Przypisy: Laudato Si - Encyklika papieża Franciszka

[121] Katecheza (15 kwietnia 2015): L'Osservatore Romano, 16 kwietnia 2015, s. 8; wyd. polskie, n. 5/2015, s. 45.

[122] SOBÓR WAT. II, Konst. duszpast. Gaudium et spes, 26.

[123] Por. 186-201: AAS 105 (2013), 1098-1105.

[124] KONFERENCJA EPISKOPATU PORTUGALII: List pasterski Responsabilidade solidária pelo bem comum (15 listopada 2003), 20.

[125] BENEDYKT XVI, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2010, 8: AAS 102 (2010), 45; L'Osservatore Romano, wyd. polskie, n. 1/2010, s. 6.

[126] Deklaracja z Rio o środowisku i rozwoju, Río de Janeiro (14 czerwca 1992), Zasada 1.

[127] KONFERENCJA EPISKOPATU BOLIWII, List pasterski o środowisku i ludzkim rozwoju w Boliwii: El universo, don de Dios para la vida (2012), 86.

[128] PAPIESKA RADA "IUSTIA ET PAX", Energia, Giustizia e Pace, IV, 1, Citt? del Vaticano (2013), 56.

[129] BENEDYKT XVI, Enc. Caritas in veritate (29 czerwca 2009), 67: AAS 101 (2009), 700.

[130] Adhort. apost. Evangelii gaudium (24 listopada 2013), 222: AAS 105 (2013), 1111.

[131] PAPIESKA RADA "IUSTIA ET PAX", Kompendium nauki społecznej Kościoła, 469.

[132] Deklaracja z Rio o środowisku i rozwoju, Río de Janeiro (14 czerwca 1992), Zasada 15.

[133] Por. KONFERENCJA EPISKOPATU MEKSYKU, KOMISJA DS. DUSZPASTERSTWA SPOŁECZNEGO, Jesucristo, vida y esperanza de los indígenas y campesinos (15 stycznia 2008).

[134] PAPIESKA RADA "IUSTIA ET PAX", Kompendium nauki społecznej Kościoła, 470.

[135] Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2010, 9: AAS 102 (2010), 46; L'Osservatore Romano, wyd. polskie, n. 1/2010, s. 6.

[136] Tamże.

[137] Tamże, 5.

[138] BENEDYKT XVI, Enc. Caritas in veritate (29 czerwca 2009), 50: AAS 101 (2009), 686.

[139] Adhort. apost. Evangelii gaudium (24 listopada 2013), 209: AAS 105 (2013), 1107.

[140] Adhort. apost. Evangelii gaudium (24 listopada 2013), 228.

[141] Por. Enc. Lumen fidei (29 czerwca 2013), 34: AAS 105 (2013), 577: {{Światłu wiary, ze względu na to, że jest ono związane z prawdą miłości, nie jest obcy świat materialny, ponieważ miłość przeżywa się zawsze w ciele i duszy; światło wiary jest światłem wcielonym, mającym źródło w świetlanym życiu Jezusa. Oświeca ono również materię, ufa w jej ład, wie, że w niej otwiera się coraz szersza droga harmonii i zrozumienia. Tym samym wiara wywiera dobroczynny wpływ na spojrzenie nauki: zaprasza ona uczonego, by pozostał otwarty na rzeczywistość z całym jej niewyczerpanym bogactwem. Wiara pobudza zmysł krytyczny, ponieważ nie pozwala, by badania zadowalały się swymi formułami, i pomaga im zrozumieć, że natura jest zawsze większa. Zachęcając do zdumienia wobec tajemnicy stworzenia, wiara poszerza horyzonty rozumu, by lepiej oświecić świat odsłaniający się przed badaniami naukowymi}}.

[142] Adhort. apost. Evangelii gaudium (24 listopada 2013), 256: AAS 105 (2013), 1123.

[143] Adhort. apost. Evangelii gaudium 231: AAS 105 (2013), 1114.

[144] Koniec czasów nowożytnych, tłum. Z. Włodek, Znak 1969, s. 55.

