Nr 4. Dawny ołtarz główny
- na fotografii z lat sześćdziesiątych
XX wieku

Foto Nr 5

Powrót