List: Ojca Świętego Franciszka do kapłanów

Przypisy:

[1]  Por. List. apost. Anno Iubilari (23 kwietnia 1929): AAS 21 (1929), 312-313.
[2]  Przemówienie do Włoskiej Konferencji Biskupów (20 maja 2019). Ojcostwo duchowe, które pobudza biskupa, by nie pozostawiać swoich kapłanów sierotami, może być doświadczane namacalnie nie tylko w zdolności, by mieć drzwi otwarte dla wszystkich swoich księży, ale także w wyjściu, by ich szukać, żeby się o nich zatroszczyć i im towarzyszyć.
[3]  Por. JAN XXIII, Enc. Sacerdotii nostri primordia nel I centenario del piissimo transito del santo Curato d'Ars (1 sierpnia 1959): AAS 51 (1959), 548.
[4]  Por. List do Ludu Bożego (20 sierpnia 2018).
[5]  Spotkanie z kapłanami, osobami konsekrowanymi, seminarzystami, Santiago de Chile, (16 stycznia 2018).
[6]  Por. List do Ludu Bożego, który jest w drodze w Cile (31 maja 2018).
[7]  Spotkanie z kapłanami diecezji rzymskiej (7 marca 2019).
[8]  Homilia podczas Mszy św. w Wigilię Paschalną (19 kwietnia 2014); w: L'Osservatore Romano, wyd. polskie n. 5(362)/2014, s. 20.
[9] Adhort. apost. Gaudete et exsultate, 7.
[10]  Por. J. M. BERGOGLIO, Lettere della tribolazione, Milano, p. 18.
[11]  Por. Przemówienie do kapłanów diecezji rzymskiej, (6 marca 2014): w: L'Osservatore Romano, wyd. polskie n. 3-4(361)/2014, s. 29 nn.
[12] Ritiro spirituale ai Sacerdoti, Prima Meditazione (2 czerwca 2016).
[13]  A. SPADARO, Wywiad z Papieżem Franciszkiem dla "La Civilt? Cattolica", (19 września 2013).
[14]  Adhort. apost. Evangelii gaudium, 137.
[15] Por. Przemówienie do kapłanów diecezji rzymskiej, (6 marca 2014): w: L'Osservatore Romano, wyd. polskie n. 3-4(361)/2014, s. 29 nn.
[16]  Por. Adhort. apost. Evangelii gaudium, 268.
[17]  Adhort.  apost. Gaudete et exsultate, 7.
[18]  Por. List apost. Misericordia et misera, 13.
[19]  Adhort.  apost. Gaudete et exsultate, 50.
[20] Tamże, 134.
[21]  Por. J. M. BERGOGLIO, Reflexiones en esperanza, Citt? del Vaticano, p. 14.
[22]  Pamiętnik wiejskiego proboszcza, Warszawa 1961, 112.; por. Adhort. apost. Evangelii gaudium, 83.
[23]  Por. BARSANUFIO, Epistolario, w: V. CUTRO - MICHAŁ TADEUSZ SZWEMIN, Bisogno di Paternit?, Warszawa, 2018, s. 124.
[24]  Sztuka oczyszczania serca, Poznań 2002, s. 41-42.
[25]  Adhort. apost. Evangelii gaudium, 2.
[26]  Adhort. apost. Gaudete et exsultate, 137.
[27]  Adhort. apost. Evangelii gaudium, 1.
[28] Tamże, 3.
[29]  J. M. BERGOGLIO, Reflexiones en esperanza (LEV 2013), p. 26.
[30]  Adhort. apost. Evangelii gaudium, 94.
[31]  Spotkanie z księżmi, zakonnikami i zakonnicami w Asyżu (4 października 2013); w: L'Osservatore Romano, wyd. polskie n. 11(357)/2013, s. 14.
[32]  Por. Adhort. apost. Evangelii gaudium, 268-270.
[33]  Por. Nican Mopohua, 107, 118, 119.
[34] Adhort. apost. Evangelii gaudium, 288.
[35]  Por. Amelio Luis CALORI, Aula Fúlgida, Buenos Aires, 1946.
[36]  Adhort. apost. Evangelii gaudium, 286.
[37] Homilia podczas liturgii Wigilii Paschalnej (20 kwietnia 2019).

Franciszek

Rzym, u św. Jana na Lateranie, 4 sierpnia 2019r.
We wspomnienie liturgiczne Świętego Proboszcza z Ars.

Źródło: vatican.va

Pobrano z:
https://episkopat.pl/list-ojca-swietego-franciszka-do-kaplanow

góra

<< do Franciszek
.