.

Przypisy:

[1.]  Por. Przesłanie wideo z okazji 75. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (25 września 2020).
[2.]  Por. Enc. Laudato si' (24 maja 2015), 67.
[3.]  Por. "Braterstwo podstawą i drogą do pokoju", Orędzie na 47. Światowy Dzień Pokoju 2014 (8 grudnia 2013), 2.
[4.]  Enc. Laudato si' (24 maja 2015), 70.
[5.]  PAPIESKA RADA IUSTITIA ET PAX, Kompendium nauki społecznej Kościoła, n. 488.
[6.]  De officiis, 1, 28, 132: PL 16, 67; Obowiązki duchownych, I, 28, 132: przekł. Kazimierz Abgarowicz, Warszawa 1967, s. 66.
[7.]  K. BIHLMEYER, Historia Kościoła, t. I, Warszawa 1971, s. 375.
[8.] Przemówienie z okazji 50. rocznicy ogłoszenia encykliki "Populorum progressio" (4 kwietnia 2017); w: L'Osservatore Romano, wyd. polskie,n. 5 (392)/2017, s. 34.
[9.]  Przesłanie na 22. sesję Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) - COP22 (10 listopada 2016);por. TAVOLO INTERDICASTERIALE DELLA SANTA SEDE SULL'ECOLOGIA INTEGRALE, In cammino per la cura della casa comune. A cinque anni dalla "Laudato si'", LEV, 31 maja 2020.
[10.]  SOBÓR WAT. II, Konst. duszp. Gaudium et spes, 26.
[11.] Modlitwa na placu św. Piotra o ustanie pandemii (27 marca 2020): L'Osservatore Romano, wyd. polskie. n.4 (421)/2020, s. 4.
[12.] Tamże.
[13.]  Enc. Enc. Fratelli tutti (3 października 2020), 8. 153.
[14.]  ŚW. JAN PAWEŁ II,Enc. Sollicitudo rei socialis (30 grudnia 1987), 38.
[15.]  Enc. Laudato si' (24 maja 2015), 91.
[16.] KONFERENCJA EPISKOPATU REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ, List pasterski Sobre la relación del hombre con la naturaleza (21 stycznia 1987), por. Enc. Laudato si' (24 maja 2015), 92.
[17.]  Enc. Fratelli tutti (3 października 2020), 125.
[18.] Enc. Fratelli tutti 29.
[19.]  Por. Przesłanie do uczestników międzynarodowej konferencji poświęconej prawom człowieka we współczesnym świecie (Rzym, 10-11 grudnia 2018): L'Osservatore Romano, wyd. polskie, n. 1 (409)/2019, s. 25-26.
[20.] Por. Przesłanie na konferencję ONZ zwołaną w celu wynegocjowania wiążącego prawnie instrumentu zakazującego broni jądrowej, co miałoby doprowadzić do jej całkowitego wyeliminowania (23 marca 2017).
[21.] Przesłanie wideo z okazji Światowego Dnia Żywności 2020 (16 października 2020).
[22.]  Por. BENEDYKT XVI, "Wychowanie młodzieży do sprawiedliwości i pokoju", Orędzie na 45. Światowy Dzień Pokoju 2012 (8 grudnia 2011),2; "Przezwycięż obojętność i zyskaj pokój", Orędzie na 49. Światowy Dzień Pokoju 2016 (8 grudnia 2015), 6.
[23.]  Przemówienie do deputowanych i senatorów Ugandy (Kampala,1 sierpnia 1969).
[24.]  Przesłanie na inaugurację Paktu Wychowawczego (12 września 2019).
[25.]  Enc. Fratelli tutti (3 października 2020), 225.
[26.]  Por. Enc. Fratelli tutti 64.
[27.] Enc. Fratelli tutti 96; por. Orędzie na 47. Światowy Dzień Pokoju 2014 (8 grudnia 2013), 1: L'Osservatore Romano, wyd. polskie, n. 1 (358)/2014, s. 4.

Źródło: http://www.vatican.va/

Watykan, 8 grudnia 2019r. 

Franciszek

góra

.

Papież Franciszek

.