Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 17(895) rok XX 13. września 2020 roku.

Dwudziesta Czwarta Niedziela Zwykła - rok A


I czytanie: Syr 27,30-28,7;
Psalm: Ps 103[102),1b-2. 3-4. 9-10. 11-12;
II czytanie: Rz 14,7-9;
Aklamacja: Daję wam przykazanie nowe,
abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem (J 13,34);
Ewangelia: Mt 18,21-35

.

 
Ewangelia:

Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował.

góra

.

Syr 27,30-28,7

Nienawiść
.
30 Złość i gniew są obrzydliwościami,
   których pełen jest grzesznik.
1 Tego, który się mści, spotka zemsta Pana:
  On grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci.
2 Odpuść przewinę bliźniemu,
  a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy.
3 Gdy człowiek żywi złość przeciw drugiemu,
  jakże u Pana szukać będzie uzdrowienia?
4 Nie ma on miłosierdzia nad człowiekiem do siebie podobnym,
  jakże błagać będzie o odpuszczenie swoich własnych grzechów?
5 Sam będąc ciałem trwa w nienawiści,
  któż więc odpokutuje za jego przewinienia?
6 Pamiętaj na ostatnie rzeczy i przestań nienawidzić;
  - na rozkład ciała, na śmierć, i trzymaj się przykazań!
7 Pamiętaj na przykazania i nie miej w nienawiści bliźniego,
  - na przymierze Najwyższego, i daruj obrazę!

góra

.

Rozważanie

Z niedzielnej Ewangelii...
24. Niedziela Zwykła, rok A

"...Panie, miej cierpliwość nade mną,
a oddam wszystko..."
(Mt 18,26)

Chcesz, żeby tobie darowano wszystko. Dług wobec Boga, dług wobec ludzi... Chcesz, żeby tobie darowano wszystko. To, że jeszcze nie umiesz. Że nie wychodzi. Że upadasz... Przecież starasz się i jest coraz lepiej. Starasz się, choć może jeszcze tego nie widać. Fakt, ciągle się zdarza, że coś zepsujesz, zapomnisz, zrozumiesz opacznie, powiesz nie tak... Ale nie można cię traktować jak tych, co chcą być źli, złośliwi, leniwi. Ty się zmieniasz...

"...Panie, miej cierpliwość nade mną,
a oddam wszystko..."

Chcesz, żeby tobie darowano wszystko. Dług wobec Boga, dług wobec ludzi... Przecież zmieniasz się lepsze. Niedługo będzie dobrze. Ludzie muszą zrozumieć. Jeśli mają serce. Zwykłe ludzkie miłosierdzie...

"...Panie, miej cierpliwość nade mną,
a oddam wszystko..."

Chcesz, żeby tobie darowano wszystko... Żeby cię zrozumieć, przygarnąć, pochwalić... W nagrodę opowiesz o innych. Jacy są źli. Co robili, co powiedzieli, co im nie wyszło... W nagrodę powiesz w tajemnicy, że on zawsze taki był. Już od dziecka. Stłukł szybę... W nagrodę powiesz z kim trzeba raz na zawsze skończyć, kogo wyrzucić, przekreślić, ukarać. Sam ich chętnie zwyzywasz. Masz ich już dość...

"...Synu niegodziwy, darowałem ci dług,
ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty
nie powinieneś był ulitować się nad swoim
współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?"

Bogumiła Szewczyk
https://rozwazaniabogumily.wordpress.com

Źrósło:  https://www.katolik.pl/

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

"Wszystko, co po wiekach pozostanie po człowieku po jego śmierci, to skorupy". Te słowa, wypowiedziane w jakimś serialu telewizyjnym, odnoszą się także do Kościoła. Historię Kościoła jako historię o skorupach opowiedzieć czy napisać łatwo. To przecież historia wspólnoty niedoskonałych ludzi - ludzi popełniających błędy, dłużników oczekujących miłosierdzia, nielitościwych wierzycieli... Ewangelia powiada: kto jest winny, ale żałuje, może liczyć na zmiłowanie Pana i darowanie długu, i na udział żywej budowli Jego Ciała, Kościoła.

góra

.

