Luty 2019r.

21.02.2020r. PIĄTEK

Czyt.:
Jk 2,14-24. 26;
Psalm 112;
Mk 8,34-9,1
Piotra, Roberta, Eleonory, Kiejstusa

św. Piotra Damiana, biskupa i doktora Kościoła
św. Feliksa, biskupa i Męczennika

art. 333. W jaki sposób
przygotowujemy ciało nasze
do Komunii świętej?

KKRK

myśl na dziś:  Nie upadaj na duchu w niebezpieczeństwach i trudnościach,
módl się z ufnością, a Bóg da obiecaną pomoc temu,
kto pracuje dla Jego sprawy.

Św. Jan Bosko


22.02.2020r. SOBOTA
ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA

Czyt.:
1P 5,1-4;
Psalm 23;
Mt 16,13-19
Małgorzaty, Marty, Honoraty

św. Małgorzaty z Kortony, pokutnicy

art. 334. Co powinniśmy uczynić
po Komunii świętej?

KKRK

myśl na dziś:  Módl się, aby twoja samotność stała się bodźcem do znalezienia tego, dla czego mógłbyś żyć.

Dag Hammarskjöld


23.02.2020r. NIEDZIELA

Czyt.:
Kpł 19,1-2. 17-18;
Psalm 103;
1Kor 3,16-23;
Mt 5,38-48
Pieśni: 701.1; W: 597;
Pd: 624, 575;
K: 221; U: 295;
Z: 578; 593
Polikarpa, Izabeli, Damiana

Św. Polikarpa, biskupa i męczennika,
bł. Wincentego Ferlichowskiego, kapłana

art. 335. Jaką cześć należy oddawać
Panu Jezusowi obecnemu
w Najświętszym Sakramencie?

KKRK

myśl na dziś:  Człowiek musi się stać samotnym, aby mógł dostrzec, że tak naprawdę nigdy nie był sam.

Wiktor Frankl


24.02.2020r. PONIEDZIAŁEK

Czyt.:
Jk 3,13-18;
Psalm 19;
Mk 9,14-29
Sergiusza, Bogusza, Macieja

art. 337. Co to jest Pokuta?
KKRK

myśl na dziś:  Nic dobrego, szlachetnego na świecie bez długiej boleści, bez długich trudów.

Zygmunt Krasiński


25.02.2020r. WTOREK
Jezusa Chrystusa modlącego się w Ogrojcu

Czyt.:
Jk 4,1-10;
Psalm 55;
Mk 9,30-37
Cezarego, Wiktora

św. Walburgi, przeoryszy

art. 338. Kiedy Pan Jezus
ustanowił Sakrament Pokuty?

KKRK

myśl na dziś:  Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby się ludziom pokazać, że poszczą.

Ewangelia wg św. Mateusza 6,16


26.02.2020r. ŚRODA
Środa Popielcowa
Wieki Post
2020r.; 2019; 2018r.; 2017r.; 2016r.; 2015r.; 2014; 2013r.; 2012r.; 2011r.; 2010r.; 2009r.; 2008r.; 2007r.; 2006r.

Czyt.:
Jl 2,12-18;
Psalm 51;
2Kor 5,20-6,2;
Mt 6,1-6. 16-18
Pieśni: 701.1; W: 110;
Podczas Posypania:
118, 109;
Pd: 120; K: 211;
U: 305; Z: 116
Aleksandra, Mirosława

św. Aleksandra, biskupa i Męczennika

art. 339. Którymi słowami ustanowił
Pan Jezus Sakrament Pokuty?

KKRK

myśl na dziś:  Rzeczywiste trudności można pokonać, tylko wyimaginowane są nie do pokonania.

Gerd Vespermann


27.02.2020r. CZWARTEK

Czyt.:
Pwt 30,15-20;
Psalm 1;
Łk 9,22-25
Gabrieli, Prokopa, Anastazji

św. Leandra, biskupa

art. 340. Kto po apostołach ma władzę
odpuszczania grzechów?

KKRK

myśl na dziś:  Potrzeba odwagi, by różnić się w poglądach.

Dag Hammarskjöld


28.02.2020r. PIĄTEK

Czyt.:
Iz 58,1-9a;
Psalm 51;
Mt 6,14-15
Makarego, Oswalda

św. Romana, opata

art. 342. Kiedy katolik powinien przyjąć
Sakrament Pokuty?

KKRK

myśl na dziś: Kto pragnie wieczne słowo w głębi własnej duszy sam wyraźnie usłyszeć, niech wprzód zamknie uszy.

Adam Mickiewicz


29.02.2020r. SOBOTA

Czyt.:
Iz 58,9b-14;
Psalm 86;
Łk 5,27-32
.

św. Romana, opata

.

góra