RORATY 2016
W domu Królowej Maryi


Wprowadzenie
1. W domu Matki Bożej
2. Legenda o obrazie
3. Maryja wskazuje drogę ...
4. Paulini
5. Wota
6. Zraniony obraz
7. Królowie w domu Królowej
8. Księga cudów i łask
9. Cudowna obrona Jasnej Góry
10. Maryja Królową Polski
11. Maryja otrzymuje ... korony
12. Światło w nocy zaborów
13. Królowa wolnej Polski
14. Ukryty obraz - ...
15. Pielgrzymki - pieszo do Maryi
16. Prymas Stefan Wyszyński
17. Apel Jasnogórski
18. Aresztowanie obrazu
19. Jan Paweł II - Totus Tuus
20. Jasna Góra świeci na cały świat
21. Nawrócenia przy Matce, która wskazała drogę
22.Nasz "Akt oddania się Matce Bożej"
Utwory roratnie:
Jasnogórskie Śluby Narodu

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
14. 15. 16. 17. 18. 19.
20. 21. 22. 23. 24. 25.
26. 27. 28. 29. 30. 31.
32. 33. 34. 35. 36. 37.
38. 39. 40. 41. 42. 43.
44. 45. 46. 47. ..

Źródło:.