Nikt nie ma prawa do przebaczenia, ale każdy ma obowiązek przebaczać. Każdy bowiem potrzebuje przebaczenia i Bóg najpierw je ofiarował każdemu z nas. Wszak miłość jest Jego jedynym prawem.

Widząc pośpiech, jaki wkradł się w nasze życie, może nam się wydawać jedynie następstwem mniej lub bardziej udanych kroków, a nawet skoków. Dopiero z pewnego dystansu można zobaczyć, jakie linie przecinają czy wytyczają nasze życie. Nie bądźmy zaskoczeni, jeśli odkryjemy też linię głębokiej tęsknoty za zbawieniem... za byciem kimś lepszym, za przebaczeniem! Linia ta przypomina, że ten świat, z całym swym bogactwem, nie jest celem życia.

góra

.

Na szybkie przemyślenia...

"Daj nam całym sercem służyć Tobie, abyśmy mogli doznawać skutków Twego miłosierdzia" - prosimy Boga w dniu, gdy Jego słowo stawia nam trudny wymóg przebaczenia braciom. Niepojęty dla wielu sens rezygnacji z dochodzenia swego staje się jasny, gdy praktykując ją, widzimy jej owoce w naszym życiu. Traktując słowo Boże tylko jako piękną teorię, wybieramy zwykle łatwiejszą drogę, ale niszczy nas złość i poczucie krzywdy. Angażując się całym sercem w wypełnianie słowa, doświadczamy Bożego uzdrowienia i pokoju.

Mira Majdan

góra

.

Medytacja biblijna
PRZEBACZAĆ

Każdy z nas ma problem, kiedy jest skrzywdzony, obrażony, podeptany, obmówiony. Co zrobić? Przebaczyć? Powinienem? Nie potrafię. Odpowiedź daje dzisiejsza Ewangelia.

Liczba siedem jest idiomem i oznacza "dużo, wiele". Liczba siedemdziesiąt siedem znaczy "zawsze". Dzisiejszą Ewangelię można wyrazić następująco: "Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: {{Panie, czy wiele razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie?}}. Jezus mu odrzekł: {{Nie mówię ci, że wiele razy, lecz zawsze masz przebaczać}}".

Uczeń Jezusa jest wezwany, by zawsze wszystkim i wszystko przebaczać.

Aby nie było żadnej wątpliwości, że o takie przebaczanie chodzi, Jezus opowiada przypowieść.

Król przebacza słudze niewyobrażalny dług - dziesięć tysięcy talentów. Talent w starożytności był jednostką monetarną. W czasach Jezusa talent ważył 34,272 kg cennego kruszcu. Dziesięć tysięcy daje 342 tony 720 kg złota lub srebra. Król musi być niezmiernie bogaty, skoro jest w stanie stracić taki skarb, i niezwykle hojny, by tak ogromny dług darować.

Królem jest Bóg, ja jestem owym dłużnikiem, któremu została darowana wina. Czy mogę postąpić jak ów sługa, któremu król tak dużo darował, a nie darować stu denarów, czyli stu dniówek roboczych? On nawet nie chciał poczekać na zwrot swoich pieniędzy. Nielitościwy sługa został skazany na zawsze, ponieważ niemożliwe jest oddanie tak wielkiego długu. Każdy z nas przez grzech zaciąga winę i dług wobec Boga. Nie zdajemy sobie sprawy, jak wielki jest ten dług wobec miłosierdzia Bożego - dziesięć tysięcy talentów. Mnie i tobie Bóg przebacza za darmo. Czy ja i ty darujemy winy naszym winowajcom?

Jest jeszcze jedno bardzo ważne przesłanie: "I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu". Dług więc musi być zwrócony. Jak? Przez kogo? Przez Jezusa Chrystusa - to Jezus został sprzedany, uwięziony, wydany katom. "Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny obciążający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża" (Kol 2,13-14).

Dla wielu jest problemem przebaczyć z serca swemu bratu. Serce w języku Biblii nie oznacza uczuć, emocji. Serce w Biblii jest tym, co decyduje o życiu człowieka, wyraża umysł i wolę. Przebaczyć to niekoniecznie zapomnieć - przebaczyć to podjąć taką decyzję: W imię Jezusa - przebaczam. Znakiem przebaczenia będzie modlitwa za winowajcę. Zostawiam rozliczenie Jednemu, który ma prawo do sądu. Jedynemu Sprawiedliwemu. Jednemu, który nam wszystkim długi darował.

