.

Dysputa uczonych

Francisco de Zurbaran

"Apoteoza św. Tomasza z Akwinu"
olej na płótnie, 1631
Muzeum Sztuk Pięknych, Sewilla

Święty Tomasz z Akwinu, największy filozof i teolog średniowiecza, był patronem założonego w 1517 roku dominikańskiego kolegium uniwersyteckiego w Sewilli. W roku 1631 dominikanie postanowili ozdobić ołtarz w uczelnianej kaplicy obrazem przedstawiającym patrona i fundację kolegium. Zlecenie na namalowanie dzieła otrzymał sławny artysta działający w Sewilli, Francisco de Zurbaran.

Obraz jest podzielony chmurą na część "ziemską" - na dole i "niebieską" - na górze kompozycji. W części ziemskiej przedstawiona jest symbolicznie historyczna scena fundacji uczelni. Na stoliku na środku leży bulla fundacyjna. Z obu stron klęczą fundatorzy: z lewej arcybiskup Sewilli, dominikanin Diego de Deza, z prawej - cesarz Karol V, który był również (jako Karol I) królem Hiszpanii. Za arcybiskupem widzimy zakonników, a za cesarzem dworaków.

Powyżej, na chmurze, stoi św. Tomasz z Akwinu, ubrany w habit dominikański. Ponad nim wznosi się otoczona złotym blaskiem biała gołębica
symbolizująca Ducha Świętego. To znak Bożej inspiracji filozofii Tomasza. Świętego dominikanina otaczają czterej ojcowie Kościoła: z lewej strony św. Ambroży z Mediolanu i św. Grzegorz Wielki, z prawej św. Hieronim i św. Augustyn z Hippony. Zarówno Tomasz, jak i pozostali święci są również doktorami Kościoła. Tutaj zostali przedstawieni jako uczeni trzymający otwarte księgi i prowadzący dysputę naukową.

Najwyżej, oprócz Ducha Świętego, widzimy: w lewym górnym rogu Chrystusa i Matkę Bożą, w prawym św. Pawła i św. Dominika. W tej niebiańskiej rzeczywistości, promieniejącej złocistym blaskiem, widać także niewyraźne postacie aniołów.

Leszek Śliwa

Tygodnik Katolicki "Gość Niedzielny" Nr 4 - 25 stycznia 2015r.

góra

Powiększenie

<< do w ramach
.