Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 23h(901h) rok XXI 20. grudnia 2020 roku.

Czwarta Niedziela Adwentu - rok B

I czytanie: 2Sm 7,1-5. 8b-12. 14a. 16;
Psalm: 89,2-5. 27. 29;
II czytanie: Rz 16,25-27;
Aklamacja: Oto ja służebnica Pańska,
niech mi się stanie według twego słowa (Łk 1,38);
Ewangelia: Łk 1,26-38;
Pieśni: 701.1; W: 18; Pd: 19, 42; K: 214, 283; U: 299; Z: 27, 33


Swoi jednak Go nie przyjęli!

góra

.

 
Ewangelia:

Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus.

góra

.

2Sm 7,1-5. 8b-12. 14a. 16

Dom Boży i pałac Dawida

1 Gdy król zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił wokoło wszystkich jego wrogów, 2 rzekł król do proroka Natana: "Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie". 3 Natan powiedział do króla: "Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą". 4 Lecz tej samej nocy Pan skierował do Natana następujące słowa: 5 "Idź i powiedz mojemu słudze, Dawidowi: To mówi Pan: Czy ty zbudujesz Mi dom na mieszkanie?

8b Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. 9 I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. 10 Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej, a ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. 11 Od czasu kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że ci zbuduje dom. 12 Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo.

14 Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem.

16 Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki".

góra

.

Ludzie myślą w czasie, Bóg myśli w miłości.
Dla nas, ludzi, Boże Narodzenie było 2000 lat temu.
Dla Boga Boże Narodzenie jest teraz.
U Boga nie ma przeszłości i przyszłości, wczoraj i jutro.
U Boga jest zawsze teraz.
Rodzący się w ciele, powracający w chwale, kochający dar: teraz.
Uroczystość Bożego Narodzenia objawia istotę samego Boga.
Parafianin Nr 46(229) grudzień 2005 roku.

góra

.

góra

.

Człowiek pyta:

Czemuż to Pan tak uczynił tej ziemi?
Dlaczego ten żar gniewu?
(Pwt 29,23)

* * *

Na czym polega żal za grzechy? Czym on jest? To boleść duszy i świadome obrzydzenie popełnionych grzechów; obrzydzenie, któremu towarzyszy mocne postanowienie, żeby do tych grzechów nigdy więcej nie wracać. Jest on niezbędnie potrzebny do uzyskania przebaczenia!

św. Jan Maria Vianney, 
O zadośćuczynieniu, pokucie i umartwieniu

* * *

NIEUFNOŚĆ

Obraża Niebo podła i nieufna tłuszcza,
Co wzywa Boga, lecz się na Boga nie spuszcza.

Adam Mickiewicz

* * *

Spisz testament i powiedz spadkobiercy, gdzie go trzymasz.

H. Jackson Brown, Jr. "Mały poradnik życia"

Źródło: https://www.katolik.pl/

góra

.

Niedziela, 20 grudnia 2020
IV NIEDZIELA ADWENTU B

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Pragniemy Ciebie, jak ziemia spalona
Przez żar słoneczny spragniona jest deszczu,
By ją nasycił i plonem obdarzył
Nowego życia.

2 Szukamy Ciebie, jak łania dążąca
Do chłodnej wody przejrzystych strumieni,
By się napoić i siły odzyskać
Na dalszą drogę.

3 Czekamy, Panie, na Twe narodzenie,
Jak nocne straże na świt oczekują;
Łakniemy Ciebie, jak człowiek zgłodniały
Pożąda chleba.

4 Baranku Boży, posłany przez Ojca,
Byś swoją śmiercią odkupił grzeszników,
Nie zwlekaj dłużej, lecz przyjdź i zamieszkaj
W człowieczych sercach.

5 Nadziejo świata i Nowe Przymierze,
Emmanuelu odwiecznej miłości,
Niech Tobie z Ojcem i Duchem płomiennym
Rozbrzmiewa chwała. Amen.

góra

.

II CZYTANIE

Kazanie św. Bernarda, opata, ku czci Najświętszej Maryi Panny
(Kazanie 4, 8-9)

Cały świat oczekuje odpowiedzi Maryi

Zakładki: 1. 2. 3. 4.

Usłyszałaś, Dziewico, że poczniesz i porodzisz Syna; usłyszałaś, że stanie się to nie za sprawą człowieka, ale z Ducha Świętego. Wyczekuje anioł na odpowiedź, bo trzeba mu już było powrócić do Boga, który go posłał. Oczekujemy i my, o Pani, na słowo zmiłowania, nieszczęśni i przygnieceni wyrokiem potępienia.

Oto jest Ci ofiarowana cena naszego zbawienia: jeśli się zgodzisz, natychmiast będziemy wyzwoleni. Wszyscy zostaliśmy powołani do życia przez odwieczne Słowo Boże, a musimy umierać. Dzięki Twemu słowu mamy zostać odnowieni i przywróceni życiu.

