Adhortacja: Evangelii Gaudium (Radość Ewangelii)

DOKUMENTY PAPIESKIE

.

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. .

.

ADHORTACJA APOSTOLSKA
EVANGELII GAUDIUM
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

DO BISKUPÓW PREZBITERÓW I DIAKONÓW
DO OSÓB KONSEKROWANYCH
DO WIERNYCH ŚWIECKICH O GŁOSZENIU EWANGELII
WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Spis treści:

..

W Rzymie, u Świętego Piotra,
na zakończenie Roku Wiary, dnia 24 listopada 2013 roku,
w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata,
w pierwszym roku mego Pontyfikatu.
Papież Franciszek

.

Treść Adhortacji

Źródło: Radio Maryja

<< do Franciszek
.

.