góra

.

SŁOWO METROPOLITY WARSZAWSKIEGO KS. ARCYBISKUPA KAZIMIERZA NYCZA NA DRUGI DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA

Dziękujemy za wolność

Drogie Siostry i Drodzy Bracia!

W minioną niedzielę Uroczystością Zesłania Ducha Świętego zakończył się radosny czas wielkanocny. Dziś w Warszawie i we wszystkich parafiach w Polsce obchodzimy drugi Dzień Dziękczynienia. W Wilanowie, gdzie budowane jest Centrum i Świątynia Opatrzności Bożej, zgromadzeni są wierni wraz z biskupami na Mszy świętej dziękczynnej. Dzięki środkom społecznego przekazu łączymy się wszyscy i we wspólnej modlitwie w parafiach chcemy wyśpiewać hymn dziękczynienia Bożej Opatrzności za wszystkie Jej dary.

1. Radosny Dzień Dziękczynienia obchodzimy w niedzielę Trójcy Przenajświętszej. Stajemy wobec tajemnicy Jedynego Boga, który tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby świat zbawił przez Krzyż i Zmartwychwstanie. Powrócił do Ojca, aby zesłać na świat i Kościół Ducha Świętego. "Jeśli nie odejdę Duch Święty nie przyjdzie do was, a jeśli odejdę poślę Go Wam." Duch Święty od Ojca i Syna pochodzi. Miłość Ojca do Syna i Syna do Ojca, której węzłem osobowym jest Duch Święty pozostaje dla człowieka największą tajemnicą, wobec której dziś klękamy. Trójca Święta jest najgłębszą wspólnotą miłości. Każdy człowiek, przez zbawcze dzieło paschalne Jezusa Chrystusa i przez chrzest, zostaje włączony w życie Boga Trójjedynego. Dlatego wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi, możemy więc w tym Duchu wołać do Boga: "Abba, Ojcze!".

2. Każdy człowiek ma za co dziękować. Dziękujemy rodzicom, nauczycielom, lekarzom, kolegom i przyjaciołom. Małżonkowie dziękują sobie nawzajem, rodzice dziękują swoim dzieciom. Choć ciągle uczymy się dziękować, to ciągle dziękujemy za mało. Słowo "dziękuję" powinniśmy mieć na ustach i w sercu. Ze słowem "dziękuję", w postawie wdzięczności, powinniśmy także przychodzić do Boga, który jest naszym Ojcem. "Abba, Ojcze dziękuję Ci, że jesteś naszym Ojcem, że nas kochasz miłością największą." Dziękuję, że w swojej Opatrzności prowadzisz nas po zawiłych drogach życia. Takie dziękczynienie zanosimy do Boga i ludzi, zwłaszcza dzisiaj - w drugi Dzień Dziękczynienia. Chcemy uczyć się dziękowania i dziękować przez cały następny rok.

3. W tym roku powody do dziękowania Bogu są wyjątkowe. Trzydzieści lat temu stanął na Polskiej ziemi pierwszy papież Słowianin, Sługa Boży Jan Paweł II. Wtedy byliśmy w niewoli komunistycznego systemu i nic nie wskazywało na to, że stan ten rychło się zakończy. Stanął papież ze swoim ludem w Warszawie, na Placu Zwycięstwa, pojechał do Gniezna, przybył na Jasną Górę, poprowadził do Oświęcimia, Brzezinki, aby przestrzec cały świat przed totalitaryzmem. Na zakończenie, na krakowskich Błoniach, otoczony dwoma milionami wewnętrznie wolnych ludzi, zawołał: "musicie być mocni". To bierzmowanie dziejów, dokonane w Krakowie, było dopełnieniem warszawskiego wołania: "Niech zstąpi Duch Twój Panie i odnowi oblicze tej ziemi." Rok później powstała Solidarność. Choć przeciwnik robił wszystko, by zniszczyć ten zryw wolności przez stan wojenny, dziesięć lat później Polska weszła do rodziny wolnych krajów europejskich. W 1989 roku, w pierwszym tygodniu czerwca ludzie radośnie zawołali: "komunizm upadł!". Dziesięć lat później, w roku 1999, Jan Paweł II znów był w Polsce, w Warszawie na Placu Piłsudskiego i w Polskim Parlamencie. Przyjechał zobaczyć wolną Polskę, w powstaniu której uczestniczył. Przyjechał, cieszyć się wolnością razem z nami, a zarazem mądrze przestrzegać przed jej zagrożeniami. Nade wszystko przyjechał dziękować za odzyskaną wolność.

