.

600 . Miłujcie się wzajemnie,
Jak Ja was umiłowałem.

To jest nowe przykazanie,
Abyście się wzajemnie miłowali.

Miłujcie się wzajemnie,
Jak Ja was umiłowałem.

Nie ma większej miłości
Jak oddać swe życie za przyjaciół swoich.

Miłujcie się wzajemnie,
Jak Ja was umiłowałem.
Nie nazywam was sługami
Ale przyjaciółmi.

Miłujcie się wzajemnie,
Jak Ja was umiłowałem.
Jesteście przyjaciółmi moimi,
Gdy czynicie, co wam nakazałem.

Miłujcie się wzajemnie,
Jak Ja was umiłowałem.

* * *

601 . Na życie walki i na skon,
Na pracę ducha i na trud.
Na posiew dobra i na plon,
Błogosław, Panie, wierny lud.

Bądź w sercach naszych, w myślach bądź,
Błogosław każdej chaty próg.
Jednością wzmacniaj, zgodą rządź,
Boś Ty nasz Ojciec, Ty nasz Bóg.

* * *

602 . Niechaj z nami będzie Pan. Alleluja.
Niech obroną będzie nam. Alleluja.

Jego Słowo zawsze trwa. Alleluja.
Wieczną prawdę w sobie ma. Alleluja.

Chcemy zgłębiać słowa treść. Alleluja.
Braciom je radośnie nieść. Alleluja.

Chcemy Nim na co dzień żyć. Alleluja.
I w przyjaźni z Bogiem być. Alleluja.

Źródło życia, Panie nasz. Alleluja.
Ty nam wieczne życie dasz. Alleluja.

Prowadź wśród zawiłych dróg. Alleluja.
W Trójcy Świętej jeden Bóg. Alleluja.

* * *

603 . Niosę w darze Tobie, Chryste, mój dziecięcy wiek.
(: Serce szczere, serce czyste, abyś Ty go strzegł :).

Twą miłością rozgrzej, Panie, serca mego chłód.
Uczyń sobie zeń mieszkanie przez Twej łaski cud.

Daj, bym kochał Ciebie wiernie, póki starczy sił,
Bo Ty kochasz mnie niezmiernie, gdyś się w Hostii skrył.

Umocniony Twoim darem, jako rycerz Twój,
Pójdę z Tobą w życie szare, na zwycięski bój.

* * *

604 . O, Przedwieczny nasz Panie i Boże,
Jakże dziwne imię Twe.

O, Przedwieczny nasz Panie i Boże,
Jakże dziwne jest imię Twe.
Chwała Twoja po całej brzmi ziemi,
Wzbija się aż po niebios szczyt.

O, Przedwieczny nasz Panie i Boże,
Jakże dziwne imię Twe.
Małe dzieci Cię wielbią, jak mogą,
Całym sercem śpiewają Ci.
Aż się wstydem okryją wrogowie
I upadną do Twoich stóp.

O, Przedwieczny nasz Panie i Boże,
Jakże dziwne imię Twe.
Kiedy spojrzę na niebo wspaniałe,
Dzieło Twoich wszechmocnych rąk,
Srebrny księżyc i gwiazdy złociste,
To zdumienie ogarnia mnie.

O, Przedwieczny nasz Panie i Boże,
Jakże dziwne imię Twe.
Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz,
Że jak ojciec o niego dbasz?
Do aniołów podobnym go czynisz.
Otoczyłeś go chwałą i czcią.

O, Przedwieczny nasz Panie i Boże,
Jakże dziwne imię Twe.
Cały świat w jego ręce złożyłeś
I pod stopy rzuciłeś mu
Ptaki, ryby i dzikie zwierzęta,
By nad nimi królem był.

O, Przedwieczny nasz Panie i Boże,
Jakże dziwne imię Twe.

* * *

605 . Ojcze, chwała Tobie.
Swe życie składam Tobie.
Kocham Ciebie.

Jezu, chwała Tobie.
Swe życie składam Tobie.
Kocham Ciebie.

Duchu, chwała Tobie.
Swe życie składam Tobie.
Kocham Ciebie.

* * *

606 . Ojcze Przedwieczny, wierzę w Ciebie,
Uwielbiam Ciebie, ufam Tobie,
Kocham Ciebie.

Przebacz wszystkim tym, którzy nie wierzą,
Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie,
Nie kochają Ciebie.

Pomóż się odnaleźć tym, co Cię szukają,
By Cię uwielbiali, zaufali Tobie,
Pokochali Ciebie.
O, Przedwieczny nasz Panie i Boże,
Jakże dziwne imię Twe.

* * *

607 . Ojcze z niebios, Boże, Panie,
Tu, na ziemię, ześlij nam
Twoje święte zmiłowanie,
Tu, na ziemię, ześlij nam.

Boże wielki, my w pokorze
Do Twych stóp garniemy się.
Wola Twoja wszystko może,
Ześlij nam więc łaski swe.

* * *

608 . Pan blisko jest, oczekuj Go.
Pan blisko jest, w Nim serca moc.

* * *

609 . Pan jest mocą swojego ludu,
Pieśnią moją jest Pan.
Moja tarcza i moja moc,
On jest mym Bogiem, nie jestem sam.
W Nim moja siła, nie jestem sam.
Pan jest...

* * *

Dalej

<< menu - Skarbiec pieśni kościelnych

..