Do tego zachęcają nas pierwsze i drugie czytanie. Grzech gniewu i złości jest to świadome i dobrowolne trwanie w złości i w gniewie. Jeżeli nie chciałeś się gniewać, ale wzburzenie było reakcją na zło, na krzywdę, na czyjś grzech, to jest tylko pokusa. Jeżeli nie chcesz się złościć, walczysz z pokusą, to należy ci się medal za waleczność.

O. Stanisław Jarosz OSSPE
za "Niedziela Ogólnopolska" 38/2017

góra

.

góra

.

14 września
PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Z Ewangelii...

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.

Święty Jan pisze swoją ewangelię, mając świadomość tego, że Wniebowstąpienie już się dokonało. W pierwszym wersecie perykopy posługuje się czasem przeszłym, ponieważ całe życie Syna Bożego na Ziemi było już początkiem tej nowej rzeczywistości, chociaż jeszcze nie do końca wypełnionej. W rozmowie z Nikodemem Jezus mówi o "wywyższeniu", które jest podaniem do adoracji. Nie tylko wystawieniem na widok publiczny, ale ukazaniem po to, aby dać znak, przez który każdy może zwrócić się do Boga, jak to miało miejsce z miedzianym wężem na pustyni. Wywyższenie podczas śmierci krzyżowej niewiele ma wspólnego z chwałą. Jednak w perspektywie Wniebowstąpienia, a w takiej pisał właśnie święty Jan, Krzyż staje się zupełnie innym znakiem - już nie haniebnej śmierci, lecz życia wiecznego w blasku chwały Ojca.

R. Mińkowski

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na XXIV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

13.08.2020r.

Przychodzimy do Boga, by wychwalać Go, dziękować Mu i prosić o przebaczenie, którym Bóg nas hojnie obdarza. Otrzymując darowanie, sami musimy przebaczać naszym bliźnim i do tego wzywa nas chrześcijańskie powołanie i nasza obecność na tej najświętszej ofierze.

Kolekta na potrzeby naszej parafii. Za ofiary - Bóg zapłać.

Dzisiaj przypada Dzień Fatimski. Zgodnie z sugestiami Parafian niedzielne obchody fatimskie zmienią kształt. Rozpoczniemy o 18.00 Nieszporami. Później rozważania, Różaniec i procesja z figurą Matki Bożej i relikwiami św. Pastuszków wokół kościoła. Następnie modlitwy przed Najświętszym Sakramentem i błogosławieństwo. Później Msza wieczorna. Serdecznie zapraszamy.

W poniedziałek obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Na Mszach poświęcimy krzyże przyniesione przez wiernych. Zachęcamy do przyozdobienia krzyży przydrożnych. Po Mszy wieczornej spotkanie młodzieży z klas 8 Szkoły Podstawowej, którzy chcą przystąpić do Bierzmowania.

We wtorek wspomnienie Matki Bożej Bolesnej - wieczorem nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

W środę wspominamy św. Korneliusza i Cypriana.

W czwartek o godz. 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.
Zgodnie z prośbą ks. Arcybiskupa, na wieczorną Mszę św. zapraszamy Członków wszystkich wspólnot przyparafialnych. Zapraszamy Członków Żywego Różańca i grup modlitewnych, Radę Parafialną, Domowy Kościół, Oazę, Ministrantów i Dzieci Maryi na Mszę rozesłania. Po Mszy na probostwie spotkanie katechetów.
O godz. 18.00 dla narzeczonych Poradnia Życia Rodzinnego.

W piątek obchodzimy święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski i młodzieży. W tym tygodniu obchodzimy kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.
W związku ze szczególną sytuacją w szkołach na prośbę Dyrekcji zmieniony zostaje termin Mszy szkolnej. O godz. 16.30 spowiedź dla dzieci, a o godz. 16.45 Msza św.

W sobotę Adoracja Najświętszego Sakramentu i Spowiedź św. od godz. 17.30.

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

następny Nr 896

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.