4. Nie byłoby wolnej Polski bez trudu i ofiary wielu ludzi. Nie byłoby papieża z Polski i wolnościowego zrywu bez Prymasa Tysiąclecia, Jego Wielkiej Nowenny i obchodów Millenium Polski. Nie byłoby roku 1989 bez Solidarności i bez Kościoła. Nie byłoby ani upadku komunizmu, ani zmiany mapy Europy, ani wolności bez Jana Pawła II i jego charyzmatycznej roli, jaką odegrał we współczesnym świecie. Wierzymy gorąco, że w tym wszystkim działał Duch Święty, o którego zstąpienie trzydzieści lat temu błagał Jan Paweł II. Wierzymy, że to było działanie Bożej Opatrzności. W drugim Dniu Dziękczynienia, Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, my - świadkowie tego przełomu dziejów, dziękujemy za odzyskaną wolność. To najlepszy sposób obchodzenia tych ważnych narodowych rocznic. Mówić Bogu "dziękuję", a równocześnie pielęgnować dar wolności. To dziś czynimy w całej Polsce. Dziękujemy w Warszawie, w powstającym Centrum Opatrzności Bożej, gdzie jest Świątynia, gdzie powstaje Muzeum Jana Pawła II i Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Instytut Jana Pawła II. Słowo dziękczynienia Bogu za Polską wolność wypowiadają wierni Kościoła, przedstawiciele najwyższych władz państwowych i samorządowych oraz ludzie dobrej woli.

5. Ja także pragnę podziękować wszystkim ludziom za udział w tym święcie Dziękczynienia. Dziękuję za modlitwę w intencji wolnej Polski. Dziękuję za wspieranie budowy Centrum Opatrzności Bożej - symbolu Wdzięczności Polaków. Za modlitwy, życzliwe słowa i ofiary pieniężne, składane rok temu podczas pierwszego Dnia Dziękczynienia oraz w ciągu całego roku. To dzięki Wam powstanie w Warszawie wyjątkowe miejsce, w którym Polacy będą mówić Bogu "dziękuję", ale też poznawać w nowoczesnym muzeum dzieło dwóch Wielkich Polaków: papieża Jana Pawła II i Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz uczyć się dostrzegania działania Opatrzności Bożej w dziejach naszej Ojczyzny i we własnym życiu.

Dziękuję za dzisiejsze ofiary, które dzięki życzliwości Waszego biskupa i księży proboszczów złożycie po tej Mszy świętej do puszek przed kościołem. Przez te ofiary włączycie się w wielkie ogólnopolskie dzieło upamiętnienia polskich dróg do wolności i dziękczynienia Opatrzności Bożej za wszystko co od Niej otrzymujemy. Poprzez nasze osobiste "dziękuję" powstanie wielkie świadectwo dla przyszłych pokoleń Polaków. Serdecznie dziękuję księżom proboszczom i wszystkim kapłanom oraz świeckim, którzy angażują się w przeprowadzenie tej zbiórki. Dziękując wszystkim za wszystko, zapewniam o modlitwie całego Kościoła Warszawskiego i z serca błogosławię.

Warszawa, dn. 10.05.2009r.

Słowo do odczytania 7 czerwca 2009 roku w Dniu Dziękczynienia i ogólnopolskiej zbiórki przykościelnej na Centrum Opatrzności Bożej. Treść Aktu Dziękczynienia poniżej.

ks. Kazimierz Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski

góra

* * *

.

"AKT DZIĘKCZYNIENIA POLSKI"

DRUGI DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA
07.06.2009r.

Boże w Trójcy jedyny, pełen majestatu i miłosierdzia, Opatrzności nasza, wielbimy Ciebie i dziękujemy za wszystkie znaki Twojej troski o nas i o naszą Ojczyznę - Polskę. Wołamy wszyscy:

Dziękuję Ci Boże, Opatrzności nasza
Boże, który stworzyłeś świat i człowieka i wszystko co nas otacza, a gdy nadeszła pełnia czasów posłałeś Syna Twego, aby nas zbawić.

