.

Dokumenty Papieskie

Komunikat

Przesłanie Ojca Świętego Franciszka
na 105 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy
Niedziela 8.09.2019r.

Zakładki: 1.

.

Następny Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy
w Kościele będzie 8.09.2019r.

Kościół katolicki będzie obchodził Światowy Dzień Uchodźców i Migrantów w przyszłości w drugą niedzielę września. Ogłosił to papież Franciszek podczas modlitwy Anioł Pański w niedzielę na placu św. Piotra.
Przeniesienie zostało dokonane z "powodów pastoralnych", powiedział Papież. Kolejny Światowy Dzień Uchodźców i Migrantów odbędzie się 8 września 2019 r.

Jak dotąd, Katolicki Światowy Dzień Uchodźcy odbywał się 19 stycznia, chociaż Franciszek ogłaszał go na niedzielę przed tą datą, tak jak to miało miejsce w ciągu ostatnich dwóch lat. Papież Franciszek uważa, że będzie to lepsza data. Dzień ten po raz pierwszy ogłosił papież Benedykt XIV w 1914 roku. Następny zatem odbędzie się 2019 roku po raz 105.

Źródło: Za: KAI, 14.01.2019

góra

Papież Franciszek

.