.

KS. PROF. MARIAN MAREK

KRÓTKI
KATECHIZM
RELIGII KATOLICKIEJ

INSTYTUT CHRZEŚCIJAŃSKO SPOŁECZNY 1957

SPIS TREŚCI

Cześć I. O wierze katolickiej i Składzie apostolskim
Wiara katolicka i jej źródła
Poszczególne artykuły wiary w Składzie apostolskim

Część II. O miłości chrześcijańskiej i przykazaniach
Przykazanie miłości Boga i bliźniego
Przykazania Boże
Przykazania kościelne
Czyń dobrze
Ćwicz się w cnocie
Unikaj złego

Część III. O nadziei chrześcijańskiej,
łasce Bożej i jej źródłach

Nadzieja chrześcijańska
Łaska Boża
Źródła łaski Bożej: Sakramenty święte
1. Chrzest
2. Bierzmowanie
3. Najświętszy Sakrament
4. Pokuta
O rachunku sumienia
Szczegółowy rachunek sumienia
O żalu za grzechy
O postanowieniu poprawy
O spowiedzi
O zadośćuczynieniu
5. Ostatnie Namaszczenie
6. Kapłaństwo
7. Małżeństwo
Sakramentalia i obrzędy kościelne
Zakończenie
Podsumowanie

.

L. 440/57

Z Kurji Metropolitalnej
w Krakowie, Dnia 8 lutego 1957 r.

Zezwalamy drukować

+. Stanisław Bp.
Wik. Gen.

X. M. Kuczkowski
Kanclerz Kurii

Redaktor Magda Masłowska

Redaktor techn. Józef Kossobudzki

Następna strona

Powrót