.

"Jestem światłością świata"

Anioł Pański z
Ojcem Świętym Franciszkiem
22 marca 2020r.

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5.

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

W centrum liturgii tej czwartej niedzieli Wielkiego Postu znajduje się temat światła. Ewangelia (por. J 9,1-41) opowiada o człowieku niewidomym od urodzenia, któremu Jezus daje wzrok. Ten cudowny znak jest potwierdzeniem stwierdzenia Pana Jezusa, który mówi o sobie: "Jestem światłością świata" (J 9,5), światłem, które rozjaśnia nasze ciemności. Dokonuje oświecenia na dwóch poziomach: fizycznym i duchowym: niewidomy najpierw otrzymuje przejrzenie oczu, a następnie zostaje doprowadzony do wiary w "Syna Człowieczego" (J 9,35), czyli w Jezusa. Cuda, jakie On czyni nie są spektakularnymi gestami, ale mają na celu doprowadzenie do wiary poprzez proces przemiany wewnętrznej.

Faryzeusze i uczeni w Prawie uparcie odmawiają przyznania, że to cud i zadają uzdrowionemu człowiekowi podstępne pytania. Ale odpiera je mocą faktów: "Jedno wiem: byłem niewidomy, a teraz widzę" (J 9,25). Pomiędzy nieufnością a wrogością otaczających go osób i przesłuchujących go niedowiarków pokonuje on drogę, która stopniowo prowadzi go do odkrycia tożsamości Tego, który otworzył mu oczy i do wyznania wiary w Niego. Na początku uważał Go za proroka (por. J 9,17); następnie uznał za tego, który pochodzi od Boga (por. J 9,33); w końcu przyjął Go jako Mesjasza i oddał Mu pokłon (por. J 9,36-38). Zrozumiał, że dając mu wzrok, Jezus "objawił dzieła Boże" (por. J 9,3).

Obyśmy i my również mieli to doświadczenie! Za pomocą światła wiary niewidomy odkrywa swoją nową tożsamość. Jest teraz "nowym stworzeniem", zdolnym do postrzegania swojego życia i otaczającego go świata w nowym świetle, ponieważ wszedł w komunię z Chrystusem. Nie jest już żebrakiem usuniętym przez wspólnotę na margines; nie jest już niewolnikiem utraty wzroku i uprzedzeń. Jego droga oświecenia jest metaforą procesu wyzwolenia z grzechu, do którego jesteśmy powołani. Grzech jest jak ciemna zasłona, która zakrywa naszą twarz i uniemożliwia nam wyraźne postrzeganie siebie i świata: Przebaczenie Pana usuwa tę zasłonę cienia i ciemności, przywracając nam nowe światło. Niech przeżywany przez nas Wielki Post będzie okresem stosownym i cennym, byśmy zbliżyli się do Pana, prosząc Go o Jego miłosierdzie, w różnych formach, jakie proponuje nam Matka Kościół.

Uzdrowiony niewidomy, który widzi teraz zarówno oczyma ciała, jak i oczyma duszy, jest obrazem każdego ochrzczonego, który zanurzony w łasce został wyrwany z ciemności i umieszczony w świetle wiary. Ale nie wystarczy przyjąć światła, trzeba stać się światłem. Każdy z nas jest wezwany do przyjęcia Bożego światła, aby ukazać je całym swym życiem. Św. Paweł przypomina nam dzisiaj: "Postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda" (Ef 5,8-9). Ziarno nowego życia umieszczone w nas we chrzcie jest jak iskra ognia, który oczyszcza przede wszystkim nas, spalając zło, które mamy w sercach, i pozwala nam jaśnieć i oświecać.

Niech Najświętsza Maryja Panna pomaga nam naśladować niewidomego z Ewangelii, abyśmy mogli zostali zalani światłem Chrystusa i wyruszyli z Nim drogą zbawienia.

po modlitwie Anioł Pański

Drodzy bracia i siostry,

W tych dniach próby, kiedy ludzkość drży z powodu zagrożenia pandemią, chciałbym zaproponować wszystkim chrześcijanom wspólne wzniesienie głosu do Boga. Zachęcam wszystkich zwierzchników Kościołów i przywódców wszystkich wspólnot chrześcijańskich, a także wszystkich chrześcijan różnych wyznań, aby błagali Boga Najwyższego i Wszechmogącego odmawiając jednocześnie modlitwę, której nauczył nas Jezus Chrystus.

Dlatego zachęcam wszystkich do odmówienia "Ojcze nasz" w środę 25 marca w południe. W dniu, w którym wielu chrześcijan upamiętnia Zwiastowanie Dziewicy Maryi Wcielenie Słowa, oby Pan wysłuchał jednomyślnej modlitwy wszystkich swoich uczniów, którzy przygotowują się na świętowanie zwycięstwa Zmartwychwstałego Chrystusa.

Z tą samą intencją w piątek 27 marca o godz. 18.00 poprowadzę modlitwę na dziedzińcu Bazyliki św. Piotra. Już teraz zapraszam wszystkich do duchowego w niej udziału za pośrednictwem środków przekazu. Będziemy słuchali Słowa Bożego, wzniesiemy nasze błagania, będziemy adorowali Najświętszy Sakrament, którym na koniec udzielę błogosławieństwa Urbi et Orbi, a do którego będzie dołączona możliwość otrzymania odpustu zupełnego.

Chcemy odpowiedzieć na pandemię wirusa pandemią modlitwy, współczucia, czułości. Trwajmy zjednoczeni. Sprawmy, aby osoby najbardziej samotne i najbardziej doświadczone odczuły naszą bliskość.

Życzę wszystkim dobrej niedzieli. Nie zapomnijcie za mnie się modlić. Smacznego obiadu i do zobaczenia.

Papież Franciszek
22 marca 2020r.

Tłumaczenie: Radio watykańskie
Źródło: Radio Maryja

.

o miłosierdzie dla ludzkości

Anioł Pański z
Ojcem Świętym Franciszkiem
25 marca 2020r.

Zakładki: 1. 2.

Drodzy bracia i siostry,

Dzisiaj my, wszyscy chrześcijanie świata wyznaczyliśmy sobie spotkanie, by wspólnie odmówić "Ojcze nasz", modlitwę, której nauczał nas Jezus. Jako dzieci pełne ufności zwracamy się do Ojca. Czynimy to codziennie, kilka razy dziennie; ale w tej chwili chcemy błagać o miłosierdzie dla ludzkości tak ciężko doświadczonej pandemią koronawirusa. I czynimy to razem, chrześcijanie wszystkich Kościołów i wspólnot, wszystkich tradycji, każdego wieku, języka i narodu.

Módlmy się za chorych i ich rodziny; za pracowników służby zdrowia i tych, którzy im pomagają; za władze państwowe, służby porządkowe i wolontariuszy; za służby naszych wspólnot.

Dzisiaj wielu z nas świętuje tajemnicę Wcielenia Słowa w łonie Dziewicy Maryi, gdy w Jej "Oto jestem", pokornym i całkowitym, odzwierciedlone jest również "Oto jestem" Syna Bożego. My również z pełnym zaufaniem oddajemy się w ręce Boga i jednym sercem i jedną duszą módlmy się: Pater noster.

Papież Franciszek
25 marca 2020r.

Tłumaczenie: Radio watykańskie
Źródło: Radio Maryja

Papież Franciszek

.