Nr 2. Kościół na widokówce
z lat trzydziestych XX wieku.
Dzwony znajdowały się wówczas
w najbliższym sąsiedztwie murów prezbiterium

Foto Nr 3

Powrót