości, a zarazem dostarczając tego oparcia bliźnim, rodakom. Ten krąg miłości społecznej posiada szczególne znaczenie w naszym polskim doświadczeniu dziejowym i w naszej współczesności.

Miłość społeczna jest otwarta ku wszystkim ludziom i ku wszystkim ludom. Jeżeli ukształtuje się ona głęboko i rzetelnie w swych podstawowych kręgach: człowiek, rodzina, ojczyzna, wówczas zdaje również egzamin w kręgu najszerszym.

Tak przeto, drodzy uczestnicy dzisiejszego spotkania na ziemi śląskiej, przyjmijcie w tej naszej wielkiej wspólnocie, którą aż trudno wzrokiem ogarnąć, przyjmijcie raz jeszcze od swego Rodaka i Następcy świętego Piotra ewangelię pracy i przyjmijcie ewangelię sprawiedliwości i miłości społecznej. Niech ona zespala was głęboko wokół Matki Chrystusa w Jej sanktuarium w Piekarach, tak jak zespalała tutaj całe pokolenia. Niech promieniuje szeroko na życie ludzi ciężkiej pracy na Śląsku i w całej Polsce.

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na XXIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

6.08.2020r.

Zgromadzeni w tej świątyni, świadomi obecności Chrystusa, mamy słuchać Jego upomnień, by upominając innych, wskazywać im właściwą drogę, która wiedzie na wieczną Paschę w świątyni nieba. Stańmy przed Bogiem w pokorze, by przyjąć Jego słowo, które poucza i niesie nam życie wieczne.

Dzisiejsza kolekta na potrzeby Archidiecezji.
Za ofiary - Bóg zapłać.

Dzisiaj dziękują i proszą o błogosławieństwo działkowcy z ogródków działkowych "Nowa Jutrzenka".

Nieszpory dzisiaj godz. 16.00 na które serdecznie zapraszamy.

We wtorek - święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny - wieczorem nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Rodziców dzieci klas IV, które 27 września mają przystąpić do I Komunii św., zapraszamy na obowiązkowe spotkanie organizacyjne we wtorek o godz. 19.00. - wraz z dziećmi. W sobotę o 10.00 pierwsza spowiedź dzieci.

W czwartek o godz. 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

W piątek o godz. 16.15 spowiedź dla dzieci, a o godz. 16.30 Msza św. szkolna.
Po mszy św. wieczornej zapraszamy młodzież na spotkanie oazowe.

W sobotę obchodzimy Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Piekarskiej, głównej patronki Archidiecezji.
O godz. 9.00 zbiórkę mają Ministranci. Zapraszamy wszystkich chłopców, którzy chcieliby zostać ministrantami.
O godz. 10.00 swoje spotkanie mają Dzieci Maryi. Zapraszamy wszystkie dzieci, które chciałyby do tej grupy się włączyć.
Adoracja i okazja do spowiedzi od godz. 17.30. O 19.00 Nauki Chrzcielne.

W niedzielę przypada Dzień Fatimski. Zgodnie z sugestiami Parafian niedzielne obchody fatimskie zmienią kształt. Rozpoczniemy o 18.00 Nieszporami. Później rozważania, Różaniec i procesja z figurą Matki Bożej i relikwiami św. Pastuszków wokół kościoła. Następnie modlitwy przed Najświętszym Sakramentem i błogosławieństwo. Później Msza wieczorna. Serdecznie zapraszamy.

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

następny Nr 895

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.