.

Apostołowie i artyści

Tomaso Di Ser Giovanni Guidi, zwany Masaccio

"Święty Piotr uzdrawiający swym cieniem", fresk, 1426-1427
kościół Santa Maria del Carmine, Florencja

Powiększenie W Dziejach Apostolskich czytamy, że Apostołowie po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa czynili w Jerozolimie cuda (Dz 5,12-16). Wyobraźnię artystów szczególnie inspirowało jedno zdanie: "Wynoszono też chorych na ulicę i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich" (Dz 5,15).

Masaccio, dekorując kaplicę Brancacci we florenckim kościele Santa Maria del Carmine scenami z życia św. Piotra, namalował fresk będący ilustracją tych słów. Cień świętego pada na patrzących z nadzieją chorych.

Artysta przeniósł tę scenę z Jerozolimy do Florencji. Historycy sztuki rozpoznali fragment kościoła San Felice in Piazza. Artysta sportretował także znanych florenckich artystów. Mężczyzna w czerwonym nakryciu głowy to Masolino, malarz, z którym Masaccio rozpoczynał tworzenie fresków w tej kaplicy. Starzec z siwą brodą, widoczny z tyłu za św. Piotrem, ma natomiast twarz słynnego rzeźbiarza Donatella.

Świętemu Piotrowi towarzyszy św. Jan (idzie pierwszy z prawej). Jako umiłowany uczeń Chrystusa został sportretowany kolejny malarz z Florencji - Giovanni zwany Scheggia. To rodzony brat Masaccia.

Artyści renesansu nie tylko nie obawiali się umieszczać swych podobizn w otoczeniu świętych. Twarze swych bliskich nadawali nawet Apostołom.

Leszek Śliwa

Tygodnik Katolicki "Gość Niedzielny" Nr 8 - 19 lutego 2006r.

góra

<< do w ramach
.