Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 18(896) rok XX 20. września 2020 roku.

Dwudziesta Piąta Niedziela Zwykła - rok A


I czytanie: Iz 55,6-9;
Psalm: Ps 145(144),2-3. 8-9. 17-18;
II czytanie: Flp 1,20c-24. 27a;
Aklamacja: Otwórz, Panie, nasze serca,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego (Dz 16,14b);
Ewangelia: Mt 20,1-16a

.

 
Ewangelia:

Weź, co twoje i odejdź! Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.

góra

.

Iz 55,6-9

Bliskość i wielkość Pana

.
6 Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć,
    wzywajcie Go, dopóki jest blisko!
7 Niechaj bezbożny porzuci swą drogę
    i człowiek nieprawy swoje knowania.
    Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje,
    i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu.
8 Bo myśli moje nie są myślami waszymi
    ani wasze drogi moimi drogami -
    wyrocznia Pana.
9 Bo jak niebiosa górują nad ziemią,
    tak drogi moje - nad waszymi drogami
    i myśli moje - nad myślami waszymi.

góra

.

Rozważanie

Z niedzielnej Ewangelii...
25. Niedziela Zwykła, rok A

"...Zwołaj robotników
i wypłać im należność..."
(Mt 20,8)

Życie nie jest sprawiedliwe. Jedni mają, drudzy nie... To zawsze inni mają więcej, lepiej, jaśniej. To zawsze inni mają szczęście i odpowiednich znajomych. To zawsze innym pomaga Kościół, opieka społeczna, sąsiedzi... Ty musisz każdy grosz zarobić sam...

"...Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy.
Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną?..."

Życie nie jest sprawiedliwe. Jedni mają, drudzy nie... Pogorzelcy dostali nowe mieszkanie. A ty ciągle w tej klitce... Na powodzian zbierali się wszyscy. Mają więcej niż mieli... Bezrobotnym dają za darmo. A ty harujesz... Kościół rozdaje paczki. Ale nie tobie...

"...Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy.
Czy nie o denara umówiłeś się ze mną?..."

I dopiero, gdy coś się przytrafi tobie... Albo twoim bliskim... Kiedy nagle nie masz nic, a potrzebujesz wszystko... Nagle rozumiesz właśnie to: że życie nie jest sprawiedliwe... Ale od tej strony wszystko wygląda inaczej. Już rozumiesz...

"...Weź co twoje i odejdź.
Chcę i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie.
Czemu złym okiem patrzysz, żem ja dobry?..."

Bogumiła Szewczyk
https://rozwazaniabogumily.wordpress.com

Źródło: https://www.katolik.pl/

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

Czy na Mszy Świętej byłeś skupiony czy nieuważny, czy w ubiegłym tygodniu znajdowałeś czas na słowo Boże czy goniłeś tylko za własnymi sprawami, czy jesteś biedny czy bogaty, piękny czy brzydki, czy trzy razy dziennie odmawiasz różaniec czy w ogóle się nie modlisz...

... w czasie Eucharystii sam Bóg przychodzi do ciebie. On sam jest dobrem, jakim zostajesz wynagrodzony. Otworzyłeś się na Niego, przyjąłeś zaproszenie do Jego królestwa. Otrzymujesz więc swoją zapłatę, gdy przyjmujesz Boga.

góra

.

Historia o królestwie niebieskim II

Miejsce, gdzie czas nie jest pieniądzem, gdzie ludzi nie mierzy się według sukcesu ani nie według sukcesu ich wynagradza, gdzie nie każdy otrzymuje tylko to, na co zasługuje, ale też to, czego potrzebuje.

góra

.

Nie chodzi o zapłatę za pracę, ale o nagrodę miłości. A miłości, zwłaszcza miłości Boga do ludzi, nie można mierzyć według sukcesu - to właśnie mówi Jezus w przypowieści o robotnikach w winnicy. Nie możemy zasłużyć na miłość Boga. Musimy ją przyjąć taką Jaką jest - wielką i niezasłużoną.

góra

.

Na szybkie przemyślenia...

Kto potrafi powiedzieć z przekonaniem: "Dla mnie umrzeć to zysk"? Kto potrafi zrozumieć Boga, który tych najmniej zasłużonych przywołuje do siebie jako pierwszych? Słuchając słowa Bożego, szybko przekonujemy się o słuszności słów Izajasza: "Myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami". Prośmy dziś o otwarcie serca, abyśmy mogli pojąć logikę miłości, która całkowicie nas przerasta, a przecież - jak odkryło już tak wielu świętych - jest jedyną odpowiedzią na wszystkie nasze pragnienia.

Mira Majdan

góra

.

