Encyklika: Laudato Si - troska o wspólny dom

DOKUMENTY PAPIESKIE

.

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74.

.

Encyklika ojca świętego Franciszka
Laudato Si
troska o wspólny dom

SPIS TREŚCI

Laudato si', mi' Signore [1. 2.]
Nic ze spraw tego świata nie jest nam obojętne [3. 4. 5. 6.]
Zjednoczeni wspólną troską [7. 8. 9.]
Święty Franciszek z Asyżu [10. 11. 12.]
Moje wezwanie [13. 14. 15. 16.]

Rozdział pierwszy
CO SIĘ DZIEJE W NASZYM DOMU
[17. 18. 19.]
I. Zanieczyszczenie i globalne ocieplenie
Zanieczyszczenia, odpady i kultura odrzucenia
[20. 21. 22.]
Klimat jako dobro wspólne [23. 24. 25. 26.]
II. Kwestia wody [27. 28. 29. 30. 31.]
III. Zatracenie różnorodności biologicznej
[32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.]
IV. Pogorszenie jakości życia i upadek społeczny [43. 44. 45. 46. 47.]
V. Globalna niesprawiedliwość [48. 49. 50. 51. 52.]
VI. Słabość reakcji [53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.]
VII. Zróżnicowanie opinii [60. 61.]

Rozdział drugi
EWANGELIA STWORZENIA
[62.]
I. Światło, które daje wiara [63. 64.]
II. Mądrość opisów biblijnych [65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.]
III. Tajemnica wszechświata [76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83.]
IV. Orędzie każdego bytu w harmonii całego stworzenia [84. 85. 86. 87. 88.]
V. Powszechna komunia [89. 90. 91. 92.]
VI. Powszechne przeznaczenie dóbr [93. 94. 95.]
VII. Spojrzenie Jezusa [96. 97. 98. 99. 100.]

Rozdział trzeci
LUDZKI PIERWIASTEK KRYZYSU EKOLOGICZNEGO
[101.]
I. Technologia: kreatywność i władza [102. 103. 104. 105.]
II. Globalizacja paradygmatu technokratycznego [106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114.]
III. Kryzys i konsekwencje współczesnego antropocentryzmu [115. 116. 117. 118. 119. 120. 121.]
Relatywizm praktyczny [122. 123.]
Konieczność obrony pracy [124. 125. 126. 127. 128. 129.]
Innowacje biologiczne wynikające z badań naukowych [130. 131. 132. 133. 134. 135. 136.]

Rozdział czwarty
EKOLOGIA INTEGRALNA
[137]
I. Ekologia środowiskowa, gospodarcza i społeczna [138. 139. 140. 141. 142.]
II. Ekologia kulturowa [143. 144. 145. 146.]
III. Ludzka ekologia życia codziennego [147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155.]
IV. Zasada dobra wspólnego [156. 157. 158.]
V. Sprawiedliwość między pokoleniami [159. 160. 161. 162.]

Rozdział piąty
WYTYCZNE I DZIAŁANIA
[163]
I. Dialog na temat środowiska w polityce międzynarodowej [164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175.]
II. Dialog zmierzający ku nowej polityce w wymiarze ogólnonarodowym i
lokalnym
[176. 177. 178. 179. 180. 181.]
III. Dialog i transparencja w procesach decyzyjnych [182. 183. 184. 185. 186. 187. 188.]
IV. Dialog polityki i ekonomii na rzecz pełni człowieczeństwa [189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198.]
V. Religie w dialogu z nauką [199. 200. 201.]

Rozdział szósty
EDUKACJA I DUCHOWOŚĆ EKOLOGICZNA
[202]
I. Postawić na inny styl życia [203. 204. 205. 206. 207. 208.]
II. Wychowywanie do przymierza między ludzkością a środowiskiem [209. 210. 211. 212. 213. 214. 215.]
III. Nawrócenie ekologiczne [216. 217. 218. 219. 220. 221.]
IV. Radość i pokój [222. 223. 224. 225. 226. 227.]
V. Miłość obywatelska i polityczna [228. 229. 230. 231. 232.]
VI. Znaki sakramentalne i świąteczny odpoczynek [233. 234. 235. 236. 237.]
VII. Trójca Święta i relacja między stworzeniami [238. 239. 240.]
VIII. Królowa całego stworzenia [241. 242.]
IX. Ponad słońcem [243. 244. 245.]
Modlitwa za naszą ziemię
Chrześcijańska modlitwa wraz ze stworzeniem

Przypisy

Treść Encykliki

Źródło: Radio Maryja

<< do Franciszek
.

.