Styczeń 2021r.

21.01.2021r. CZWARTEK
Dzień Babci

Czyt.:
Hbr 7,25 - 8,6;
Psalm 40;
Mk 3,7-12
Agnieszki, Jarosława

Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy, wspomnienie

art. 282. Przez co Pan Bóg pomaga nam
do wytrwania w łasce uświęcającej?

KKRK

myśl na dziś:
Bóg nie zamieszkuje tam, gdzie jest podział i gniew.

św. Ignacy Antiocheński


22.01.2021r. PIĄTEK
Dzień Dziadka

Czyt.:
Hbr 8,6-13;
Psalm 85;
Mk 3,13-19
Wincentego, Anastazego, Dobromysła

św. Wincentego, diakona i męczennika

art. 284. Komu Pan Bóg udziela łaski uczynkowej?
KKRK

myśl na dziś:
Kto traci okazję do dobrego, jest jak człowiek
wypuszczający z ręki ptaka, gdyż on już nigdy nie powróci.

św. Jan od Krzyża


23.01.2021r. SOBOTA
Zaślubiny Najświętszej Maryi Panny

Czyt.:
Hbr 9,1-3. 11-14;
Psalm 47;
Mk 3,20-21
Ildefonsa, Rajmunda, Wincentego

Błogosławionych męczenników Wincentego Lewoniuka i 12 Towarzyszy

art. 286. Co to jest Sakrament?
KKRK

myśl na dziś:
Warunkiem porozumienia jest wspólność słownika,
zwłaszcza słownika myśli i uczuć.

Karol Irzykowski


24.01.2021r. NIEDZIELA

Czyt.:
Jon 3,1-5. 10;
Psalm 25;
1Kor 7,29-31;
Mk 1,14-20;
Pieśni: 701.1;
W: 565;
Pd: 228, 588;
K: 279, 232; U: 311;
Z: 564. 858
Franciszka Salezego, Felicjana

św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła, Patron Środków Społecznego Przekazu
św. Jana Jałmużnika

art. 287. Ile Sakramentów świętych
ustanowił Pan Jezus?

KKRK

myśl na dziś:
Uprzejme spojrzenie i uśmiech
znaczą często więcej niż udana rozmowa.

kard. Stefan Wyszyński


25.01.2021r. PONIEDZIAŁEK
ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA, APOSTOŁA

Czyt.:
Dz 22,3-16;
( Dz 9,1-22);
Psalm 117;
Mk 16,15-18
Pawła, Mieszka, Elwiry, Henryka

art. 288. Przez które Sakramenty
otrzymujemy życie nadnaturalne duszy,
czyli łaskę uświęcającą?

KKRK

myśl na dziś:
Człowiek rodzi się i żyje dla służby,
wolność polega jedynie na wybraniu pana.

Zofia Kossak - Szczucka


26.01.2021r. WTOREK

Czyt.:
2Tm 1,1-8
(Tt 1,1-5);
Psalm 96;
Łk 10,1-9
Tymoteusza, Tytusa, Pauli

Świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa, wspomnienie

art. 290. Dlaczego Chrzest,
Bierzmowanie i Kapłaństwo
wolno przyjąć tylko raz?

KKRK

myśl na dziś:
Głosić Ewangelię to dawać ludziom
młodość serca i ufne spojrzenie w przyszłość.

Dom Chautard


27.01.2021r. ŚRODA

Czyt.:
Hbr 10,11-18;
Psalm 110;
Mk 4,1-20
Anieli, Przybysława, Jerzego

bł. Jerzego Matulewicza, biskupa, wspomnienie

art. 292. Co to jest Chrzest?
KKRK

myśl na dziś:
Daj mi, Panie, zapał, abym chciał Cię szukać;
wytrwałość, abym umiał na ciebie czekać i ufność,
że wreszcie Cię posiądę.

św. Tomasz z Akwinu


28.01.2021r. CZWARTEK

Czyt.:
Hbr 10,19-25;
Psalm 24;
Mk 4,21-25
Tomasza z Akwinu, Juliana, Piotra

św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora Kościoła,
św. Piotra z Nolasko, założyciela zakonu

art. 293. Dlaczego Chrzest
jest pierwszym Sakramentem?

KKRK

myśl na dziś:
Każdego dnia postępuj jeden krok do przodu.

ks. Jakub Alberione


29.01.2021r. PIĄTEK

Czyt.:
Hbr 10,32-39;
Psalm 37;
Mk 4,26-34
Anieli, Bolesławy, Walerego

bł. Bolesławy Marii Lament, dziewicy, wspomnienie

art. 295. Którymi słowami ustanowił
Pan Jezus Sakrament Chrztu?

KKRK

myśl na dziś:
Wszyscy wierzą, że czegoś nie da się zrobić,
i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da,
i on właśnie to robi.

Albert Einstein


30.01.2021r. SOBOTA

Czyt.:
Hbr 11,1-2. 8-19;
Psalm: Łk 1;
Mk 4,35-41
Hiacynty, Teofila, Martyny, Macieja

św. Martyny, Męczenniczki

art. 296. Kto może udzielać Chrztu świętego?
KKRK

myśl na dzisiaj:
Żądając prawdy od innych - sami musimy żyć prawdą. Żądając sprawiedliwości - musimy być sprawiedliwi.

ks. Jerzy Popiełuszko


31.01.2021r. NIEDZIELA

Czyt.:
Pwt 18,15-20;
Psalm 95;
1Kor 7,32-35;
Mk 1,21-28;
Pieśni: 701.1;
W: 573. 625;
Pd: 576; K: 318;
U: 300; Z: 74. 609
Jana Bosko, Ludwiki, Marceli

św. Jana Bosko, kapłana, wspomnienie

art. 299. Co przyrzekliśmy
na Chrzcie świętym?

KKRK

myśl na dziś:
Z moralnego punktu widzenia Chrystus jest w centrum wszystkich poczynań i wszystkie sprawy musimy odnosić tylko do Niego.

Czyngiz Ajtmattow

góra

.