.

Udźwignął cały świat

José de Ribera

"Św. Krzysztof", olej na płótnie, 1637,
Muzeum Prado, Madryt

PowiększenieImię Krzysztof oznacza po grecku "niosący Chrystusa" (Christo-phoros). Według tradycji św. Krzysztof był człowiekiem niezwykle wysokiego wzrostu i obdarzonym wielką siłą. Legenda mówi, że mierzył aż pięć metrów. Trudnił się przenoszeniem ludzi przez rzekę. Jednym z przenoszonych miał być pewnego dnia mały Jezus.

Niosąc Jezusa Krzysztof zmęczył się bardzo. Na obrazie Ribery siłacz pochyla się pod ciężarem dziecka. Jego twarz wydaje się wyrażać zaskoczenie. Gdy dotrze na drugi brzeg, Chrystus wyjaśni mu, że jest Panem świata i niosąc Go, niósł na ramionach cały świat. Dlatego na obrazie Zbawiciel trzyma w lewej ręce kulę symbolizującą Ziemię.

Krzysztof podpiera się kijem, przypominającym o przypisywanej świętemu innej legendzie. Pewnego razu miał on wbić w ziemię suchą gałąź, która natychmiast zazieleniła się i zakwitła, co sprawiło, że wiele osób się nawróciło.

Artysta zupełnie inaczej namalował postaci Jezusa i Krzysztofa. Święty został przedstawiony bardzo realistycznie, jako krzepki mężczyzna. Patrzy z zaciekawieniem na niezwykłe dziecko, które trzyma na ramieniu. Postać Chrystusa jest jakby z innego obrazu: ma delikatne ciało małego dziecka i wyidealizowaną, nad wiek poważną twarz. Jezus jedną ręką trzyma ziemski glob, a drugą obejmuje głowę Krzysztofa, tak jakby otaczał całą ludzkość swą opieką.

Leszek Śliwa

Tygodnik Katolicki "Gość Niedzielny" Nr 31 - 30 lipca 2006r.

góra

<< do w ramach
.