Błaga Cię o to, Panno litościwa, nieszczęsny Adam wygnany z raju razem z nieszczęśliwym swoim potomstwem; błaga Cię Abraham, błaga i Dawid. O to się dopominają wszyscy pozostali święci ojcowie, którzy byli Twoimi przodkami, bo i oni mieszkają jeszcze w cieniu śmierci i mroku. Tego wyczekuje cały świat, do stóp Twoich się ścielący.

I słusznie, ponieważ na Twoich ustach zawisło pocieszenie nieszczęśliwych, odkupienie niewolników, wyzwolenie skazańców; słowem, zbawienie wszystkich synów Adama, całego ludzkiego plemienia, które jest i Twoim plemieniem.

Odpowiedz więc, Dziewico, co prędzej, odpowiedz aniołowi i nie zwlekaj; odpowiedz mu, a przez niego i Panu. Wyrzeknij słowo i przyjmij Słowo; wypowiedz swoje i pocznij Boże; rzeknij słowo, które przemija, a posiądź to, które jest wiekuiste.

Czemu się ociągasz? I czemu się lękasz? Uwierz, wyznaj i przyjmij. Niech pokora nabierze śmiałości, a powściągliwość ufności. Choć nie przystoi, aby dziewica, będąc niewinną, zapomniała o roztropności, to jednak tutaj, Dziewico roztropna, nie lękaj się śmiałości. Miła jest powściągliwość milczenia, lecz teraz bardziej konieczne jest słowo zmiłowania.

O błogosławiona Dziewico! Otwórz Twoje serce dla wiary, usta wyznaniu, a łono Zbawicielowi. Oto upragniony przez wszystkie narody stoi z zewnątrz i kołacze do drzwi Twoich. Jeśli zaś Cię minie, bo się ociągasz, znów zaczniesz, bolejąc, szukać Tego, którego miłuje dusza Twoja. Powstań więc, pobiegnij i otwórz. Powstań przez wiarę, pobiegnij przez oddanie, otwórz przez wyznanie. "Oto, mówi Maryja, ja, służebnica Pańska; niech mi się stanie według słowa twego".

RESPONSORIUM
(por. Łk 1,31. 42)

W. Dziewico Maryjo, + przyjmij słowo, które Bóg Ci przekazuje za pośrednictwem anioła. / Oto poczniesz i porodzisz Boga-Człowieka, * I będziesz nazwana błogosławioną między wszystkimi niewiastami.

K. Chociaż poczniesz Syna, pozostaniesz Dziewicą. Staniesz się brzemienna, ale będziesz na zawsze Matką nienaruszoną. W. I będziesz nazwana błogosławioną między wszystkimi niewiastami.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, + prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, * abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na IV Niedzielę Adwentu

20.12.2020r.

Tylko Bóg może dać człowiekowi prawdziwą radość. W czasie Eucharystii spotykamy się z Nim, a On przychodzi do nas i obdarza nas swoją radością, która dźwiga nas z naszych smutków.

Kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszego kościoła.
Za ofiary składamy Bóg zapłać.

W poniedziałek, wtorek i środę spowiedź
od 7.30 do 09.30, od 16.00 do 18.00.
W środę dodatkowo od 19.00 do 21.00.
Dzisiaj nie spowiadamy w czasie Mszy św.

W czwartek - Wigilia.
Spowiedź od 7.30 do 11.00 i od 13.00 do 15.00.
Pasterka o godz. 22.00, o 23.00 i o 24.00.
Niestety wszystkie zaproszenia rozeszły się bardzo szybko i nie mamy więcej możliwości.
Kolekta na Pasterce przeznaczona jest na Fundusz Obrony Życia.

W piątek Uroczystość Bożego Narodzenia.
Pierwsza Msza św. O godz. 8.00.
Zapraszamy na Nieszpory Kolędowe o godz. 16.00

W sobotę - II dzień Świąt - św. Szczepana - pierwszego męczennika.
Msze św. o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00 i 12.15. Nie ma Nieszporów. Kolekta w tym dniu na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego.

W przyszłą niedzielę obchodzimy święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Jest to szczególne święto wszystkich rodzin chrześcijańskich. Zapraszamy do rodzinnego przeżycia Mszy św.

Od poniedziałku 28 grudnia w naszym kościele będą sprawowane Msze św. kolędowe w intencji Parafian - Mieszkańców poszczególnych ulic i bloków, o Boże błogosławieństwo i opiekę M.B. Różańcowej na cały nowy rok. Szczegółowy plan jest wypisany w gazetce, w gablotce i na stronie internetowej. Obecność jest dobrowolna. W czasie Mszy św. będzie można - również dobrowolnie - złożyć ofiarę na potrzeby naszej parafii.

W kancelarii do nabycia opłatki i świece wigilijne.

Kancelaria parafialna czynna tylko rano w poniedziałek, wtorek i środę. Pamiętajmy, aby w nowym roku zamówić sobie Mszę św. w intencjach dziękczynno - błagalnych i za zmarłych.

Msze św. kolędowe w intencji parafian

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

następny Nr 901i

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.