O św. Kazimierzu Królewiczu

On tu na ziemi w swych zwłokach spoczywa!
Anioł go jeden skrzydłami okrywa:
Drugi tłum ludu zniża na kolana,
I milczeć każe dla śpiącego pana!
On tam na niebie uwieńczywszy skronie,
Bogiem na Boskiem upojony łonie,
Bierze z skrzyń złotych sprzęt tak nieprzebrany,
I rzuca szczęście na głodne ziemiany.

Fr. Karpiński.

Przysłowia na św. Kazimierza

Na święto Kazimierza,
Wyjdzie skowronek z pod perza.

Na świętego Kazimierza czajka przybieża.

Na świętego Kazimierza, dzień z nocą zmierz.

Na święty Kazimierz, już nie zmarzniesz.

następna strona

Powrót