Medytacja biblijna
PRACOWNIK OSTATNIEJ GODZINY

Przypowieść o pracownikach najemnych, którzy pracowali w różnym wymiarze, a otrzymali tę samą zapłatę, może nas trochę bulwersować. Z jednej strony trudno nie przyznać, że pracodawca nie popełnił niesprawiedliwości, bo przecież każdemu dał tyle, na ile wcześniej się umówił. A że za jedną godzinę pracy płaci tyle samo, co za wiele godzin, to już jego decyzja, dotycząca jego pieniędzy.

Z drugiej jednak strony pojawia się w nas spontanicznie poczucie, że zapłata powinna być proporcjonalna do pracy, a postawa gospodarza to jakieś fanaberie bogatego. Ta myśl bierze się stąd, że stawiamy się po stronie tych, którzy pracowali najdłużej. Ale wobec Bożej miłości wszyscy, nawet wielcy święci, jesteśmy raczej pracownikami ostatniej godziny. Wszak wiele nam brakuje, by uważać się za najlepszych pracowników winnicy Pańskiej.

Kościół parafialny w Oleszycach - polichromia Eugeniusza Muchy (XX wiek)
fot. Graziako / źródto: niedziela.pl

Święci, którzy trudzili się pełniąc Boże dzieła, wcale nie uważali się za godniejszych większej zapłaty. Co więcej, pragnęli upodobnić się do Chrystusa odrzuconego i ukrzyżowanego. Wiedzieli, że ostatecznie są sługami nieużytecznymi i nie mają się czym chełpić, i że chwała należy się Bogu. Paweł Apostoł stwierdza: "Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, czy to przez śmierć". Mistrzowie duchowi, jak Tomasz a Kempis w "O naśladowaniu Chrystusa", radzą, by nie tracić czasu na porównywanie się z innymi. Lepiej skoncentrować się na tym, by jak najlepiej zrobić to, co mam do zrobienia. Z porównywania rodzi się niepokój serca, szemranie, zawiść. Jeśli już chcemy się porównywać, to porównujmy się do Jezusa Chrystusa. A wtedy poczujemy się mali i słabi. Ale też ucieszmy się, że Bóg także dla nas, choć na to nie zasługujemy, przygotował denara życia wiecznego. Cieszmy się ponadto, że inni też są wezwani do życia wiecznego. Módlmy się za zatwardziałych grzeszników, by zdążyli, choćby w ostatniej sekundzie, otworzyć się na Boże miłosierdzie.

Prorok Izajasz naucza, że Bóg jest hojny w przebaczaniu, że czeka cierpliwie, aby bezbożny porzucił swą drogę. Kościół naucza, że wieczne potępienie jest realną możliwością. Ale jednocześnie o nikim nie wypowiada się, że na pewno został potępiony. Nawet o największych zbrodniarzach. Niekiedy musimy potępić konkretne czyny, postawy i słowa, ale ostateczny sąd nad człowiekiem pozostawmy Bogu. Bo myśli Boże - jak powiada prorok - górują nieskończenie nad naszymi myślami. Nasze widzenie jest ograniczone. A Bóg zna wszystkie aspekty każdej sprawy i dlatego jest dobrym i sprawiedliwym Sędzią.

O. Dariusz Kowalczyk SJ za
"Niedziela Ogólnopolska" 39/2017

góra

.

góra

.

23 września
Św. Pio z Pietrelciny

Z listów św. Pio z Pietrelciny, prezbitera:

Kamienie wiecznej budowli

Boski Budowniczy poprzez ustawiczne ciosy zbawczego dłuta i dokładne wygładzanie stara się przygotować kamienie, z których wznosi wieczną budowlę, jak śpiewa najłaskawsza Matka nasza, święty Kościół katolicki w hymnie brewiarzowym na poświęcenie kościoła. I tak jest naprawdę.

Każda dusza przeznaczona do wiecznej chwały może nazwać siebie w sposób najwłaściwszy kamieniem przygotowywanym do wzniesienia wiecznej budowli. Obowiązkiem budowniczego, chcącego jak najlepiej wznieść świątynię, jest przede wszystkim wygładzenie kamieni, które mają ją tworzyć. Osiąga on to poprzez ciosy młota i dłuta. Tak również postępuje Ojciec niebieski z wybranymi duszami, które już od zawsze, dzięki Jego najwyższej mądrości i opatrzności, zostały przeznaczone do wzniesienia wiecznej budowli.

Dusza zaś przygotowana do królowania wraz z Chrystusem w niebieskiej chwale winna być wygładzona uderzeniami młota i dłuta, którymi posługuje się Boski Budowniczy, aby przygotować kamienie, czyli wybrane dusze. A czym są owe ciosy młota i dłuta? Są to ciemności, moja siostro, obawy, pokusy, boleści duszy i duchowe lęki, zdradzające jakąś chorobę, oraz udręki ciała.