Dziękuję Ci Boże, Opatrzności nasza
Boże, który już ponad tysiąc lat - od chrztu chronisz Polskę i prowadzisz Opatrznością Twoją, aby trwała mimo nieprzyjaciół i własnych słabości, a przez Jezusa Chrystusa dałeś nam Maryję jako Matkę i Królową.

Dziękuję Ci Boże, Opatrzności nasza
Boże, który przez wieki nie pozwoliłeś nigdy zniszczyć naszej wiary, nadziei i miłości oraz polskości, a po ponad stu latach wyrwałeś nas spod zaborów, wyzwoliłeś od okupantów i w roku 1989 wyprowadziłeś ku wolności.

Dziękuję Ci Boże, Opatrzności nasza
Boże, który dałeś nam przez wieki polskich świętych i bohaterów, aby nas umacniali i wskazywali drogę, a w ostatnim półwieczu postawiłeś na naszej polskiej drodze Prymasa Tysiąclecia, Papieża Polaka Jana Pawła II i ks. Jerzego Popiełuszkę, aby spełnili zamiary Twojej Opatrzności wobec Polski i narodów słowiańskich.

Dziękuję Ci Boże, Opatrzności nasza
Boże, za Twoją Miłość, za wolność Polski, za każdy dzień, za każde dobro, za naszych najbliższych, za każdego człowieka, za każdy uśmiech, za każdy trud i cierpienie prowadzące do Ciebie, za to, że Jesteś.

Dziękuję Ci Boże, Opatrzności nasza
Tobie Boże Ojcze, Synu i Duchu Święty, Opatrzności nasza, zawierzamy siebie samych i naszą Ojczyznę. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

góra

.

Informacje o Centrum Opatrzności Bożej

Centrum Opatrzności Bożej to instytucja powołana przez Ks. Arcybiskupa Kazimierza Nycza, Metropolitę Warszawskiego, w 2007 roku. Misją Centrum jest urzeczywistnianie i rozwijanie idei Wotum jako wyrazu wdzięczności Narodu Polskiego dla Opatrzności Bożej. Centrum zajmuje się ukazywaniem wspólnej historii i tradycji Kościoła oraz Narodu Polskiego w walce o wolność i niepodległość. Istotą działania Centrum jest szerzenie nieustającego dziękczynienia Opatrzności Bożej za łaski okazane Narodowi Polskiemu, a także budowanie idei wdzięczności innym ludziom za odzyskaną wolność i dobro otrzymywane każdego dnia. Jednym z dzieł podjętych przez Centrum jest organizacja Dnia Dziękczynienia.

Dzień Dziękczynienia

Ks. Abp Kazimierz Nycz ustanowił każdą pierwszą niedzielę czerwca Dniem Dziękczynienia. Dzień ten ma przypominać, że Prawdziwym Wotum jest Polska Bogu wdzięczna, a budowa Świątyni Opatrzności Bożej powinna łączyć się z umacnianiem idei dziękczynienia wśród Polaków. Czerwcowy termin tego dnia wyraża naszą wdzięczność i pamięć o Janie Pawle II, którego pielgrzymki do Ojczyzny rozpoczynały się z początkiem tego miesiąca. Idea Dnia Dziękczynienia wiąże się z kontynuacją historycznej inicjatywy Sejmu Czteroletniego z roku 1792r.

Świątynia Opatrzności Bożej

Budowa Świątyni Opatrzności Bożej jest świadectwem wdzięczności Bogu. W jej wnętrzu znajdą się stacje i kaplice oraz miejsca, obrazujące najważniejsze momenty naszej historii. Uświadamiają one, w jaki sposób drogi ojczyzny ziemskiej prowadzą ku ojczyźnie niebieskiej. Świątynię obejmują cztery portale, symbolizujące drogi do wolności, w których ujęte jest Sacrum i Wotum Narodu. Świątynia jako Sanktuarium Pamięci Narodowej będzie tworzyć historyczny trakt, który pozwoli spojrzeć na historię Polski w perspektywie działania Opatrzności Bożej.

Dane teleadresowe:

Biuro Centrum Opatrzności Bożej
www.centrumopatrznosci.pl
ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
tel./fax: +48 (22) 53 17 169
tel: +48 (22) 53 17 170
tel./fax: +48 (22) 53 17 277
e-mail: biuro@centrumopatrznosci.pl
Zarząd Centrum Opatrzności Bożej:
Piotr Gaweł - Prezes
Ks. Krzysztof Mindewicz - Wiceprezes
Dyrektor Biura: Sylwester Bizacki

góra

.

