.

570 . Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych,
Nie damy pogrześć wiary.
Próżne zakusy duchów złych
I próżne ich zamiary.
Bronić będziemy Twoich dróg.
(: Tak nam dopomóż Bóg :).

Ze wszystkich świątyń, chat i pól
Popłynie hymn wspaniały:
Niech żyje Jezus Chrystus Król!
W koronie wiecznej chwały.
Niech żyje Maria! Zagrzmi róg.
(: Tak nam dopomóż Bóg :).

I taki triumf, taki cud
Powieje z Jasnej Góry
I z taką wiarą ruszy lud,
Synowie Polski, córy,
Że jak mgławica pierzchnie wróg.
(: Tak nam dopomóż Bóg :).

<< menu - Skarbiec pieśni kościelnych

.

Pieśni przygodne

571 . Błogosław, Panie, nas na pracę i znojny trud.
Wszak Tyś sam wybrał nas, by Cię poznał i wielbił świat.
Alleluja.

Z radością wiernych sług bierzemy jarzmo Twe.
Poznawszy wolę Twą, idziemy pełnić ją.

Błogosław, Panie, nas na pracę i znojny trud.
Wszak Tyś sam wybrał nas, by Cię poznał i wielbił świat.
Alleluja.
Oblicze wyryj Twe na dziełach naszych rąk,
Cierń pychy wyrwij z nich, niech kornie służą Ci.

Błogosław, Panie, nas na pracę i znojny trud.
Wszak Tyś sam wybrał nas, by Cię poznał i wielbił świat.
Alleluja.
Świat cały szuka Cię, choć nie zna Twoich dróg.
Niech życiem świadczym mu, żeś dobry Ojciec, Bóg.

Błogosław, Panie, nas na pracę i znojny trud.
Wszak Tyś sam wybrał nas, by Cię poznał i wielbił świat.
Alleluja.
Wśród świata stawiasz krzyż i przezeń zbawiasz go.
Konając z sercem Twym, dajemy życie swe.

Błogosław, Panie, nas na pracę i znojny trud.
Wszak Tyś sam wybrał nas, by Cię poznał i wielbił świat.
Alleluja.
Miłością złącz nas swą i nią przemieniaj świat.
Niech pozna przyjaźń Twą, żeś Ty dlań lekarz, brat.

Błogosław, Panie, nas na pracę i znojny trud.
Wszak Tyś sam wybrał nas, by Cię poznał i wielbił świat.
Alleluja.

* * *

572 . Bogu z Jego darów chleb niesiemy czysty.
Owoc ziemi i rąk naszych, przyjmij, Ojcze wiekuisty.

Ziemia nasza chleb nam rodzi.
Ty go, Panie, wciąż rozmnażasz.
Plon stokrotny matki ziemi
Przynosimy do ołtarza.

Bogu z Jego darów chleb niesiemy czysty.
Owoc ziemi i rąk naszych, przyjmij, Ojcze wiekuisty.
Spójrz na Kościół tu zebrany.
Tylko Ty znasz naszą wiarę.
Nasze myśli, serc pragnienia
Dziś dajemy na ofiarę.

Bogu z Jego darów chleb niesiemy czysty.
Owoc ziemi i rąk naszych, przyjmij, Ojcze wiekuisty.
To co mamy, kim jesteśmy,
Nasze modły, samych siebie
I rąk naszych świętą pracę
Przynosimy Ojcu w niebie.

Bogu z Jego darów chleb niesiemy czysty.
Owoc ziemi i rąk naszych, przyjmij, Ojcze wiekuisty.
Wszystko niechaj będzie święte,
Chleb ofiarą niech się stanie.
Nasze słowa, myśli, życie
I nas przemień, dobry Panie.

Bogu z Jego darów chleb niesiemy czysty.
Owoc ziemi i rąk naszych, przyjmij, Ojcze wiekuisty.

* * *

573 . Boże mocny, Boże cudów,
Przenajświętszy Ojcze nasz,
Co dla szczęścia wszystkich ludów
Dobroć, moc i łaskę masz.
Który widzisz serca drgnienie
I najskrytsze myśli znasz.
Racz wysłuchać me westchnienie,
Przenajświętszy Ojcze nasz.

Spraw, abyśmy korzystali
Z darów udzielonych nam.
Byśmy przez nie uzyskali
Wstęp do Twych niebieskich bram.
Udziel w pracy wytrwałości.
Łaska Twa niech wzmacnia nas,
Byśmy mężnie ku wieczności
Szli z weselem, a bez zmaz.