Dziękujcie zatem nieskończonej dobroci wiekuistego Ojca, który w ten sposób traktuje duszę waszą przeznaczoną do zbawienia. Dlaczegóż się nie chlubić z tych dobrodziejstw najlepszego ze wszystkich ojców? Otwórzcie serce owemu niebieskiemu Lekarzowi dusz i powierzcie się całkowicie z pełną ufnością Jego najświętszym ramionom: On was traktuje jako wybranych, abyście szli tuż za Jezusem na wzgórze Kalwarii. Ja z radością i wewnętrznym wzruszeniem będę patrzył, w jaki sposób zadziała w was łaska.

Nie wątpcie, że wszystko, co spotkało wasze dusze, zrządził Pan. Nie lękajcie się tak bardzo popadnięcia w zło, czyli znieważenia Boga. Niech wam wystarczy świadomość, że w całym biegu waszego życia nigdy nie obraziliście Pana, który, owszem, coraz to bardziej jest uwielbiany.

Jeżeli ten najłaskawszy Oblubieniec waszej duszy ukrywa się, czyni to nie dlatego, jak sądzicie, że chciałby was ukarać za wasze niewierności, lecz dlatego, iż coraz bardziej próbuje On wierność i stałość waszą. Chce On jednocześnie dokładniej oczyścić waszą duszę z drobnych przywiązań uczuciowych, które są niewidoczne dla oczu ciała; myślę o tych przywiązaniach i winach, od których nawet człowiek sprawiedliwy nie jest wolny. Mówi bowiem Pismo Święte: "Prawy siedmiokroć upadnie".

I wierzcie mi, że gdybym nie wiedział, iż tak bardzo cierpicie, cieszyłbym się mniej, ponieważ rozumiałbym, że Pan dał wam mniej pereł... Odrzućcie, jako pokusy, nieprzyjazne wątpliwości... Odrzućcie też wahania, które odnoszą się do sposobu waszego życia, mianowicie, że nie słyszycie Bożych wezwań i opieracie się słodkim zachętom Oblubieńca. Wszystko to nie pochodzi od dobrego ducha, lecz od złego. Są to diabelskie sztuczki, które zmierzają do tego, abyście odeszli od doskonałości lub przynajmniej opóźnili się w drodze do niej. Nie gaście ducha!

A kiedy Jezus się objawia, dziękujcie Mu; jeśli się ukrywa, to też Mu dziękujcie: wszystko to są rozkosze miłości. Pragnę, abyście wraz z Jezusem na krzyżu oddali ducha i wraz z Nim wykrzyknęli: "Wykonało się".

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na XXV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

20.09.2020r.

Zostaliśmy zaproszeni do winnicy Bożej - Kościoła. Przez swoją pracę, życie rodzinne, życie społeczne mamy wypełniać powołanie chrześcijańskie. Dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Pamiętamy w modlitwie o wszystkich odpowiedzialnych za przekazywanie informacji. 2020r.; 2019; 2018r.; 2017r.; 2016r.; 2015r.; 2014r.; 2013r.; 2012r.; 2011r.; 2010r.; 2009r.; 2008r.; 2007; 2006;

Kolekta przeznaczona jest na potrzeby Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Za ofiary składamy Bóg zapłać.

Zapraszamy na Nieszpory niedzielne na godz. 16.00.

W poniedziałek obchodzimy święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty
17.00 zapraszamy na religię z przygotowaniem do Wczesnej Komunii św. dla 5 i 6-latków.

We wtorek Czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy zapraszamy na Mszę wieczorną i nabożeństwo.

W środę wspominamy św. O. Pio z Pietrelciny.

W czwartek
17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi
18.45 próba dla dzieci klas IV wraz z rodzicami przed I Komunią św.

W piątek
16.30 spowiedź św. dla dzieci,
16.45 Msza św. szkolna.
21.00 Nocna Adoracja Wynagradzająca.

W sobotę imieniny obchodzi ks. Abp Senior Damian Zimoń. Polecamy go pamięci modlitewnej.
10.00 spowiedzi św. dla dzieci przed I Komunią św.
17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi

W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 9.30 duża grupa dzieci przystąpi do I Komunii św. W związku z sytuacją epidemiczną bardzo prosimy, by na tę Mszę św. przyszły tylko rodziny i osoby związane z uroczystością. Wszystkich innych zapraszamy na inne Msze.

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

następny Nr 897

"PARAFIANIN" Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie Śląskiej
Redaguje: Mirosław Riedel. W numerze wykorzystano rozważania i grafikę pochodzącą z miesięcznika "image" pod redakcją referatu Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie.

.