"Chrzest Darem Miłosierdzia"

Słowo Arcybiskupa Warszawskiego kard. Kazimierza Nycza
na IX święto dziękczynienia

28 maja 2016r. Trwa do 05.6.2016r.

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

List należy odczytać w niedzielę, 5 czerwca, podczas wszystkich Mszy św.

Od dziewięciu już lat, z inicjatywy Archidiecezji Warszawskiej i Centrum Opatrzności Bożej, pierwsza niedziela czerwca przeżywana jest w naszych wspólnotach parafialnych jako Święto Dziękczynienia. Z tej okazji w Wilanowie, gdzie budowana jest Świątynia Opatrzności Bożej, a także we wszystkich parafiach w Polsce, wierni gromadzą się wraz z kapłanami na uroczystej Eucharystii, aby wyśpiewać Bożej Opatrzności hymn dziękczynienia za Boże Dary, których nieustannie doświadcza Kościół, a także każdy z nas osobiście. Będziemy również zawierzać Bożej Opatrzności sprawy Kościoła, ojczyzny i nasze. Tegoroczne Święto Dziękczynienia obchodzone jest pod hasłem "Chrzest Darem Miłosierdzia". Wdzięcznością Bogu obejmiemy 1050. rocznicę Chrztu Polski, owoce Roku Miłosierdzia, a także św. Maksymiliana Kolbego, wielkiego świadka miłosierdzia.

1. W kwietniu tego roku, z udziałem władz państwowych i Episkopatu Polski, obchodziliśmy w Gnieźnie i Poznaniu uroczystości związane z 1050. rocznicą Chrztu Polski. Przyjęcie chrztu przez księcia Mieszka I i jego dwór, co prawdopodobnie nastąpiło 14 kwietnia 966r., było świadomym wyborem o charakterze religijnym, ale jednocześnie decyzją ustanawiającą podwaliny państwa polskiego. Utworzenie hierarchii i struktury kościelnej ułatwiało administrowanie krajem i przyczyniło się do rozwoju młodego organizmu państwowego. Wznoszono nowe świątynie, przy powstających parafiach i klasztorach zakładano szkoły, które stanowiły pierwsze ośrodki życia intelektualnego. Język, literatura i sztuka kształtowały się pod wpływem myśli i duchowości chrześcijańskiej. W rezultacie rodząca się kultura narodowa i duchowe bogactwo narodu polskiego były bezpośrednim owocem przyjęcia chrztu przez księcia Mieszka I. Trwający zaś od tego wydarzenia proces chrystianizacji na trwałe związał Polskę z zachodnim kręgiem kultury europejskiej.

Pragniemy jednak, aby 1050. rocznica Chrztu Polski była związana nie tylko z uroczystymi obchodami wydarzenia historycznego. Jest ona bowiem okazją, abyśmy na nowo odkryli rzeczywistość sakramentu Chrztu Świętego. Na nowo odkryli wielkość Łaski i Daru, który każdy z nas otrzymał od Boga na chrzcie świętym. Dar ten zmył z nas "starego człowieka" i pozwolił nam wkroczyć w "nowe życie" z Chrystusem. Dar ten obdarzył nas niezwykłą godnością Dzieci Bożych i włączył we wspólnotę Mistycznego Ciała Chrystusa. Dar ten wzywa nas do świętości, do świadectwa wiary, a także do wdzięczności wobec Bożej Opatrzności.

2. Obchody rocznicy Chrztu Polski zbiegają się z ogłoszonym przez papieża Franciszka Wielkim Jubileuszem Miłosierdzia. Wszyscy potrzebujemy miłosierdzia, a czasy, w których żyjemy - jak podkreśla papież Franciszek - są czasami Miłosierdzia Bożego. Na czym polega istota i moc Miłosierdzia Bożego? Powszechnie postrzegamy Miłosierdzie jako moc, która przebacza ludzki grzech i ludzką słabość. I to prawda. Ale to nie wszystko, co stanowi istotę Miłosierdzia Bożego. Jest to bowiem Miłosierdzie, które nie tylko przebacza, ale jednocześnie przywraca człowiekowi utraconą godność Dziecka Bożego i daje mu siłę do nowego życia. Dokonuje przemiany ludzkiego serca i napełnia je nadzieją, że mimo upadku i zagubienia, wszystko można rozpocząć od nowa. Dzięki Miłosierdziu Bożemu nie ma życia, które byłoby ostatecznie zaprzepaszczone i nie ma zła, które byłoby złem ostatecznym. Bóg bowiem z każdej naszej winy i z każdego grzechu może uczynić "winę szczęśliwą" (felix culpa). Dzieje się tak, gdy po każdym upadku powracamy do Niego i w wierze odkrywamy Jego czułość, delikatność i miłość wyrażającą się w przebaczaniu.

