.

APOSTOŁOWIE NOWYCH CZASÓW

Kim są pauliści?

To księża i bracia ze zgromadzenia zakonnego Towarzystwa Świętego Pawła Apostoła, których misją jest naśladowanie Chrystusa oraz głoszenie Ewangelii przez środki społecznego komunikowania. Zgromadzenie zostało założone 20 sierpnia 1914r. we Włoszech przez błogosławionego Jakuba Alberionego (1884-1971) i jest obecne w 28 krajach świata.

Cytat: Organizacja zakonna, gdzie siły są zjednoczone, gdzie poświęcenie jest pełne, gdzie doktryna będzie najczystsza (...) wspólnota dusz, które kochają Boga całym umysłem, ze wszystkich sił, z całego serca; ofiarują się pracy dla Kościoła zadowoleni z zapłaty Bożej: Stokroć więcej otrzymacie i posiądziecie życie wieczne.
BŁ. JAKUB ALBERIONE

Dlaczego środki społecznego komunikowania?

To współczesne ambony o potężnych możliwościach wzniesione przez geniusz człowieka. Pauliści za wzorem świętego Pawła Apostoła, który stał się wszystkim dla wszystkich, chcą posługiwać się książką, prasą, filmem, radiem, telewizją, Internetem i każdym innym środkiem komunikowania, aby jak najwięcej ludzi przyprowadzić do Chrystusa. Orędzie o zbawczej miłości Boga trzeba głosić językiem współczesnego człowieka.

Cytat: Musimy dać katechizm. Ewangelię, to wszystko co służy duszom; dać to przy pomocy środków, których dostarcza nam postęp. Nie jesteśmy przywiązani do formy, jesteśmy przywiązani do Ewangelii, do katechizmu, do Kościoła. Jeśli płyty okazują się potrzebniejsze od książek, weźcie płyty; i jeśli filmy przekazują lepiej nauczanie Kościoła od książek, katechizmu, zajmijcie się filmami.
BŁ. JAKUB ALBERIONE

Czy w świecie mediów potrzeba kapłanów i zakonników?

Od wieków głoszenie słowa Bożego jest obowiązkiem pasterzy Kościoła, którzy mają strzec czystości wiary i obyczajów. Ich misja duszpasterska znajduje we współczesnych środkach komunikowania nowe narzędzia. Pauliści przez sakrament święceń i śluby zakonne całkowicie oddają się Bogu i ludziom, podejmując działalność wydawniczą i medialną jako misję apostolską zleconą im przez Kościół. W Polsce realizują ją głównie przez wydawnictwo Edycja Świętego Pawła oraz miesięcznik dla rodzin "Magazyn Familia".

Skąd czerpać światło i siłę do takiej misji?

Z osobistej i wspólnotowej więzi z Chrystusem. Pauliści codziennie sprawują Eucharystię i adorują Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Jak Maryja, Królowa Apostołów, czytają i medytują słowo Boże, aby w nowoczesnej formie "wydawać" je na świat i komunikować łaskę Bożą.

Cytat: Wszystko: oto wielkie słowo! Wasza świętość zależy od tego - wszystko. Jeżeli oddamy się całkowicie Panu, jeśli damy Mu umysł, wolę, serce, ciało, wszystko co mamy i mieć możemy, wtedy będziemy należeli całkowicie do Boga. Tak uczynił święty Paweł: on we wszystkim naśladował Pana.
BŁ. JAKUB ALBERIONE

Czym jest Rodzina Świętego Pawła?

To wielka wspólnota założona przez błogosławionego Jakuba Alberionego. Oprócz paulistów tworzą ją 4 żeńskie zgromadzenia zakonne i 5 instytutów świeckich, które skupiają w swych szeregach mężczyzn, kobiety, małżonkowi księży diecezjalnych. Ich wspólnym celem jest naśladowanie Jezusa Mistrza Drogi, Prawdy i Życia, na wzór Pawła Apostoła, który powiedział: "Nie żyję już ja, lecz żyje we mnie Chrystus" (Ga 2,20). Łączy ich silna więź duchowa i liczne inicjatywy apostolskie. Wszystko na chwałę Boga i dla zbawienia ludzi.

góra

Powrót