Nr 1. Rudzki ko¶ció³ Mariacki w 1869 roku
- na rysunku zamieszczonym w Akcie fundacyjnym

Foto Nr 2

Powrót