3. Wielki Jubileusz Miłosierdzia jest jednocześnie wezwaniem skierowanym do wszystkich wiernych, by podjęli zadania, które wynikają z przyjętego chrztu świętego. "Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny" (Łk 6,36). Błogosławieństwo to jawi się jako ideał życia i jako kryterium wiarygodności wiary chrześcijańskiej. Jeżeli Bóg w Miłosierdziu swoim obdarza nas łaską, miłością i przebaczeniem, to jednocześnie wzywa nas, abyśmy byli sługami i pośrednikami tego Miłosierdzia wobec świata.

Stajemy się zaś świadkami Miłosierdzia Bożego, gdy otwieramy nasze serca na drugiego człowieka i gotowi jesteśmy przyjąć go w jego biedzie i trudnościach. Historia Kościoła ukształtowana jest życiem i świętością wielu znakomitych świadków Bożego Miłosierdzia. Do nich należy życie i posłannictwo św. Maksymiliana Kolbego. Charyzmatyczny kapłan -franciszkanin, którego działalność przypadła na trudny okres międzywojenny, w swojej niestrudzonej pracy ewangelizacyjnej dokonał dzieł, które na ówczesne czasy wydawały się niemożliwe. Życie św. Maksymiliana pełne było dynamizmu i gorliwości kapłańskiej, którą łączył z głębokim oddaniem Matce Bożej.

Jednak najważniejszy moment w jego życiu, który uczynił go bezkompromisowym świadkiem Miłosierdzia Bożego, nastąpił w dramatycznych okolicznościach II wojny światowej. Aresztowany przez gestapo w lutym 1941 r., św. Maksymilian trafia na Pawiak w Warszawie, a następnie do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Tam też, w sierpniu tego samego roku, dobrowolnie i w duchu miłości bliźniego oddaje swoje życie za brata - współwięźnia. W tym roku przypada więc 75-lecie śmierci oraz 45-lecie beatyfikacji św. Maksymiliana Kolbego. Dlatego w duchu wdzięczności za życie i męczeństwo tego niezwykłego świadka Bożego Miłosierdzia, uroczyście wnosimy jego relikwie do Świątyni Opatrzności Bożej. To wielki apostoł, misjonarz i świadek Miłosierdzia.

4. Drodzy Bracia i Siostry, to są najważniejsze sprawy, za które pragniemy podziękować w tym roku Bożej Opatrzności. Ja także chciałbym podziękować Wam wszystkim za udział w dzisiejszym Święcie Dziękczynienia. Dziękuję Wam za wspieranie budowy Świątyni Opatrzności Bożej - Wotum Narodu oraz budowanego przy niej Muzeum św. Jana Pawła II i Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Dziękuję za modlitwy i ofiary pieniężne, składane przez Was dziś w Święto Dziękczynienia, a także w ciągu roku. To dzięki Wam powstaje w Warszawie wyjątkowe miejsce, z którego każdego dnia wznosi się ku Bogu radosne "DZIĘKUJĘ". Dziękując, równocześnie zawierzam Was Bożej Opatrzności, podobnie jak to czynimy w świątyni w Wilanowie w każdy dzień. Wraz z Wami zawierzam wszystkie sprawy Kościoła w Roku Miłosierdzia, wszystkie polskie sprawy. Zawierzajmy też Bogu Światowe Dni Młodzieży, które z udziałem papieża i młodzieży z całego świata za kilka tygodni rozpoczną się w Krakowie.

Złączony w modlitwie dziękczynienia w Wilanowie i w parafiach całej Polski, wszystkim z serca błogosławię.

kard. Kazimierz Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski

góra

.