RORATY 2015
DRZEWO ŻYCIA
Chrzest źródłem miłosierdzia


Wprowadzenie
1. Drzewo życia
2. Mieszko przyjmuje chrzest
3. Święty Wojciech
4. Święci Bracia Męczennicy
5. Święty Jacek
6. Święta Jadwiga Królowa
7. Święty Jan Paweł II
8. Siostra Faustyna
9. Dzienniczek
10. Obraz
11. Jezu, ufam Tobie
12. Koronka
do Bożego Miłosierdzia
13. Święto Miłosierdzia
14. Święta Faustyna
15. Głodnych nakarmić;
Spragnionych napoić
16. Chorych nawiedzać
17. Nieumiejętnych pouczać
18. Modlić się
za żywych i umarłych
19. Krzywdy cierpliwie znosić;
Urazy chętnie darować
20. Podróżnych w dom przyjąć
Piosenka roratnia

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.
42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.
50. 51. 52. 53. ..

Źródło:.