[145] JAN PAWEŁ II, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1990, 1: AAS 82 (1990) 147; L'Osservatore Romano, wyd. polskie, n. 12 bis/1989, s. 21.

[146] BENEDYKT XVI, Enc. Caritas in veritate (29 czerwca 2009), 66: AAS 101 (2009), 699.

[147] BENEDYKT XVI, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2010, 11: AAS 102 (2010), 48; L'Osservatore Romano, wyd. polskie, n. 1/2010, s. 6.

[148] Karta Ziemi, Organizacja Narodów Zjednoczonych, 2000.

[149] JAN PAWEŁ II, Enc. Centesimus annus (1 maja 1991), 39: AAS 83 (1991), 842.

[150] JAN PAWEŁ II, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1990, 14: AAS 82 (1990) 155; L'Osservatore Romano, wyd. polskie, n. 12 bis/1989, s. 22.

[151] Adhort. apost. Evangelii gaudium (24 listopada 2013), 261: AAS 105 (2013), 1124.

[152] BENEDYKT XVI, Homilia podczas Mszy św. z okazji inauguracji pontyfikatu (24 kwietnia 2005): AAS 97 (2005), 710; wyd. polskie, n.6/2005, s. 11,

[153] Australian Catholic Bishops, A New Earth. The Enviromental Challenge (2002).

[154] ROMANO GUARDINI, Koniec czasów nowożytnych, tłum. Z. Włodek, Znak 1969, s.58

[155] Adhort. apost. Evangelii gaudium (24 listopada 2013), 71: AAS 105 (2013), 1050.

[156] BENEDYKT XVI, Enc. Caritas in veritate (29 czerwca 2009), 2: AAS 101 (2009), 642.

[157] PAWEŁ VI, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1977, AAS 68 (1976), 709.

[158] PAPIESKA RADA "IUSTIA ET PAX", Kompendium nauki społecznej Kościoła, 582.

[159] Mistrz duchowości Ali Al-Khawwas na podstawie własnego doświadczenia podkreślił konieczność nieoddzielania zbytnio stworzeń świata od doświadczenia Boga w głębi naszych serc. Pisał: {{Nie trzeba szkodliwie krytykować tych, którzy poszukują ekstazy w muzyce lub poezji. Każdy dźwięk czy poruszenie tego świata zawiera subtelną tajemnicę. Osobom wtajemniczonym udaje się uchwycić to, co mówi wiejący wiatr, pochylające się drzewa, płynąca woda, brzęczące muchy, skrzypiące drzwi, śpiew ptaków, dźwięk strun lub fletów, westchnienie chorych, jęki cierpiących...}} (EVA DE VITRAY-MEYEROVITCH,Antologie du soufisme, Paris 1978, 200).

[160] II Sent., 23, 2, 3.

[161] Pieśń duchowa, XIV, 5.

[162] Tamże.

[163] Tamże, XIV, 6-7.

[164] JAN PAWEŁ II, List ap. Orientale lumen (2 maja 1995), 11: AAS 87 (1995), 757.

[165] JAN PAWEŁ II, List ap. Orientale lumen (2 maja 1995), 11: AAS 87 (1995), 757.

[166] JAN PAWEŁ II, Enc. Ecclesia de Eucharistia (17 kwietnia 2003), 8: AAS 95 (2003), 438.

[167] BENEDYKT XVI, Homilia w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (15 czerwca 2006), L'Osservatore Roman, wyd. polskie, n. 9-10/2006, s. 40.

[168] Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 2175.

[169] JAN PAWEŁ II, Katecheza (2 sierpnia 2000) ), 4: Insegnamenti 23/2 (2000), 112; L'Osservatore Romano, wyd. polskie, n. 1/2001, s 37.

[170] Quaest. disp. de Myst. Trinitatis, 1, 2, concl.

[171] Por. ŚW. TOMASZ Z AKWINU, Summa Theologiae I, q. 11, art. 3; q. 21, art. 1, ad 3; q. 47, art. 3.

[172] ŚW. BAZYLI WIELKI, Homilie na Hexameron, 1, 2, 6.

.