* * *

574 . Boże, obdarz Kościół swój
Jednością i pokojem.

Uradowałem się wezwaniem:
Pójdziemy do domu Pana.

I oto stoję u bram Twoich,
Jeruzalem nowe, Kościele Święty.

Boże, obdarz Kościół swój
Jednością i pokojem.
O, Jeruzalem, miasto pokoju,
W Tobie wszyscy się jednoczą.

Przychodzą doń pokolenia,
Aby wielbić imię Pana.

Boże, obdarz Kościół swój
Jednością i pokojem.
Prosimy o pokój dla ludu Twego,
Niech będą bezpieczni, którzy Cię miłują.

Dla braci i bliźnich naszych
Prosimy o dobra Twoje.

Boże, obdarz Kościół swój
Jednością i pokojem.

* * *

575 . Boże, w dobroci nigdy nie przebrany,
Żadnym językiem niewypowiedziany.
(: Ty jesteś godzien :),
Wszelakiej miłości.
(: Poszanowania :),
Chwały, uczciwości.

Ciebie chcę, pragnę i kocham samego.
Nad wszystkie dobra Tyś u serca mego
(: Najwyższe dobro :).
Tyś w najwyższej cenie,
(: Sam jeden u mnie :)
Nad wszystko stworzenie.

Choćbyś mnie nigdy za grzechy, mój Panie,
Nie karał, przecież żałowałbym za nie.
(: A żałowałbym :)
Dla tego samego,
(: Żem Cię obraził :),
Pana tak dobrego.

* * *

576 . Bóg jest miłością, zbawieniem darzy
I kocha także mnie, dziecię swe.
Więc śpiewaj, duszo ma: Bóg jest miłością,
Bóg jest miłością, miłuje mnie.

Jezusa posłał, wiernego Zbawcę,
Aby do nieba prowadził mnie.
Więc śpiewaj, duszo ma: Bóg jest miłością,
Bóg jest miłością, miłuje mnie.

Kochany Jezu, Ty łzy ocierasz.
Gdy serce boli, utulisz je.
Więc śpiewaj, duszo ma: Bóg jest miłością,
Bóg jest miłością, miłuje mnie.

Chcę Ciebie kochać miłością wielką,
Tak długo, póki tu będę żyć.
Więc śpiewaj, duszo ma: Bóg jest miłością,
Bóg jest miłością, miłuje mnie.

* * *

577 . Budujemy Kościół Boży
Między nami, między ludźmi.
Budujemy Kościół Boży
Na całym świecie.

* * *

578 . Być blisko Ciebie chcę,
Z Tobą mi w życiu lżej.
Panie, chciej ze mną być co dnia.

Ty jeden mi prawdy otwierasz drzwi,
Kiedy nie wiem, gdzie prawda, gdzie fałsz.

Być blisko Ciebie chcę,
Z Tobą mi w życiu lżej.
Panie, chciej ze mną być co dnia.
Tyś wskazał nam drogę do nieba bram
I wyjaśnił, co dobre, co złe.

Być blisko Ciebie chcę,
Z Tobą mi w życiu lżej.
Panie, chciej ze mną być co dnia.
Gdy wokół mrok, gdy upadam co krok,
Ty mnie zawsze pocieszysz jak nikt.

Być blisko Ciebie chcę,
Z Tobą mi w życiu lżej.
Panie, chciej ze mną być co dnia.
Z Tobą chcę żyć, z Tobą do nieba iść.
Ty bądź gwiazdą mej duszy wśród mgły.

Być blisko Ciebie chcę,
Z Tobą mi w życiu lżej.
Panie, chciej ze mną być co dnia.

* * *

579 . Być bliżej Ciebie chcę, o, Boże mój.
Z Tobą przez życie lżej nieść krzyż a znój.
Ty w sercu moim trwasz z miłością Stwórcy ziem.
Tulisz w ojcowski płaszcz, chroniąc mnie w nim.

Być bliżej Ciebie chcę na każdy dzień.
Za Tobą życiem swym iść jako cień.
Daj tylko, Boże dusz, obecność Twoją czuć.
Myśl moją pośród burz na Ciebie zwróć.

Choć jak wędrowiec sam idę przez noc,
W Tobie niech siłę mam i w Tobie moc.
Gdy czuwam i wśród snu, czy słońce jest, czy mrok,
Niechaj mnie strzeże Twój, o, Panie, wzrok.

* * *

Dalej

<< menu - Skarbiec pieśni kościelnych

..