Nr 3. Widok Rudy z kościołem
Matki Boskiej Różańcowej.
Na pierwszym planie (po prawej)
zamek rudzki przed przebudową,
po lewej - dom Karola Goduli;
w dolnej części ilustracji widoczny
fragment drogi prowadzącej z Biskupic
oraz krzyż w miejscu pogrzebania
zmarłych na cholerę
( fotografia z lat siedemdziesiątych XIX wieku )

Foto Nr 4

Powrót