.

Ważne tło

Joos de Momper

"Krajobraz z kuszeniem Chrystusa"
olej na desce, I poł. XVII w.
Galeria Narodowa, Praga

To niezwykły obraz, bo najważniejsza treść jest na nim starannie ukryta! Na pierwszy rzut oka widzimy górski krajobraz i karawanę z objuczonymi osłami. Kuszenie Chrystusa na pustyni pokazane jest w tle. Flamandzcy malarze często tak komponowali swoje dzieła. Przypominali, że wydarzenia opisane w Biblii nie zakłócały normalnego rytmu życia i dla wielu osób pozostawały wówczas niedostrzegalne.

Jezus po swym chrzcie przebywał przez czterdzieści dni na pustyni i był kuszony przez diabła. Na skale z lewej strony obrazu widzimy wyraźnie dwie
osoby - okrytego płaszczem Chrystusa i gestykulującego szatana. Ponieważ Jezus pościł i był głodny, diabeł najpierw próbował Go skłonić do zamiany kamienia w chleb. "Odpowiedział mu Jezus: Napisane jest: {{Nie samym chlebem żyje człowiek}}" - czytamy w Ewangelii według św. Łukasza (Łk 4,4).

Na obrazie widzimy drugie kuszenie, gdy diabeł na wysokiej górze pokazuje Zbawicielowi "wszystkie królestwa świata", nad którymi zapewni Mu władzę w zamian za pokłon. Jezus odpowiedział: "Napisane jest: {{Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz}}" (Łk 4,8). Wyrastające ze skały suche drzewo podkreśla jałowość propozycji szatana.

Na zakończenie diabeł ustawił Jezusa na narożniku świątyni w Jerozolimie i powiedział: "{{Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół! Jest bowiem napisane: Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli, i na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień}}. Lecz Jezus mu odparł: {{Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga
Swego}}" (Łk 4,10-12). Zamek z prawej strony obrazu symbolizuje to trzecie
kuszenie.

Leszek Śliwa

Tygodnik Katolicki "Gość Niedzielny" Nr 8 - 22 lutego 2015r.

góra

Powiększenie

<< do w ramach
.