.

B) PRAWDY NAUKI KATOLICKIEJ

.

Dwa przykazania miłości

 1. Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i ze wszystkich sił swoich
 2. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.

.

Złota reguła (Mt 7,12)

Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!

.

Osiem błogosławieństw (Mt 5,3-12)

 1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
 2. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
 3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
 4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
 5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
 6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
 7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
 8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.

.

Cnoty teologalne

 1. Wiara
 2. Nadzieja
 3. Miłość

.

Cnoty kardynalne

 1. Roztropność
 2. Sprawiedliwość
 3. Umiarkowanie
 4. Męstwo

.

Siedem darów Ducha Świętego

 1. Mądrość
 2. Rozum
 3. Rada
 4. Męstwo
 5. Umiejętność
 6. Pobożność
 7. Bojaźń Boża.

.

Owoce Ducha Świętego

 1. Miłość
 2. Radość
 3. Pokój
 4. Cierpliwość
 5. Uprzejmość
 6. Dobroć
 7. Wspaniałomyślność
 8. Łaskawość
 9. Wierność
 10. Skromność
 11. Wstrzemięźliwość
 12. Czystość.

.

Przykazania kościelne

 1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.
 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

.

Uczynki miłosierne co do ciała

 1. Głodnych nakarmić
 2. Spragnionych napoić
 3. Nagich przyodziać
 4. Podróżnych w dom przyjąć
 5. Więźniów pocieszać
 6. Chorych nawiedzać
 7. Umarłych pogrzebać

.

Uczynki miłosierne co do duszy

 1. Grzesznych upominać
 2. Nieumiejętnych pouczać
 3. Wątpiącym dobrze radzić
 4. Strapionych pocieszać
 5. Krzywdy cierpliwie znosić
 6. Urazy chętnie darować
 7. Modlić się za żywych i umarłych

.

Siedem grzechów głównych

 1. Pycha
 2. Chciwość
 3. Nieczystość
 4. Gniew
 5. Zazdrość
 6. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
 7. Lenistwo.

.

Rzeczy ostateczne

 1. Śmierć
 2. Sąd
 3. Potępienie
 4. Zbawienie.

Powrót